Ta có:Fx=∫sin22xdx=∫1−cos4x2dx=12∫1dx−12∫cos4xdx

=12x−18∫cos4xd4x=12x−18sin4x+C


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a→=2;  1;  −2và vectơ b→=1;  0;  2. Tra cứu tọa độ vectơ c→là tích có vị trí hướng của a→ vàb→


Đường trực tiếp y=x+1 cắt đồ thị hàm số y=2x−1x−1tại hai điểm M, N. Độ dài đoạn thẳng MN bằng


Cho hàm số y=f(x). Đồ thị y=f"(x) như hình bên.

Bạn đang xem: Nguyên hàm sin 2

*

Biết f−1+f0−2f1=f3−f2. Giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số trên đoạn <-1;3> là


Có từng nào giá trị nguyên của tham số thực m ở trong đoạn <-20;10> để đồ thị hàm số y=x+2x2−4x+mcó hai đường tiệm cận đứng?


Cho hàm số y=ax4+bx2+ccó vật dụng thị như hình mẫu vẽ bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

*


Cho hàm số y=f(x) gồm đồ thị như hình vẽ mặt dưới.

*

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m thuộc khoảng tầm (-2020;2020) nhằm hàm số y=fcosx+2x+mđồng đổi thay trên nửa khoảng tầm 0;  +∞.

Xem thêm: Định Nghĩa Financial Position Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Financial Position


Cho các hàm số y=logax,  y=bx,  y=cxcó vật dụng thị như hình bên. Chọn xác minh đúng.

*


Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m thuộc đoạn −2018;  2018để phương trình x+2−x2+12+18x2+1x2+1x+2+x2+1=mx2+1có nghiệm thực?


Cho tam giác ABC hầu như cạnh a. Tảo tam giác ABC quanh con đường cao AH ta được hình nón tròn xoay. Diện tích s mặt mong nội tiếp hình nón bằng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình bình hành, thể tích là V. điện thoại tư vấn M là trung điểm của cạnh SA, N là điểm nằm bên trên cạnh SB làm thế nào cho SN=2NB; khía cạnh phẳng αdi rượu cồn qua các điểm M, N cùng cắt các cạnh SC, SD lần lượt tại hai điểm khác nhau K, Q. Tính giá chỉ trị lớn số 1 của thể tích khối chóp S.MNKQ


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đến hai điểm A−2;  1;  4,    B4;  3;  −2. Viết phương trình phương diện phẳng trung trực của đoạn trực tiếp AB


Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới đây

*

Có từng nào giá trị nguyên của thông số m nằm trong đoạn <-20;20> chứa đồ thị hàm số y=fx2−2x+m−mcó 5 mặt đường tiệm cận?


Cho hàm số f(x) bao gồm bảng xét lốt đạo hàm dưới đây. Mệnh đề như thế nào sau đây là sai?

*


Cho hàm số F(x) là 1 trong nguyên hàm của hàm số fx=2cosx−1sin2xtrên khoảng tầm 0;  π. Hiểu được giá trị lớn số 1 của F(x) trên khoảng 0;  πlà 3. Lựa chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?


Đường cong ngơi nghỉ hình mặt là đồ vật thị của hàm số như thế nào sau đây?

*


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam