→ e) Thoát khá nước làm việc lá: cái vận đưa nước, ion khoáng và con đường sẽ cung ứng nguồn nguyên liệu cho quang đãng hợp cùng hô hấp. Thoát khá nước sinh sống lá làm tăng độ mở khí khổng, góp CO2 khuếch tán vào lá cùng O2 khuếch tán ra môi trường được dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh 11

II. MỐI quan HỆ GIỮA quang HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

⇒ quang quẻ hợp và hô hấp sinh sống thực vật dụng có quan hệ gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau, thành phầm của quang đúng theo là nguyên liệu của hô hấp cùng ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

 

 

X

Tiêu hóa hóa học

X

X

X

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật bàn bạc khí hầu hết qua khí khổng.

- Động vật thương lượng khí qua da, mặt phẳng cơ thể, mang, phổi, khối hệ thống ống khí cùng phổi.

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật:

+ khối hệ thống vận chuyển: mẫu mạch mộc (quản bào, mạch ống) và cái mạch rây (ống rây, tế bào kèm).

+ Động lực của chiếc mạch mộc là lực đẩy vì chưng áp suất ở rễ, lực hút vị thoát khá nước sinh hoạt lá, lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau cùng với thành mạch gỗ. Động lực của cái mạch rây là nhờ việc chênh lệch áp suất thấm vào giữa phòng ban nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, rễ…).

- Động vật:

+ Hệ tuần hoàn có tim với hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

+ nhờ sự co dãn tự động hóa theo chu kì của tim cùng sự phân bổ của hệ mạch.

+ quan hệ về tác dụng của các hệ cơ quan: Hệ tiêu hóa đón nhận chất bổ dưỡng và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O2 và chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn di chuyển chất dinh dưỡng và O2 đi cung cấp cho toàn bộ các tế bào của cơ thể. Chất bổ dưỡng và O2 thâm nhập vào chuyển hóa nội bào tạo thành chất bài trừ và CO2. Hệ tuần hoàn vận động chất bài trừ đến thận và vận chuyển CO2 mang lại phổi nhằm thải ra ngoài.

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

- Kích yêu thích → Bộ phận mừng đón kích thích hợp → Bộ phận tinh chỉnh → Bộ phận thực hiện.

- thành phần tiếp nhận kích mê say (thụ thể, ban ngành thụ cảm): tiếp nhận kích thích cùng truyền xung thần gớm về bộ phận điều khiển.

- phần tử điều khiển (trung ương thần kinh, đường nội tiết): Điều khiển buổi giao lưu của các cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Buồn Vào Hồn Không Tên Thức Giấc Nửa Đêm Nhớ Chuyện Xưa Vào Đời

- phần tử thực hiện tại (tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa trên các tín hiệu thần tởm hoặc hoocmôn, sẽ tăng hoặc sút các chuyển động để đưa môi trường thiên nhiên trong về trạng thái thăng bằng và ổn định định.