Tính hóa chất của Phi kim. Ví dụ và bài bác tập

Vậy phi kim tất cả những tính chất hoá học đặc thù nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính hóa học hoá học tập của phi kim, vận dụng những tính bao gồm chất hoá học tập này để giải một trong những bài tập điển hình về phi kim qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Oxi tác dụng với phi kim

* đặc điểm hóa học của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng cùng với HyđroTác dụng với Oxi

Tính hóa chất của Phi kim. Ví dụ như và bài bác tập trực thuộc phần: CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Dưới đây là cụ thể về tính chất hóa học của Phi kim, họ hãy cùng tìm hiểu.

*
tính hóa chất của phi kim hóa lớp 9

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng cùng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 → 2NaCl

 Fe + S → FeS

b) Oxi chức năng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

 2Mg + O2 → 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo ra thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- các phi kim khác (C, S, Br2,...) bội nghịch ứng với khí hyđro chế tác thành hợp hóa học khí.

3. Công dụng với oxi

- nhiều phi kim chức năng với khí oxi chế tạo ra thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 → SO2

 4P + 5O2 → 2P2O5

4. Mức độ chuyển động hóa học của phi kim

- nút độ chuyển động hóa học mạnh khỏe hay yếu hèn của phi kim hay được xét địa thế căn cứ vào khả năng và mức độ làm phản ứng của phi kim đó với sắt kẽm kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là đông đảo phi kim hoạt động mạnh (flo là phi kim vận động mạnh nhất). Lưu giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là gần như phi kim vận động yếu hơn.II. Bài bác tập về đặc thù hóa học tập của Phi kim

II. Bài bác tập về đặc thù hóa học tập của Phi kim

Sau khi khám phá về đặc điểm hóa học của phi kim, ta sẽ đi làm việc một số bài bác tập về tính chất hóa học tập của phi kim để áp dung định hướng vào bài.

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ đồ vật biểu diễn chuyển đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối sunfat tan → muối bột sunfat không tan.

a) Tìm công thức các chất thích hợp để cụ cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học màn trình diễn chuyển hóa trên.

* giải thuật bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất thích hợp là S, ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình phản ứng:

S + O2 

*
 SO2

2SO2 + O2  2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung hỗn hợp bao gồm 5,6g sắt với 1,6g diêm sinh trong môi trường không có không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. đến dung dịch HCl 1M phản ứng đầy đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M vẫn tham gia phản ứng.

* giải mã bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- bắt buộc hỗn hợp chất rắn A gồm Fe dư với FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản bội ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M để tính năng hoàn toàn cùng với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của những chất sau làm phản ứng là bao nhiêu? giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không xứng đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài bác ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình bội nghịch ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

CM (NaCl) = cm (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M có hóa trị III chức năng với clo dư thì chiếm được 53,4g muối. Hãy xác minh kim loại M đang dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là trọng lượng mol của sắt kẽm kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên lúc phản ứng cùng với Clo thì sinh sản thành muối bột MCl3), ta gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO với CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít hỗn hợp CO cùng CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A.

– Để đốt cháy A phải 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được ở cùng đk nhiệt độ và áp suất.

* giải mã bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí teo và CO2 qua nước vôi trong dư chiếm được khí A là khí CO, vào cùng đk về nhiệt độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

- Phương trình bội phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- trường đoản cú PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng đó là tỉ lệ thể tích)

- tự phương trình bên trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh sản thành để dập tắt đám cháy nếu vào bình chữa cháy gồm dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng không còn với dung dịch NaHCO3.

* giải mã bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9: a) Hãy khẳng định công thức của một loại oxit sắt, hiểu được khi đến 32g oxit fe này tính năng hoàn toàn cùng với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g hóa học rắn.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ trọn vẹn trong dung dịch nước vôi trong bao gồm dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* giải thuật bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi phương pháp của oxit sắt là: FexOy

- Phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

1 mol y mol x mol y mol

0,4/x 0,4 mol

- Theo bài xích ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta gồm CTHH oxit fe là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư chiếm được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của những chất trong hỗn hợp A. Mang thiết rằng thể tích hỗn hợp sau phản bội ứng thay đổi không đáng kể.

* giải mã bài 6 trang 103 sgk hoá 9:

- Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

- Phương trình bội phản ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

- Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Xem thêm: Game 24H Pokemon Đại Chiến 3, Game Pokemon Hay Nhất Miễn Phí

- Ta tất cả tỉ lệ: 0,8/1 Hóa 9 được soạn theo SGK mới và được đăng vào mục Soạn Hóa 9 và giải bài xích tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn soạn bởi đội ngũ thầy giáo dạy giỏi hóa tư vấn và những bài xích Hóa 9 được girbakalim.net trình bày dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ tìm kiếm, khiến cho bạn học xuất sắc hóa 9. Trường hợp thấy tuyệt hãy share và bình luận để nhiều người khác học hành cùng.