Nguyên tố Y là phi kim nằm trong chu kì 2 của BTH, Y tạo ra hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO2. Hợp chất tạo bởi vì Y và sắt kẽm kim loại M là MY2 trong các số đó Y chiếm phần 37,5% về khối lượng. M là
Bạn đang xem: Nguyên tố y

*Xác định Y:

Y ở trong chu kì 2 => số lớp e

Công thức oxit tối đa của Y là YO2 => hóa trị của Y => đội => số e phần ngoài cùng

=> cấu hình e của Y và xác định Y

*Xác định M: từ bỏ % trọng lượng Y trong hợp hóa học MY2 ta khẳng định được cân nặng mol của M => M


*Xác định Y:

Y nằm trong chu kì 2 => Y bao gồm 2 lớp e

Công thức oxit tối đa của Y là YO2 => Y tất cả hóa trị IV => Y thuộc nhóm IVA => Y có 4e phần ngoài cùng

=> cấu hình e của Y: 1s22s22p2 => Y là Cacbon

*Xác định M: Hợp hóa học MC2: (\% m_C = dfrac2.12M + 2.12.100\% = 37,5\% o M = 40(Ca))

Vậy M là Ca


*
*
*
*
*
*
*
*

Anion $X^ - $ và cation Y2+ các có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc


Nguyên tử của thành phần X gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X gồm số phân tử không mang điện nhiều hơn số hạt với điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học là


Các kim loại X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron nguyên tử theo lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm những kim các loại xếp theo chiều tăng dần đều tính khử từ trái sang đề nghị là:


Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm electron tại mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng đều có electron ở mức năng lượng 3p và bao gồm một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X và Y tất cả số electron hơn nhát nhau là 2. Yếu tố X, Y theo lần lượt là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) với R (Z = 19). Độ âm điện của những nguyên tố tăng đột biến theo trang bị tự


Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), đắm đuối (Z = 14), Mg (Z = 12). Hàng gồm những nguyên tố được bố trí theo chiều sút dần nửa đường kính nguyên tử trường đoản cú trái sang đề nghị là:


X cùng Y là nhị nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai team A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton vào nguyên tử X và Y là 33. Thừa nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?


Hai thành phần X cùng Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc đội IIIA (ZX + ZY = 51). Tuyên bố nào sau đây đúng?


Công thức phân tử của hợp chất khí tạo vị nguyên tố R với hiđro là RH3. Trong oxit mà lại R có hóa trị tối đa thì oxi chỉ chiếm 74,07% về khối lượng. Yếu tố R là:


Nguyên tử của nhân tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của thành phần X trong oxit cao nhất là


Phần trăm cân nặng của nguyên tố R vào hợp chất khí với hiđro và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phạt biểu nào sau đó là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ luân hồi 3, bao gồm công thức oxit tối đa là YO3. Nhân tố Y tạo với sắt kẽm kim loại M hòa hợp chất gồm công thức MY, trong những số ấy M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Trụ Tròn Và Công Thức Tính Diện Tích Hình Trụ Tròn

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.