*

*

Câu hỏi: Ngày 6 của một tháng như thế nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ bố ở tuần thứ tư của mon đó là ngày?

Trả lời:

Mỗi tuần bao gồm 7 ngày, như vậy thứ 7 ngày 6 của tháng đó sẽ là mon đầu tiên .

Bạn đang xem: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. ngày 25 của tháng đó là ngày thứ

Thứ bảy của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

6 + 7 x 3 = 27

Vậy thứ 3 của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

27 – 4 = 23

Đáp số : ngày 23.

girbakalim.net xin giới thiệu một số dạng toán về tổng và hiệu, xin mời những em thuộc đọc.

1. Một số công thức cơ bản

Công thức 1:Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé nhỏ = số lớn - hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Công thức 2:Số bé nhỏ = (tổng - hiệu) : 2

Số lớn = Số nhỏ nhắn + hiệu (hoặc tổng - số bé)

2. Các dạng toán nâng cao về tổng với hiệu

a, Dạng toán ẩn tổng

+ Cần tìm thấy đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra với kết luận

+ Lưu ý: Số bị trừ - số trừ = hiệu => số bị trừ = số trừ + hiệu

Số bị trừ + số trừ + hiệu = số bị trừ + số bị trừ = 2 x số bị trừ

Tổng nhị số = số thứ nhất + số thứ hai

Số thứ nhất + số thứ nhì + tổng = tổng + tổng = 2 x tổng

b, Dạng toán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách

+ Dạng toán này chủ yếu là các bài toán liên quan đến số tự nhiên

+ Đọc đề và phân tích kĩ yêu thương cầu của bài xích toán.

+ Ghi nhớ công thức:

Tổng là một số lẻ = 1 số lẻ + 1 số chẵn

Tổng là một số chẵn = 1 số lẻ + 1 số lẻ = 1 số chẵn + 1 số chẵn

+ Vận dụng công thức tính tổng hiệu vào tính toán.

+ Kiểm tra kết quả và kết luận.

+ Lưu ý: Giữa 2 số bao gồm n số thì tổng cộng tất cả n + 2 (số)

Hiệu 2 số = số khoảng x khoảng bí quyết (Ví dụ trăng tròn số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng, mỗi khoảng bí quyết là 2 đơn vị. Vậy hiệu 2 số là 2 x 19 = 38)

Số lớn = (tổng + hiệu): khoảng cách

c, Dạng tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó

+ Đọc với phân tích đề

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra và kết luận

d, Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

e, Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng cùng hiệu

+ Cần tìm ra đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra với kết luận

f, Dạng toán tổng hiệu tương quan đến tính tuổi

+ Tìm các đại lượng chưa biết dựa vào công thức tính tổng hiệu.

Xem thêm: Từ Up Trong Facebook Nghĩa Là Gì, Câu Chuyện Với Từ Up =)) Nghĩa Của

+ Lưu ý hiệu số tuổi của nhị người không ráng đổi theo thời gian.

3. Ví dụ bài bác tập

1. Dạng toán lúc biết tổng và hiệu

Bài 1:Tìm 2 số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a, 24 và 6; b, 60 cùng 12; c, 325 cùng 99

Bài 2:Trường Tiểu học A có tất cả 1354 học sinh, biết số học sinh phái nam nhiều hơn số học sinh nữ là 62 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường ?

Bài 3:Một hình chữ nhật có hiệu chiều rộng với chiều nhiều năm là 16 centimet và tổng của bọn chúng là 100 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã đến ?

Bài 4:Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 58, hiệu của nhì số bằng 10?

Bài 5:Hai lớp 4A với 4B trồng được 620 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 70 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài 6:Một lớp học tất cả 48 học sinh. Số học sinh phái nam hơn số học sinh nữ là 10 em. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 7:Một thư viện trường học cho học sinh mượn 125 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa cùng sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã đến học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài 8:Hai phân xưởng làm được 1460 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất có tác dụng được không nhiều hơn phân xưởng thứ hai 210 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng có tác dụng được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 9:Thu hoạch từ nhì thửa ruộng được 10 tấn 7 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ nhị 11 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10:Hai thùng chứa được tất cả 750 lít nước. Thùng bé nhỏ chứa được không nhiều hơn thùng to 112 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được từng nào lít nước?

2. Dạng toán Ẩn tổng

Bài 11:Tổng của hai số là một số lớn nhất tất cả 3 chữ số phân tách hết mang đến 5. Biết nếu sản xuất số nhỏ nhắn 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Bài 12:Mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 54m, chiều lâu năm hơn chiều rộng 5m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?

Bài 13:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8622. Hiệu lớn hơn số trừ 790 đơn vị. Hãy search phép trừ đó ?

Bài 14:Số thứ nhất hơn số thứ hai là 115. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2246 ?

Bài 15:Một phép trừ bao gồm tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy search phép trừ đó ?

Bài 16:Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái ?

Bài 17:Cho một phép trừ nhì số nhưng mà tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu số bằng 2020. Hiệu số lớn hơn số trừ là 165. Hãy search số bị trừ với số trừ của phép tính đó ?

Bài 18:Hà có nhiều hơn Mai 16 quyển truyện. Nếu Mai download thêm 10 quyển với Hà download thêm 4 quyển thì 2 bạn gồm tổng cộng 50 quyển. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu quyển truyện?

Bài 19:Tìm nhị số có hiệu bằng 724, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ nhị rồi cộng với tổng của chúng thì được 4784 ?

3. Dạng toán tổng hiệu tương quan đến khoảng cách

Bài 20:Tìm hai số chẵn bao gồm tổng là 210, biết giữa chúng gồm 18 số chẵn khác?

Bài 21:Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và giữa chúng bao gồm 4 số lẻ ?

Bài 22:Tìm nhì số tự nhiên có tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó có tất cả 4 số chẵn ?

Bài 23:Tìm 3 số chẵn liên tiếp biết tổng của 3 số đó bằng 738 ?

Bài 24: Tìm nhì số lẻ có tổng 548 với giữa chúng bao gồm 6 số lẻ khác?

Bài 25:Tìm nhị số lẻ có tổng 432 với giữa chúng có 20 số lẻ khác ?

Bài 26:Tìm hai số chẵn biết tổng của bọn chúng bằng 292 với giữa chúng bao gồm tất cả 7 số chẵn khác?

Bài 27:Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 220 và giữa chúng gồm 5 số chẵn ?

Bài 28:Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 338 và giữa chúng có trăng tròn số chẵn ?

Bài 29:Tìm nhì số tự nhiên có tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó gồm tất cả 4 số chẵn ?

Bài 30:Tìm hai số tự nhiên bao gồm tổng bằng 389, biết giữa 2 số đó có tất cả 12 số lẻ ?

4. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 31:Hai thùng dầu có tổng cộng 82 lít dầu. Nếu rót 7 lít dầu từ thùng thứ nhất quý phái thùng thứ nhị thì hai thùng chứa lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 32:Hai kho gạo tất cả 155 tấn. Nếu chế tạo kho thứ nhất 8 tấn với kho thứ nhị 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi dịp đầu mỗi kho tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Bài 33:Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ nhì dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài 34:Lớp 4A bao gồm 32 học sinh. Từ bây giờ có 3 bạn nữ nghỉ học đề nghị số nam giới nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh nữ, từng nào học sinh nam?

Bài 35:Hai thùng dầu gồm tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất lịch sự thùng thứ nhì thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 36:An cùng Bình bao gồm tất cả 120 viên bi. Nếu An mang lại Bình trăng tròn viên thì Bình sẽ gồm nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 37:Hùng cùng Dũng tất cả tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng bao gồm thêm 5 viên bi thì Hùng tất cả nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi thời gian đầu mỗi bạn gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài 38:Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 39:Hai lớp 4A với 4B tất cả tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp ?

5. Dạng toán ẩn cả tổng với hiệu

Bài 40:Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 120m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m cùng giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông ?

Bài 41:Tìm nhì số có tổng là số lớn nhất tất cả 4 chữ số cùng hiệu là số lẻ bé bỏng nhất bao gồm 3 chữ số ?

Bài 42:Tìm nhị số tất cả tổng là số nhỏ bé nhất gồm 4 chữ số cùng hiệu là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số ?

Bài 43:Tìm hai số tất cả hiệu là số bé nhất tất cả 2 chữ số phân tách hết mang đến 3 với tổng là số lớn nhất tất cả 2 chữ số chia hết đến 2 ?

Bài 44:Tìm nhì số, biết tổng nhị số là số lớn nhất tất cả hai chữ số. Hiệu nhì số là số lẻ nhỏ bé nhất gồm hai chữ số ?

Bài 45:Tìm hai số biết hiệu hai số là số lớn nhất có một chữ số cùng tổng hai số là số lớn nhất có bố chữ số ?

Bài 46:Hai số lẻ bao gồm tổng là số nhỏ nhất gồm 4 chữ số với ở giữa nhì số lẻ đó tất cả 4 số lẻ. Tìm hai số đó ?

Bài 47:Tổng 2 số là số lớn nhất bao gồm 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ nhỏ nhất tất cả 2 chữ số. Tìm mỗi số ?

6. Dạng toán liên quan đến tính tuổi

Bài 48:Hai ông cháu hiện nay tất cả tổng số tuổi là 68, biết rằng giải pháp đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người ?

Bài 49:Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai đồng đội là 25 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

Bài 50:Tuổi bố cùng tuổi bé cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 51:Ông hơn cháu 56 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của ông con cháu sẽ bàng 80 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ? Cháu bao nhiêu tuổi ?

Bài 52:Tuổi chị cùng tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 53:Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả nhị bố nhỏ tròn 50. Tính tuổi hiện ni của mỗi người ?

Bài 54:Bố hơn con 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố nhỏ là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố nhỏ hiện ni ?

Bài 55:Cha hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của 2 thân phụ con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 cha con hiện nay ?

C. Lời giải bài bác tập về tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó

Bài 1:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé nhỏ là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 cùng 15

b, Số lớn là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số nhỏ nhắn là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 và 36

c, Số lớn là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé bỏng là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 cùng 212

Bài 2:

Số học sinh nam giới của trường là:

(1354 + 62) : 2 = 708 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1354 – 708 = 646 (học sinh)

Đáp số: nam: 708 học sinh, nữ: 646 học sinh

Bài 3:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(16 + 100) : 2 = 58 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

100 – 58 = 44 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

58 x 44 = 2552 (cm²)

Đáp số: 2552 cm²

Bài 4:

Số lớn là:

(48 + 10) : 2 = 34

Số bé là:

58 – 34 = 24

Đáp số: 24 cùng 34

Bài 11:

Số lớn nhất gồm 3 chữ số chia hết mang đến 5 là: 995. Vậy tổng hai số là 995

Số lớn là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số nhỏ bé là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 cùng 515

Bài 12:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

54 : 2 = 27 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(27 + 5) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

27 – 16 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 11 = 176 (m2)

Đáp số: 176m2

Bài 13:

Số bị trừ là:

8622 : 2 = 4311

Tổng của số trừ cùng hiệu bằng số bị trừ cùng bằng 4311

Bài 14:

Tổng của nhì số là:

2246 : 2 = 1123

Bài 20:

Tổng = 210 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (ở giữa tất cả 18 số chẵn khác)

Có tất cả trăng tròn số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng cách. Mỗi khoảng biện pháp là 2 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

2 x 19 = 38

Số lớn là:

(210 + 38) : 2 = 124

Số bé bỏng là:

210 – 124 = 86

Đáp số: 86 với 124

Bài 21:

Tổng = 200 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (giữa chúng bao gồm 4 số lẻ)

Có tất cả 4 số lẻ liên tiếp tạo thành 3 khoảng cách, mỗi khoảng giải pháp là 2 đơn vị và từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu nhị số là:

1 + 2 x 3 + 1 = 8

Số lớn là:

(200 + 8) : 2 = 104

Số nhỏ nhắn là

200 – 104 = 96

Đáp số: 96 với 104

Bài 22:

Tổng = 837 = 1 số lẻ + 1 số chẵn (giữa chúng có 4 số chẵn)

Có tất cả 5 số chẵn liên tiếp tạo thành 4 khoảng cách, mỗi khoảng bí quyết là 2 đơn vị cùng từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn yếu nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu nhị số là:

2 x 4 + 1 = 9

Số lớn là:

(837 + 9) : 2 = 423

Số nhỏ nhắn là:

837 – 423 = 414

Đáp số: 414 cùng 423

Bài 31:

Cách 1:

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất bao gồm số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thứ hai bao gồm số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Cách 2:

Sau khi rót từ thùng thứ nhất quý phái thùng thứ nhị thì tổng số dầu ở nhị thùng không ráng đổi. Sau khi rót, mỗi thùng bao gồm số lít dầu là:

82 : 2 = 41 (l)

Thùng thứ nhất có số dầu là:

41 + 7 = 48 (l)

Thùng thứ hai bao gồm số dầu là:

41 – 7 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Bài 32:

Cách 1:

Nếu cấp dưỡng kho thứ nhất 8 tấn với kho thứ hai 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau vậy ban đầu kho thứ nhất hơn kho thứ hai số gạo là:

17 – 8 = 9 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất gồm số gạo là:

(155 + 9) : 2 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai gồm số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn

Kho thứ hai: 73 tấn

Cách 2:

Sau khi thêm tổng số gạo ở hai kho là:

155 + 8 + 17 = 180 (tấn)

Sau lúc thêm, mỗi kho tất cả số gạo là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất tất cả số gạo là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai tất cả số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn, kho thứ hai: 73 tấn

Bài 33:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m cùng người thứ nhị dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ nhì 10 m. Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn người thứ nhì số mét vải là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ hai dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải nhì người thợ dệt được là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

150 – 12 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ hai dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Bài 40:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Nếu tăng chiều rộng 5m với giảm chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn nên chiều lâu năm hơn chiều rộng là: