I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

Các thành phần trong bảng tuần trả được thu xếp theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Ô số 8 chu kì 2

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố đến biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, thương hiệu nguyên tố, nguyên tử khối của thành phần đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bởi số đơn vị điện tích hạt nhân và thông qua số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số sản phẩm công nghệ tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô sản phẩm công nghệ 11, xếp nhân tố natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ thương hiệu nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron với được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả gồm có 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng tất cả số electron lớp bên ngoài cùng bằng nhau, cho nên vì vậy có tính chất tương tự như nhau được xếp thành một cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số trang bị tự của các nhóm A ngay số electron ở phần ngoài cùng của nguyên tử trong nhóm đó.

Ví dụ:

+ team IA: Gồm những nguyên tố kim loại hoạt động mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có một electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích phân tử nhân tăng trường đoản cú Li (3+), … đến Fr (87+).

+ mô phỏng cấu tạo nguyên tử Kali ở đội IA, có một electron ở phần bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN


1. Trong một chu kì

- vào một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân:

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ là một đến 8 electron.

+ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong chu kỳ 2 tăng dần từ là một đến 8

+ Đẩu chu kỳ 2 là 1 trong những kim loại dũng mạnh (Li), cuối chu kỳ là một trong những phi kim dũng mạnh (F), xong chu kỳ là 1 trong những khí hi hữu (Ne).

2. Vào một nhóm

Trong một nhóm, lúc đi từ bên trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố sút dần.

Ví dụ: Nhóm IA tất cả 6 nhân tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng vọt từ 2 mang lại 7. Số electron phần ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.


+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu team IA, Li là kim loại hoạt động hóa học dạn dĩ cuối đội là sắt kẽm kim loại Fr vận động hóa học khôn xiết mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa điểm của yếu tắc ta hoàn toàn có thể suy đoán kết cấu nguyên tử và đặc điểm của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A gồm số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, đội VIIA.

Xác định được:

+ nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, suy ra năng lượng điện hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A có 17 electron.

+ A làm việc chu kì 3, suy ra nguyên tử A tất cả 3 lớp electron. Vì chưng ở ngay gần cuối chu kì 3 bắt buộc A là một trong phi kim mạnh, tính phi kim của A to gan lớn mật hơn của yếu tố trước nó trong cùng chu kì (là S gồm số hiệu là 16).

+ A ở nhóm VIIA nên lớp bên ngoài cùng gồm 7 electron, tính phi kim của A yếu rộng của nguyên tố phía bên trên nó trong thuộc nhóm (là F có số hiệu nguyên tử là 9) nhưng to gan hơn nguyên tố đứng dưới nó trong cùng nhóm (là Br bao gồm số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố rất có thể suy đoán vị trí và đặc thù nguyên tố đó.

Xem thêm: Từ 10 Đến 99 Có Bao Nhiêu Số Có, Từ 10 Đến 99 Có Bao Nhiêu Số Lẻ

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X tất cả điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử X tất cả 3 lớp electron, lớp bên ngoài cùng có 1 electron.