Các kim loại như Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn) có đặc điểm hóa học gì mà chúng cũng có một số ứng dụng trong thực tế nhưng không nhiều bằng Nhôm Sắt và Đồng


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng khám phá sơ lược về Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn), chúng có đặc thù hóa học tập và tính chất vật lý như thế nào và có áp dụng gì trong đời sống sản xuất.

Bạn đang xem: Ni hóa trị mấy

I. Tính chất Niken - Ni

1. Vị trí của Niken (Ni) vào bảng HTTH

– Thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 28 

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

*
.

2. đặc điểm vật lý của Niken

- Niken là sắt kẽm kim loại có màu trắng bạc, cực kỳ cứng, cân nặng riêng to D = 8,9g/cm3, t0nc = 14550C

3. đặc thù hóa học tập của Niken

– thường sẽ có số thoái hóa +2 trong các hợp chất.

– bao gồm tính khử yếu: chức năng với phi kim ở ánh nắng mặt trời cao, tác dụng với dung dịch axit, tính năng với dung dịch muối, bền cùng với nước với không khí ở ánh sáng thường.

a) Niken công dụng với phi kim

- lúc đun nóng, Ni bội phản ứng được một vài phi kim (như oxi, clo,...)

* Ví dụ:

 Niken chức năng với oxi: 2Ni + O2 

*
2NiO

 Niken tác dụng với brom: Ni + Br2 → NiBr2

 Niken chức năng với Clo: Ni + Cl2 

*
NiBr2

b) Niken công dụng với axit

- Niken tính năng với axit HCl cùng H2SO4 loãng giải hòa khí hidro.

 Ni + 2HCl (loãng) → NiCl2 + H2↑

- Niken tan tiện lợi trong dung dịch axit HNO3 đặc, nóng.

 Ni + 4HNO3 (đặc,nóng) → Ni(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O.

4. Ứng dụng của Niken

– Ni được sử dụng mạ lên sắt để gia công đẹp, chống gỉ và còn được sử dụng làm chất xúc tác.

II. Tính chất của Kẽm - Zn

1. Vị trí của Kẽm (Zn) trong bảng HTTH

– Thuộc team IIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 30.

– cấu hình electron nguyên tử:

*
.

2. đặc điểm vật lý của Kẽm

- Kẽm là kim loại có màu sắc lam nhạt, trong không gian ẩm, kẽm bị tủ 1 lớp màng oxit mỏng dính nên gồm màu xám. Kẽm là kim loại có cân nặng riêng phệ D = 7,13g/cm3, t0nc = 14550C.

- Kẽm giòn ở nhiệt độ thường, nhưng lại khi đun nóng tới 100 - 1500C lại dẻo và dai, đến 2000C thì giòn trở lại.

- Ở tinh thần rắn, kẽm và những hợp chất của kẽm ko độc. Riêng khá của ZnO cực kỳ độc.

3. đặc thù hóa học của Kẽm

– thường có số oxi hóa +2 trong các hợp chất.

– gồm tính khử mạnh hơn sắt: tác dụng với phi kim ở ánh nắng mặt trời cao, tính năng với dung dịch muối và axit, bền cùng với nước và không khí ở ánh sáng thường.

a) Kẽm tác dụng với phi kim

- Zn chức năng trực tiếp với tương đối nhiều phi kim.

* Ví dụ:

 Kẽm tác dụng với oxi: 2Zn + O2 → 2ZnO

 Kẽm tính năng với Clo: Zn + Cl2 → ZnCl2

- Ở điều kiện thường, Zn bị lão hóa trong ko khí có mặt lớp oxit bền đảm bảo an toàn ngăn cấm đoán phản ứng liên tiếp xảy ra.

b) Kẽm công dụng với axit

- Kẽm chức năng với những dung dịch axit HCl, H2SO4loãng:

* Ví dụ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

 PT ion: Zn + 2H+ → Zn2+ + H2↑

 (Zn khử ion H+ trong dung dịch axit thành hidro từ do).

- Kẽm chức năng với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc: Với những axit HNO3 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc: Zn khử được N+5 và S+6 xuống đa số mức oxi hoá thấp hơn. 

 Zn + 4HNO3 (đặc) → Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Kẽm tính năng với H2O

- vì chưng EoZn2+/Zn o H2O/H2 (Zn khử được nước).

- phản bội ứng này số đông không xẩy ra vì trên bề mặt của kẽm tất cả màng oxit bảo vệ.

d) Kẽm chức năng với bazơ

- Kẽm công dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2,...

* Ví dụ: mang đến Zn vào hỗn hợp NaOH

 Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2

4. Ứng dụng của Kẽm

– Zn được mạ lên tôn để chống gỉ và còn được sử dụng làm sạc pin khô.

III. đặc điểm của Chì - Pb

1. địa chỉ của Chì (Pb) trong bảng HTTH

– Thuộc team IVA, chu kì 6, số hiệu nguyên tử là 82.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử: 4f145d106s26p2.

2. Tính chất vật lý của Chì

- Chì là kim loại màu trắng hơi xanh, có cân nặng riêng lớn D = 11,34g/cm3, t0nc = 327,40C, chì mềm đề nghị dễ dát thành lá mỏng.

3. đặc thù hóa học tập của Chì

– thông thường có số thoái hóa +2 với +4 mà lại số lão hóa +2 thông dụng và bền hơn.

– bao gồm tính khử yếu: công dụng với phi kim ở ánh sáng cao, không chức năng với các dung dịch HCl, H2SO4 loãng bởi vì PbCl2↓ và PbSO4↓ , rã được trong hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh nóng do tạo thành muối tan Pb(HSO4)2 , công dụng được với hỗn hợp muối, bền cùng với nước với không khí ở nhiệt độ thường, tan chậm rãi trong hỗn hợp kiềm nóng.

a) Chì chức năng với phi kim

* Ví dụ: Pb + F2 → PbF2

Pb + O2 → PbO

- Chì sắt kẽm kim loại chỉ bị oxi hóa ở vẻ ngoài trong không khí sinh sản thành một lớp chì oxít mỏng, chủ yếu lớp oxít đó lại là lớp đảm bảo an toàn chì không trở nên oxi hóa tiếp.

b) Chì công dụng với axit

 - Chì không công dụng với dung dịch HCl cùng H2SO4 loãng do những muối chì không tan phủ quanh bên xung quanh kim loại.

- Chì tan nhanh trong hỗn hợp H2SO4 đặc rét và chế tạo ra thành muối tan là Pb (HSO4)2.

 Pb + 3H2SO4 → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O.

- Chì tiện lợi tan trong dung dịch HNO3, tan chậm rãi trong HNO3 đặc.

 3Pb + 8HNO3 (loãng, nóng) → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

c) Chì tác dụng với dung dịch kiềm

- Chì cũng tan chậm rãi trong hỗn hợp kiềm nóng.

 Pb + 2NaOH (đặc) + 2H2O → Na2 + H2↑ 

4. Ứng dụng của Chì

– Được dùng để làm chế tạo bản cực ác quy, đầu đạn và chế tạo thiết bị chống tia phóng xạ. 

IV. đặc điểm của Thiếc - Sn

1. địa điểm của Thiếc (Sn) trong bảng HTTH

– Thuộc đội IVA, chu kì 5, số hiệu nguyên tử là 50.

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

*
.

2. đặc thù vật lý của Thiếc

- Thiếc là kim loại white color bạc, có trọng lượng riêng to D = 7,92g/cm3 , t0nc = 2320C mềm cùng dễ dát mỏng.

3. đặc điểm hóa học của Thiếc

– thường có số oxi hóa +2 và +4 trong số hợp chất.

– có tính khử yếu hơn Ni: chức năng với phi kim ở ánh sáng cao, tác dụng chậm với dung dịch axit (HNO3 loãng: Sn → Sn2+; H2SO4, HNO3 đặc: Sn → Sn4+), tính năng với hỗn hợp muối, bền với nước với không khí ở nhiệt độ thường, bị tổ hợp trong dung dịch kiềm đặc.

a) Thiếc công dụng với phi kim

- Thiếc tác dụng với oxi: ở đk thường trong ko khí, Sn không trở nên oxi hóa. Ở ánh sáng cao, Sn bị oxi hóa thành SnO2.

 Sn + O2 

*
SnO2 .

- Thiếc tác dụng với halogen. 

* Ví dụ: Sn + 2Cl2  → SnCl4

b) Thiếc tính năng với axit

- Thiếc chức năng chậm với với dung dịch HCl và H2SO4loãng sản xuất thành muối Sn (II) và hidro.

 Sn + H2SO4 → SnSO4 + H2↑

- cùng với H2SO4 và HNO3 đặc sinh sản thanh hợp chất Sn (IV)

 Sn + 2H2SO4 (đặc) → SnO2 + 2SO2↑ + 2H2O.

 Sn + 4HNO3 (đặc) → SnO2 + 4NO2↑ + 2H2O.

 4Sn + 10HNO3 (rất loãng)  → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

b) Thiếc công dụng với dung dịch kiềm đặc

 Sn + NaOH (đặc, nguội) + 2H2O → Na + H2↑

 Sn + 2NaOH (đặc) + 4H2O → Na2  + 2H2↑

4. Ứng dụng của Thiếc

– Sn được mạ lên fe tây để chống gỉ và được dùng làm thiếc hàn.

V. Bài xích tập ôn tập Niken, Kẽm, Thiếc, Chì

Bài 1 trang 163 SGK Hóa 12: Dãy nào bố trí theo máy tự tính khử tăng dần

 A. Pb, Ni, Sn, Zn

 B. Pb, Sn, Ni, Zn

 C. Ni, Sn, Zn, Pb

 D. Ni, Zn, Pb, Sn

* lời giải bài 1 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. Pb, Sn, Ni, Zn

Bài 2 trang 163 SGK Hóa 12: Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr.

* giải mã bài 2 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Sn

Bài 3 trang 163 SGK Hóa 12: Cho 32 gam láo hợp gồm MgO, Fe2O3 và CuO công dụng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Trọng lượng muối chiếm được là :

A. 60 gam. B. 80 gam.

C. 85 gam. D. 90 gam.

* lời giải bài 3 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 80 gam.

* biện pháp 1:

- các phương trình hoá học của phản ứng:

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

- Theo bài ra, ta có: nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ, 1 mol oxit phản bội ứng chế tạo thành 1 mol muối

⇒ khối lượng tăng (do cội SO42- cố oxi chế tạo muối) : mSO4 - mO = 96 – 16 = 80 (g).

⇒ mmuối = 32 + 80.0,6 = 80 (g).

* phương pháp 2:

- Gọi cách làm chung của toàn bộ các oxit là M2Ox

- Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

 M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

- Theo bài xích ra, nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ ⇒ nO (trong oxit) = nH2SO4 = 0,6 (mol).

⇒ mKim loại = mhh – mO = 32 - 0,6.16 = 22,4 (g).

Xem thêm: Thầy Giáo Chu Văn An

⇒ mmuối = mKim loại  + mSO42- = 22,4 + 0,6.96 = 80(g).

Bài 4 trang 163 SGK Hóa 12: Hợp hóa học nào sau đây không có đặc điểm lưỡng tính ?

A. ZnO B. Zn(OH)2

C. ZnSO4 D. Zn(HCO3)2

* lời giải bài 4 trang 163 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. ZnSO4

- lưu giữ ý: chất lưỡng tính là chất vừa tính năng được cùng với axit vừa tác dụng được cùng với bazơ

Bài 5 trang 163 SGK Hóa 12: Cho hỗn hợp NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy hiện ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối như thế nào sau đây?