Đệ nhị giác tri: Đa dục vi khổ,Sanh tử phân bì lao,Tùng tham dục khởi,Thiểu dục vô vi,Thân trung khu tự tại.

Bạn đang xem: Nhị giác

DỊCH:

Điều thứ hai lại phải giác biết:Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều.Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu,Bởi chưng tham dục, nhưng mà chiêu khổ nầy.Bớt lòng tham dục chẳng gây,Thân trung tâm tự tại vui nầy ai hơn.

GIẢNG:

Đệ nhị giác tri:Đa dục vi khổ,Sanh tử suy bì lao,Tùng tham dục khởi.

Dục chỉ mang đến năm món dục ở trần thế là tài, sắc, danh, thực, thùy giỏi là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đa dục là các tham ao ước về ngũ dục, tức là tham mong mỏi tiền của, đắm mê sắc đẹp, đam mê danh vọng, thích ăn uống ngon, ưa ngủ kỹ. Fan thích ăn uống ngon, thân đề nghị chạy ngược chạy xuôi, suy tính lo có tác dụng cho có khá nhiều tiền, mới tậu được bữa tiệc ngon theo sở thích. Bởi thế thì vai trung phong lao nhọc, thân vất vả mới được bữa ăn vừa miệng. Hoặc bạn đắm mê sắc đẹp đẹp, cả đời cứ đuổi theo hương thơm sắc, thì sức lực hao mòn, tiền tài tiêu tán, khó lao lung bắt buộc kể xiết. Fan tham danh, tham tài cũng vậy, cần ngược xuôi làm lụng, tranh giành và để được danh được lợi… cầm lại, tín đồ đời chỉ vì đắm mê ngũ dục, cần tạo các tội lỗi chịu những khổ đau. Ham mê mê những chừng như thế nào thì đau buồn nhiều chừng ấy.

Trong khiếp A-hàm, Phật tất cả kể câu chuyện: Xưa gồm vị vua thương hiệu Đảnh Sanh, vị nhờ phước báo những đời, nên được gia công Chuyển Luân Thánh vương, là bậc xuất sắc trí tuệ, hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báu, thống trị khắp cả cõi khu đất này. Làm cho vua trong thời gian thật lâu, ông khởi niệm ước muốn mưa báu bảy ngày dâng đến tận đầu gối.

Vua Đảnh Sanh có Đại như mong muốn túc, bao gồm đại phước đức, bắt buộc vừa khởi niệm là được như ý. Lại một thời hạn sau, Vua khởi niệm mong mỏi đến xem và giai cấp châu Cù-đà-ni sinh sống phương Tây với Vua cũng khá được như ý muốn. Lại một thời gian sau, Vua khởi niệm ước ao đến xem với ngự trị châu Phất-bà-bệ-đà-đề làm việc phương Đông cùng Vua cũng rất được như ý. Lại một thời gian sau, Vua khởi niệm muốn đến xem và thống trị châu Uất-đơn-việt ngơi nghỉ phương Bắc, và Vua cũng được như ý. Lại một thời gian sau, Vua khởi niệm muốn tới cõi trời Tam thập tam, và nhà Vua cũng khá được như ý muốn. Khi Vua cho cõi trời Tam thập tam, bước vào nhà chánh pháp. Ở đó, trời Đế thích hợp nhường mang đến vua Đảnh sinh nửa tòa ngồi. Lúc vua Đảnh sinh ngồi bên trên nửa tòa của trời Đế phù hợp thì ánh sáng, màu sắc, y phục, oai nghi lễ máu của vua Đảnh sinh không không giống vua trời Đế Thích, chỉ tất cả hai đôi mắt nháy là khác. Sau thời điểm đã được tán đồng ở bên trên cõi trời Tam thập tam thì vua Đảnh sinh lại khởi niệm cướp lấy tòa ngồi của vua trời Đế Thích để gia công vua loại trời cùng loài người. Lúc vua Đảnh sanh vừa khởi niệm ấy, bất giác rớt xuống châu Diêm-phù-đề, tức thời mất suôn sẻ túc, với lâm trọng bệnh nguy ngặt. Đến lúc sắp đến chết, những cận thần đến mặt nhà Vua hỏi rằng:

- Tâu Thiên vương, nếu gồm vị Phạm chí cư sĩ với kẻ bạn bè tôi giỏi thần dân nào đến hỏi chúng thần rằng “lúc chầu trời Thiên vương vãi chỉ bảo những gì”, bọn chúng thần trả lời thế nào mang lại Phạm chí, cư sĩ hay thần dân ấy?

Vua Đảnh sanh bảo cận thần:

- Vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm-phù-đề nhưng mà khi chết vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh Sanh đã có bảy báu nhưng lại khi bị tiêu diệt vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh sinh đã bao gồm bảy ngày mưa gió báu, nhưng mà khi bị tiêu diệt vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh Sanh đã có châu Cù-đà-ni, cơ mà khi bị tiêu diệt vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh Sanh đã được châu Phất-bà-bệ-đà-đề, nhưng lại khi chết vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh Sanh đã có được châu Uất-đơn-việt, mà lại khi chết vẫn chưa thỏa mãn; vua Đảnh Sanh đang tới cõi trời Tam thập tam, nhưng lại khi chết vẫn không thỏa mãn; vua Đảnh sinh đã có đủ ngũ dục lạc, tuy vậy khi chết vẫn không thỏa mãn… những người hãy vấn đáp như thế, vua Đảnh Sanh vày quá tham dục vì vậy khổ.

Vua biết đó là vấn đề bất thiện, nên trước khi chết trăn trối mang lại quần thần với dân bọn chúng biết để tránh.

Hồi xưa tôi còn hỗ trợ việc mang đến Giáo hội, một hôm tôi đến giảng ở bỏ ra hội Phật học Gia Định. Sau khi giảng chấm dứt có một Phật tử đem xe nhà chuyển tôi về chùa. Ngồi trên xe đàm đạo, tôi khuyên răn Phật tử ấy:

- Đạo hữu đã phệ tuổi, đề xuất dành thì giờ xem khiếp niệm Phật cho có công đức. Mải miết lo làm cho thì quá rất khổ, mai kia bị tiêu diệt lại càng khổ hơn.

Phật tử ấy trả lời:

- Con bao gồm tới bố tiệm cưa máy, mỗi buổi sáng buộc phải đi cho coi người ta làm, chiều đi đặt cây, về tối về làm cho sổ tới khuya. Nhiều lúc không bao gồm thì giờ nhằm đọc một cột báo, bởi vì quá mệt cần đi ngủ. Thầy yêu quý Thầy khuyên bé như thế, làm việc vào hoàn cảnh của con làm sao tu hành được!

Quí vị thấy, trường hợp làm nạp năng lượng được hoài thì rất cạnh tranh tu. Vì được hoài thì tham hy vọng thêm hoài, thấy làm nên tiền dễ quá lòng tham cứ khởi mãi. Do đó người nhiều dục lạc nhưng nói không còn khổ là lầm. Phật dụ fan đang khát nước cơ mà uống nước muối, càng uống càng khát. Bạn nghèo hèn ban sơ muốn bao gồm chút tiền của để được no ấm, khi tất cả rồi lần lần mong mỏi thêm, thêm mãi… cho nên vì thế người nào nói tôi nghèo buộc phải tôi không tu, chờ khi nào tôi có không thiếu vật chất tôi bắt đầu tu, tín đồ nói như thế cũng giống người khát nhưng mà uống nước muối hạt vậy. Người dân có tâm tham mong thì không lúc nào biết đủ!

Người Phật tử chân chánh biết quay về với Phật pháp lo tu học, nhờ này mà được giảm khổ. Người biết tu, so với vật chất tất cả bao nhiêu cũng thấy là đủ. Gồm ít thì sinh sống theo ít, có rất nhiều thì phân chia sớt cho người thiếu; thấy rõ vật chất là của tạm, sử dụng nuôi thân cho mạnh bạo để tu tiến, chớ không đem đó làm cho chánh, rồi khởi tâm mong muốn cầu tham đắm. Nếu chổ chính giữa còn dục vọng tham đắm của cải vật chất, tất nhiên là còn toan tính, hễ còn suy tính là bao gồm mưu đồ tạo thành sự nghiệp, hễ tạo thành sự nghiệp nếu không khiến khổ cho tất cả những người thì cũng gây khổ cho loài vật. Càng ham ý muốn là càng gây buồn bã cho mình cho người. Fan nào nhận định rằng hưởng dục lạc cụ gian đầy đủ là sung sướng, kẻ đó lầm, không thấy chân chánh. Ví như người thèm thức nạp năng lượng ngon, khi ăn uống được món ăn ngon này rồi, lại thèm món khác, hết tìm cao lương lại kiếm mỹ vị. Suốt cả quảng đời cứ kiếm tìm cầu nạp năng lượng uống, kiếp người sống thật phải chăng hèn và khốn khó!

Giả sử bạn đang ngôi trường trai giữ lại giới, thèm nạp năng lượng ngon, đề xuất nghĩ: “Nếu có thịt ăn uống một bữa, bản thân sẽ ăn cho sẽ thèm”. Nghĩ nuốm họ tức thời phá trai phạm giới ăn uống một bữa thịt thật no nê, để không hề thèm nữa. Tuy thế ít thọ lại thèm rồi phá trai phạm giới nữa, cứ như thế tái diễn hoài. Chi bằng vừa khởi niệm tà lập tức dừng, quyết chí không chiều theo thị hiếu thị dục rẻ hèn, lưu lại giới phương pháp cho trong sạch để tiến tu. Qua ví dụ trên, họ thấy đông đảo dục lạc khác cũng phần đa như vậy. Căn bệnh của con người muốn được cái này lại tiếp muốn cái khác, cứ như vậy mà hy vọng hoài ko dừng. Nên phải ghi nhận tham hy vọng là gốc của cực khổ luân hồi sinh tử.

Người đời hay suy luận: bạn tu hành ăn tương rau, mang nâu sồng, giam mình trong nếp sinh sống thanh bần, rốt cục rồi cũng chết. Còn fan đời ăn sung mang sướng, hưởng những dục lạc ráng gian, rốt cuộc rồi cũng chết. Hoặc nói người thánh thiện già đời cũng chết, kẻ hung hăng bạo ngược sau cuối cũng ko còn. Lý luận như vậy có đúng không? người buông lung đuổi theo ngũ dục và người không phá trai phạm giới, luôn luôn giữ gìn thân trung tâm thanh tịnh, cả hai hầu hết chết, mà lại hai tử vong khác nhau. Người từng ngày chạy theo dục lạc cầm gian, lúc gần bị tiêu diệt thân xác lỗi hoại, mà mối tình cứ buộc ràng với vk con quyến thuộc không muốn xa lìa, buộc phải giằng co khổ sở. Lại đo đắn mình đang đi về đâu phải hãi ghê lo sợ. Vị sanh tiền, thân miệng ý vốn vẫn tạo nhiều nghiệp chướng nặng nề nề, cần bị nghiệp lực hấp dẫn theo loại luân hồi, sinh tử không dừng, gian khổ không dứt. Còn tín đồ biết tu hành cha nghiệp thanh tịnh, mặc dù xác thân tất cả hư hoại, nhưng ý thức bình tĩnh sáng sủa suốt, không kinh sợ, hiểu ra hướng đi, nên những lúc thở hơi sau cùng rất nhẹ nhàng an ổn, cùng khi bị tiêu diệt rồi thì được khôn xiết thoát. Đành rằng con người ai cũng chết, tuy vậy người chạy theo ngũ dục chế tạo ra nghiệp ác khi bị tiêu diệt thì chịu quả báo khổ đau, còn tín đồ tu không chạy theo ngũ dục, không sinh sản nghiệp ác mà tu nghiệp lành, khi chết sanh vào cõi lành hưởng phước an vui, hoặc được giải thoát sinh tử nhập Niết-bàn. Chết choc của bạn biết tu và lần khần tu khác biệt chỗ đó. Người trần thế vì mê muội, không khám phá nhân trái nghiệp báo, bắt buộc mới rước ngũ dục lạc làm cho lẽ sống, vui đắm đuối nhiễm, mang đến nó là quí là trên hết. Fan giác ngộ biết đuổi theo ngũ dục lạc là họa sợ là đau khổ, buộc phải sống đời sống đạm bạc dễ dàng để yên tâm tiến đạo.

Người làm sao còn ham ý muốn dục lạc là còn khổ, ham ước ao nhiều thì mê các khổ nhiều, ham hy vọng ít thì mê không nhiều khổ ít. Ham mong mỏi cái gì rồi cũng khổ cả. Khi hết ham ao ước thì không còn mê, thấy tài, sắc, danh, thực, thùy là ảo ảnh, là vô thường, không bận lòng lưu ý thì không còn khổ. Phật dạy tín đồ tu hành chân chánh, phải biết tham ước ao ngũ dục là cội luân hồi sanh tử khổ đau. Vì chưng vậy nhưng mà phải:

Thiểu dục vô vi,Thân chổ chính giữa tự tại.

Thiểu dục là không nhiều muốn. Fan tu trong bốn món ăn, mặc, ở, bệnh được tín thí cho từng nào thì sử dụng bấy nhiêu, không tìm cầu đòi hỏi cho nhiều, để chi tiêu và sử dụng cho thỏa thích. Không tìm kiếm cầu cần không tạo nên nghiệp, không sinh sản nghiệp thì thân tâm không còn lo bi đát khổ đau, sẽ tiến hành an ổn tự do. Phật dạy chúng ta tu để hết khổ. Ngài chỉ vì sao gây ra buồn bã là ý. Ý si mê mê khởi niệm tội lỗi, miệng với thân nói làm cho tội lỗi, sau đó sẽ thừa nhận lấy hậu quả khổ đau. Bây giờ chúng ta hy vọng hết khổ, thì buộc phải thắp sáng trí tuệ địa điểm mình với chánh pháp của Phật, nhằm phá mọi vô minh phiền não chỗ ý. Ý không khởi niệm ác thì không nói ác, không có tác dụng ác; ý khởi niệm lành thì nói lành làm cho lành, lợi bản thân lợi người. Trung ương thường lóng yên ổn thì trí tuệ sáng sủa suốt, phá sạch mát vô minh, hết lậu hoặc, xong xuôi khổ đau, được an vui giải thoát. Như vậy muốn hết khổ, bọn họ phải thắp sáng sủa ngọn đuốc trí tuệ chỗ tâm, để thấy rõ nguyên nhân khổ cực mà dừng không tạo ác, chớ chưa phải nghe nói ông này linh, cô cơ giỏi, cho lạy lục van xin ước cứu cho bạn hết khổ. Làm như vậy chẳng số đông không được hiệu quả như ý, ngoài ra lún sâu vào mê tín dị đoan dị đoan, đang khổ đau lại chất ck thêm đau khổ.

Chúng ta thấu hiểu do tham dục mà đau buồn lao lung, với biết bớt tham dục là bớt khổ đau. Cụ thể khổ xuất xắc vui là do mình, không vì chưng ai khác.

Xem thêm: Bảng Cân Nặng Bé Gái - Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Bé

Phật dạy bọn họ tu là phá mê, vày mê là gốc tham dục gửi con tín đồ đi trong luân hồi sinh tử khổ đau. Nếu như mê được phá thì tham dục ko còn, bạn hết tham dục thì được an vui từ tại, chẳng đều trong đời bây giờ và còn mãi sau về sau, chẳng đều cho bạn dạng thân mình mà còn lợi ích cho tất cả những người chung xung quanh nữa.