Trong suốt công tác hóa học lớp 11 học kỳ II những em sẽ được gia công quen với phần chất hóa học hữu cơ. Bao hàm các hidrocacbon cùng những dẫn xuất đơn giản dễ dàng như ancol, phenol, andehit với axit hữu cơ. Tiếp sau đây làtổng hợp kỹ năng hóa 11 học tập kì 2một bí quyết ngắn gọn tuyệt nhất về cục bộ các chuyên đề nêu trên.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 học kì 2

1, bắt tắt chăm đề hữu cơ tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2

*

Toàn bộ chương trình hóa 11 học kì 2 là kỹ năng và kiến thức hóa học hữu cơ

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon, quanh đó CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối xianua, muối cacbua

Phân loại

Có hai cách phân các loại chính

Cách 1: dựa vào thành phần nguyên tố

Hidrocacbon: Chỉ gồm C với HDẫn xuất của hidrocacbon: bên cạnh C và H thì còn tồn tại nguyên tố khác sửa chữa H của hidrocacbon

Cách 2: dựa trên mạch cacbon

Mạch vòngMạch không vòng (mạch trực tiếp hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là liên kết cộng hóa trịTính hóa học vật lý: ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp; đa số không rã trong nước nhưng mà tan trong các dung môi hữu cơTính chất hóa học: những hợp hóa học hữu cơ thường xuyên kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy. Bội nghịch ứng hóa học xảy ra chậm và nhiều hướng nên gồm hỗn hợp sản phẩm

2, Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính chất chung

Công thức chung: CnH2n+2. Ankan chỉ có liên kết đơn (C-C với C-H)

Ở đk thường những ankan tự C1 cho C4 sống thể khí, tự C5 cho C18 sống thể lỏng. Tự C18 trở đi ankan làm việc thể rắn

Nhiệt nhiệt độ chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, ít tan trong nước, ko màu, tung nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học cần nhớPhản ứng cụ của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon bằng số nguyên tử C links trực tiếp với nó

Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dễ bị nắm hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc tốt hơn

Phản ứng bóc của ankan

Gồm 2 bội phản ứng là phản bội ứng gãy liên kết C – C (được call là bội phản ứng cracking) và gãy link C – H (được điện thoại tư vấn là bội phản ứng dehidro hóa)

Ví dụ bội phản ứng tách của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường kèm cả phản nghịch ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra bao gồm mạch cacbon dài thì cũng hoàn toàn có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

CnH2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> nCO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ phản ứng số (1) ta bao gồm số mol CO2 sinh ra bé dại hơn số mol H2O với số mol ankan ngay số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta tất cả n (CnH2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và các đồng đẳng được tách bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong chống thí nghiệm

Điều chế từ bội phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế từ nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon không no: Anken

Tính chất chung

Công thức thông thường là CnH2n (n lớn hơn hoặc bằng 2)

Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 phần đặc điểm vật lý của anken: Ở đk thường, các anken từ C2 đến C4 làm việc thể khí, từ bỏ C5 trở đi là hóa học lỏng hoặc chất rắn. ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, không màu, không nhiều tan trong nước, bọn chúng tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

Khí ethylene (C2H4) có tác dụng hoa trái mau chín hơn

*

Ethylene có không ít ứng dụng trong đời sống

Phản ứng hóa học bắt buộc nhớPhản ứng cộng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: những đồng đẳng của etilen có tác dụng mất gray clolor của dung dịch brom. đặc điểm hóa học tập này dùng làm nhận biết etilen và các đồng đẳng thuộc dãy anken trong hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cùng HX vào link đôi thì X ưu tiên cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

CnH2n + 3n/2 O2 -> nCO2 + nH2O -> nCO2 = nH2O

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 2CnH2n (OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2MnO2 + KOH

Phản ứng này làm mất màu sắc tím của hỗn hợp KMnO4 và tất cả kết tủa nâu đen MnO2 xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ bội phản ứng dehidro hóa ankan

CnH 2n+2 -> CnH2n + H2

Trong phòng thí nghiệm, etilen được pha trộn từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh sáng 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon không no: Ankadien

Tính chất chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, gồm hai liên kết đôi C = C trong phân tử, gồm công thức bình thường là CnH2n-2 (n phải lớn hơn hoặc bởi 3)

Phân loại

Ankadien bao gồm hai link đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien tất cả hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien gồm hai liên kết đôi giải pháp nhau tự hai links đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta - 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học nên nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br - CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta tất cả n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn: tương tự như anken, ankadien có tác dụng làm mất màu dung dịch KMnO4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien từ butan hoặc butilen bằng phương pháp dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng phương pháp tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

Tính hóa học chung

Nhóm OH lắp ở C no với mỗi C no chỉ được gắn một đội nhóm OH.

Xem thêm: #1 Tải Game Call Of Duty 1 Full Crack, Call Of Duty 1

Cách làm phân tử thông thường của một dãy đồng đẳng ancol

ancol no đơn chức: CnH2n+1 OH

ancol đa chức: CnH2n+2(OH)x

*

Cộng thức của ancol cơ bạn dạng nhất cùng với C = 1

Phản ứng hóa học bắt buộc nhớ

+ phản bội ứng cầm H của nhóm OH (phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm, phản ứng chế tạo phức với đồng II hidroxit của glyxerol

+ làm phản ứng nắm nhóm OH ancol (phản ứng với HX chế tác dẫn xuất halogen, làm phản ứng thân hai phân tử ancol chế tác este)

+ phản nghịch ứng este hóa cùng với axit cacboxylic R - COOH

+ bội nghịch ứng bóc tách nước sản xuất thành anken

+ phản nghịch ứng thoái hóa không trả toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> không phản ứng

+ bội nghịch ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp điều chế ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đó là tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 học tập kì 2một cách ngắn gọn nhất về các hidrocacon cùng ancol mà học viên cần chú ý. Theo dõi girbakalim.net và cỗ sáchBí quyết đoạt được điểm cao hóa học 11 để núm chắc kỹ năng Hóa học lớp 11 và sẵn sàng nền tảng cho bài xích thi THPT quốc gia ngay từ bây giờ nhé!