Để giải được những bài tập liên quan đến số mol, độ đậm đặc mol, độ đậm đặc % hỗn hợp hay thể tích …các bạn cần phải học thuộc công thức tính để có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở bài viết này bây giờ chúng tôi xin gửi đến các bạn công thức tính rét độ molcông thức tính xác suất dung dịch chính xác nhất chúng ta cùng học thuộc nhé.

*
Bạn đang xem: Nồng độ mol của dung dịch

Công thức tính độ đậm đặc mol

=> cách tính nồng độ mol CM thông qua số mol chất chia mang lại thể tích dung dịch, từ bỏ đó bí quyết như sau : CM = n/V

Trong kia :

CM là nồng độ mol dung dịch được tính bằng mol/litn là nồng độ mol dung dịch được tính bằng molV là thể tích dung dịch được tính bằng lít

Công thức 2 : nồng độ mol CM bằng nồng độ phần trăm C% nhân với 10 lần khối lượng riêng của hỗn hợp ( 10.D ) chia cho cân nặng mol ( M ) , cách làm tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

CM Nồng độ mol/lit C% độ đậm đặc phần trăm D trọng lượng riêng của dung dịchM cân nặng mol

Bài tập lấy ví dụ tính mật độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng phương pháp tính số mol n = m : M ( Nếu các bạn không biết rất có thể tham khảo những công thức tính số mol để biết thêm tin tức )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta áp dụng công thức tính mật độ mol centimet = n/V lúc biết được số mol là 0,625 mol với thể tích là 0,5 lit

+ độ đậm đặc mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 4M vào 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M. độ đậm đặc mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít hỗn hợp H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau thời điểm trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch mới là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ xác suất dung dịch

=> cách tính nồng độ xác suất dung dịch C% bằng khối lượng dung dịch mdd phân tách cho trọng lượng chất rã mct và nhân với 100% bí quyết tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

mdd Khối lượng dung dịchmct Khối lượng hóa học tan

C% độ đậm đặc phần trămCông lắp thêm 2 : Nồng độ phần trăm C% bằng nồng độ mol nhân với cân nặng mol hóa học trên 10 lần trọng lượng riêng của dung dịch,

=> công thức tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

C% Nồng độ phần trăm

CM Nồng độ mol/litM Khối lượng mol chấtD Khối lượng riêng biệt của dung dịch

Bài tập ví dụ như tính nồng độ xác suất dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tan 15 gam muối bột vào 50 gam nước.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Vân - Giao Thoa Trong Thí Nghiệm Của Y

Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*

Ví dụ 4: Trộn 50 gam dung dịch muối ăn uống có mật độ 20% với 50 gam hỗn hợp muối nạp năng lượng 10%. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được ?

Hướng dẫn giải:

*

=> trên là toàn cộ cách tính nồng độ mol cùng nồng độ xác suất dung dịch các bạn cần học thuộc để vận dụng giải tốt chúng ta tập liên quan.