Đề cương ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 năm 2020. Bao gồm những bài tập thuộc 2 phần Số cùng Hình lớp 4.

Tài liệu giúp những em lớp 4 ôn tập lại kiến thức lớp 4 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt đến năm học tiếp theo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* link tải tài liệu đề cương hè Toán 4 lên 5:

https://drive.google.com/file/d/1_MBdW2uAXeG38MuW7ycG3IVBS5xBR3wh/view