Nhằm giúp chúng ta học sinh tất cả thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối học tập kì II. girbakalim.net mời các bạn cùng tìm hiểu thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi đang giúp các bạn học sinh lớp 3 sáng sủa hơn trong kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo bao gồm thêm tư liệu tham khảo giao hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kì 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân tách số gồm 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Tại Sao Nói Khởi Nghĩa Hương Khê Là Cuộc Khởi Nghĩa Tiêu Biểu Nhất Trong Phong Trào Cần Vương


............................................................

Mời chúng ta tải về để xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*