Hình nhiều diện (gọi tắt là nhiều diện) (H)(H) là hình được chế tạo bởi một vài hữu hạn các đa giác vừa lòng hai tính chất:

a) Hai nhiều giác rõ ràng chỉ có thể hoặc ko giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ tất cả một cạnh chung.

Bạn đang xem: Ôn tập khối đa diện

b) từng cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Mỗi nhiều giác như thế được gọi là 1 trong mặt của hình đa diện (H).(H). Các đỉnh, cạnh của các đa giác ấy theo sản phẩm tự call là các đỉnh, cạnh của hình nhiều diện (H).(H).


Khối đa diện là phần không khí được giới hạn bới một hình nhiều diện (H), tất cả hình nhiều diện đó.

2. Khối đa diện lồi

Khối nhiều diện Hleft( H ight) được call là khối đa diện lồi nếu đoạn trực tiếp nối hai điểm bất cứ của Hleft( H ight) luôn luôn thuộc H.left( H ight). Lúc đó đa diện giới hạn Hleft( H ight) được call là đa diện lồi (Hình 2.1)


Lưu ý: Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi còn chỉ khi miền trong của nó luôn luôn nằm về một phía so với mỗi phương diện phẳng đi sang một mặt của nó. (Hình 2.2)


Công thức ƠLE: Trong một nhiều diện lồi nếu gọi

*
là số đỉnh,
*
là số cạnh,
*
là số mặt thì D-C+M=2D - C + M = 2

3. Khối da diện đều

Khối đa diện rất nhiều là khối đa diện lồi bao gồm các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là 1 trong đa giác phần đông pp cạnh.

b) từng đỉnh của chính nó là đỉnh phổ biến của đúng qq mặt.

Khối nhiều diện đều vì vậy được điện thoại tư vấn là khối nhiều diện đều nhiều loại p;q.left p;q ight.

Nhận xét: Các phương diện của khối nhiều diện hồ hết là hầu hết đa giác đông đảo và bởi nhau.

Định lí: Chỉ bao gồm năm loại khối nhiều diện đều. Đó là các khối nhiều diện đều nhiều loại 3,3,left 3,3 ight, một số loại 4,3, left 4,3 ight,; nhiều loại 3,4,left 3,4 ight, các loại 5,3,left 5,3 ight, và các loại 3,5.left 3,5 ight.


II. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

1. Thể tích khối chóp

1) nếu khối chóp đã mang đến có chiều cao hh và ăn mặc tích lòng BB thì thể tích tính theo phương pháp

*


2) nếu như khối chóp nên tính thể tích chưa biết chiều cao thì ta phải xác định được địa chỉ chân đường cao trên đáy.

a) Chóp có sát bên vuông góc chiều cao chính là cạnh bên.

b) Chóp tất cả hai mặt mặt vuông góc đáy con đường cao là giao tuyến của nhị mặt mặt vuông góc đáy.

c) Chóp xuất hiện bên vuông góc đáy độ cao của mặt bên vuông góc đáy.

d) Chóp đều độ cao hạ từ đỉnh đến trọng điểm đa giác đáy.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 8 Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 8

e) Chóp có hình chiếu vuông góc của một đỉnhlên xuống dưới mặt đáy thuộc cạnh dưới đáy đường cao là từ đỉnh tới hình chiếu.

Chú ý: các công thức tính diện tích s đáy

a) Tam giác:

*

*

*
*

vuông tại

*
:
*

đa số cạnh

*
:
*

b) hình vuông cạnh a:a: S=a2S = a^2 (a:a: cạnh hình vuông)

c) Hình chữ nhật: S=a.bS = a.b (a,b:a,b: nhì kích thước)

d) Hình bình hành ABCD:ABCD: S= đáy × cao

*

e) Hình thoi ABCD:ABCD:

*

f) Hình thang:

*
(a,b:a,b: nhị đáy, h:h: chiều cao)

g) Tứ giác ABCDABCD bao gồm hai đường chéo vuông góc:

*

2. Tỉ số thể tích


Cho khối chóp S.ABC,A"∈SA,B"∈SB,C"∈SCS.ABC, m A" in SA, m B" in SB, m C" in SC. Lúc đó

*