Trong bài viết dưới đây, điện máy Sharp vn sẽ share định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính độ đậm đặc mol, công thức tính số mol hay cách làm tính mật độ phần trăm giúp đỡ bạn có thêm kỹ năng và kiến thức về hóa học để hoàn toàn có thể giải các bài toán liên quan đến độ đậm đặc mol hay thể tích dễ dãi nhé


Số mol là gì?

Số mol tốt mole (ký hiệu: mol) là solo vị giám sát và đo lường dùng trong chất hóa học nhằm mô tả lượng chất tất cả chứa xấp xỉ 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là một trong đơn vị SI, với ký kết hiệu đơn vị mol.

Bạn đang xem: Nồng độ mol của dung dịch cho biết

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là cân nặng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí sinh sống ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị chức năng tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí nghỉ ngơi ở diều kiện thường, đơn vị chức năng tính là molP là áp suất , đơn vị tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị chức năng tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh sáng = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài tập về bí quyết tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng chất sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có giữa những lượng hóa học sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử có trong 1,8.1023 nguyên tử sắt là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của những lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo làm việc đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol hóa học tan trong 1 lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính mật độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy thêm số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là mật độ moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính mật độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi phối hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Thành Nhà Hồ Di Tích Thành Nhà Hồ : 10 Năm Là Di Sản Văn Hóa Thế Giới

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính cân nặng chất tan có trong 600ml hỗn hợp CuSO4 có nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta gồm V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng công thức CM = n/V => nCuSO4 = V x centimet = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính mật độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng hóa học tanmdd: cân nặng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: thực hiện hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước họ thu được dung dịch B có nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có phương trình làm phản ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân đối phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng bí quyết C% = (mct/mdd).100% ta gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi triển khai hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch có nồng độ 14%.

Ví dụ 2: tiến hành hòa tan trăng tròn gam muối bột vào nước thu được hỗn hợp A có C% = 10%

a, Hãy tính trọng lượng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước cần thiết cho sự trộn chế

Lời giải:

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy trọng lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để rất có thể hoàn tan 20 gam muối bột thì bọn họ phải yêu cầu 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch

Với những thông tin mà cửa hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản nhé. Chúc chúng ta thành công!