Một vườn trồng cây ăn uống quả hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.a) Tính chu vi căn vườn đó.b) Tính diện tích s khu vườn kia với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bạn đang xem: Ôn tập về hình học lớp 5


Một sân vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật gồm chiều dài (120m), chiều rộng lớn bằng (dfrac23) chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều nhiều năm ( imes ,dfrac23).

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) ( imes ,2).

- Tính diện tích = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chiều rộng căn vườn hình chữ nhật là:

(120 imes dfrac23 = 80;(m)) 

Chu vi căn vườn hình chữ nhật là:

((120 + 80) imes 2 = 400;(m)) 

b) diện tích khu vườn cửa hình chữ nhật là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2))

(9600m^2= 0,96ha)

Đáp số: a) (400m) ;

b) (9600m^2); (0,96ha).


Bài 2


Video lí giải giải


Hình bên là 1 trong mảnh đất hình thang được vẽ trên phiên bản đồ tỉ lệ (1 : 1000). Tính diện tích s mảnh đất đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông. 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm thật của lòng lớn, đáy bé, độ cao của mảnh đất bằng cách lấy đáy lớn, đáy bé, chiều cao trên phiên bản đồ nhân cùng với (1000).

- Đổi số đo độ nhiều năm vừa kiếm được sang đơn vị mét.

- Tính diện tích s hình thang ta rước tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao rồi chia cho (2).

Lời giải bỏ ra tiết:

Độ nhiều năm đáy mập của mảnh đất nền hình thang là:

(5 × 1000 = 5000;(cm))

(5000cm = 50m)

Độ dài đáy nhỏ xíu của mảnh đất hình thang là :

(3 × 1000 = 3000;(cm))

(3000cm) (= 30m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

(2 × 1000 = 2000;(cm))

(2000cm= 20m)

Diện tích của mảnh đất nền hình thang là:

(dfrac(50+30) imes202=800;(m^2))

Đáp số: (800m^2).


Bài 3


Video trả lời giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) hình vuông (ABCD).

b) Phần đã tô màu sắc của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn (ABCD) bởi (4) lần diện tích s tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông tất cả độ dài hai cạnh góc vuông là (4cm) cùng (4cm).

- Diện tích phần tô color của hình tròn bằng diện tích hình tròn trụ có nửa đường kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông (ABCD).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích hình vuông vắn (ABCD) bằng (4) lần diện tích s tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông có độ nhiều năm hai cạnh góc vuông là (4cm) và (4cm).

Diện tích tam giác vuông (BOC) là:

(dfrac4 imes 42 = 8;(cm^2)) 

Diện tích hình vuông ABCD là:

(8 × 4 = 32; (cm^2)) 

b) Quan gần kề hình đã mang đến ta thấy hình trụ tâm (O) có bán kính là (OA = OB = OC = OD = 4cm).

Xem thêm: Những Khái Niệm Chung Về Điện Tử Công Suất Là Gì ? Tổng Quan Về Đtcs

Diện tích phần tô màu sắc của hình tròn trụ bằng diện tích hình tròn trụ có nửa đường kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông (ABCD).