tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thực thiết bị được phân một số loại từ cao cho thấp theo trang bị tự có những bậc nào?

A. Ngành - chủng loại - Lớp - bộ - bọn họ - Chi

B. Loại - Lớp - cỗ - bọn họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - cỗ - bọn họ - chi - Loài

D. Ngành - Lớp - bộ - chúng ta - loài - Chi


*

Thực thiết bị được phân các loại từ cao mang đến thấp theo máy tự tất cả những bậc nào?

A. Ngành - loài - Lớp - bộ - họ - Chi

B. Loài - Lớp - cỗ - bọn họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - cỗ - họ - chi - Loài

D. Ngành - Lớp - cỗ - chúng ta - loài - Chi


*

Thực thứ được phân nhiều loại từ cao mang đến thấp theo đồ vật tự có những bậc nào?

A. Ngành - chủng loại - Lớp - bộ - bọn họ - Chi

B. Loài - Lớp - bộ - họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - bộ - bọn họ - đưa ra - Loài

D. Ngành - Lớp - bộ - chúng ta - loại - Chi


Câu 4: Các bậc phân các loại sinh đồ gia dụng từ thấp mang đến cao theo trình tự nào sau đây?

A. Loại → chi (giống) → chúng ta → bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Bỏ ra (giống) → loại → bọn họ → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → bộ → chúng ta → đưa ra (giống) → Loài

D. Loại → bỏ ra (giống) → bộ → họ → Lớp → Ngành → Giới

Đề ôn ạ.

Bạn đang xem: Ngành-lớp-bộ-họ-giống-loài


Câu 6: các bậc phân nhiều loại sinh vật dụng từ thấp đến cao theo trình tự làm sao sau đây?

A bỏ ra (giống) → loài → chúng ta → bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Loại → đưa ra (giống) → chúng ta → bộ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → bộ → chúng ta → chi (giống) → Loài

D. Loài → chi (giống) → cỗ → chúng ta → Lớp → Ngành → Giới


Thế giới sinh trang bị được chia vào những bậc phân loại từ nhỏ đến khủng theo đơn độc tự. *

5 điểm

A.Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

B.Loài – họ - đưa ra - bộ- lớp- ngành- giới.

C.GIới- ngành- bộ- lớp- họ- bỏ ra – loài

D.Giới- họ- lớp- ngành- bộ- họ- chi- loài.


Thế giới sinh thứ được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến béo theo biệt lập tự.

Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

Loài – họ - bỏ ra - bộ- lớp – ngành - giới.

Giới - ngành - cỗ - lớp - chúng ta - chi – loài.

Giới - chúng ta - lớp – ngành - bộ - bọn họ - đưa ra - loài.


Câu 1: thế giới sống được tạo thành các team theo trình trường đoản cú nào?

A. Chủng loại →chi→ bọn họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ bọn họ →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ đưa ra →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Loại →chi→ lớp →họ→ cỗ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona khiến bện viêm mặt đường hô hấp cung cấp có hình dạng nào sau đây?

A. Hình nhiều diện. B. Hình cầu. C. Hình que. D. Hình vết phẩy.

Câu 3: Sinh đồ gia dụng nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giầy B. Trùng sốt lạnh lẽo C. Rêu D. Tảo silic

Câu 4: mộc nhĩ đảm là loại nấm có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình mũ D. Tua nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm ko thuộc giới thực vật vì sao?

A. Mộc nhĩ không có khả năng sống tự dưỡng

B. Nấm mèo là sinh đồ gia dụng nhân thực

C. Nấm rất có thể là đối chọi bào hoặc nhiều bào

D. Nấm nhiều chủng loại về sắc thái và môi trường xung quanh sống

Câu 6: Cây nào tiếp sau đây có phân tử nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây chỉ tất cả ở thực đồ gia dụng hạt kín?

A. Sinh sản bởi hạt B. Bao gồm hoa và quả C. Thân bao gồm mạch dẫn D. Sống làm việc trên cạn


Lớp 6 Khoa học tự nhiên và thoải mái
2
0
Gửi bỏ

Câu 1: thế giới sống được chia thành các team theo trình trường đoản cú nào?

A. Loài →chi→ bọn họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ chúng ta →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ đưa ra →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Chủng loại →chi→ lớp →họ→ cỗ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona gây bện viêm con đường hô hấp cấp có dạng hình nào sau đây?

A. Hình đa diện. B. Hình cầu. C. Hình que. D. Hình dấu phẩy.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giày B. Trùng sốt giá C. Rêu  D. Tảo silic

Câu 4: nấm mèo đảm là loại nấm có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình mũ D. Sợi nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm ko thuộc giới thực vật do sao?

A. Mộc nhĩ không có chức năng sống từ bỏ dưỡng

B. Nấm mèo là sinh đồ nhân thực

C. Nấm có thể là đối kháng bào hoặc nhiều bào

D. Nấm đa dạng về hình dáng và môi trường thiên nhiên sống

Câu 6: Cây nào sau đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào tiếp sau đây chỉ có ở thực đồ vật hạt kín?

A. Sinh sản bằng hạt B. Có hoa và quả C. Thân có mạch dẫn D. Sống ở trên cạn


Đúng 3

phản hồi (0)

Câu 1: nhân loại sống được tạo thành các nhóm theo trình từ nào?

A. Loài →chi→ họ →bộ →lớp→ ngành→ giới

B. Chi→ bọn họ →bộ →lớp →ngành→ giới→ loài

C. Loài→ chi →bộ →họ →lớp→ ngành→ giới

D. Loài →chi→ lớp →họ→ bộ →ngành→ giới

Câu 2:Virus Corona gây bện viêm mặt đường hô hấp cấp có ngoại hình nào sau đây?

A. Hình đa diện. B. Hình cầu.  C. Hình que. D. Hình vệt phẩy.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây Không phải nguyên sinh vật?

A. Trùng giầy B. Trùng sốt rét mướt C. Rêu D. Tảo silic

Câu 4: nấm mèo đảm là nhiều loại nấm rất có thể quả dạng:

A. Hình túi B. Hình tai mèo C. Hình nón D. Gai nấm phân nhánh

Câu 5: Nấm ko thuộc giới thực vật vì sao?

A. Mộc nhĩ không có khả năng sống từ dưỡng

B. Nấm mèo là sinh đồ gia dụng nhân thực

C. Nấm rất có thể là solo bào hoặc đa bào

D. Nấm đa dạng chủng loại về hình thái và môi trường sống

Câu 6: Cây nào dưới đây có phân tử nhưng không có quả?

A. Cây chuối B. Cây ngô C. Cây thông D. Cây mía

Câu 7: Đặc điểm nào tiếp sau đây chỉ tất cả ở thực đồ vật hạt kín?

A. Sinh sản bởi hạt B. Có hoa với quả C. Thân gồm mạch dẫn D. Sống ngơi nghỉ trên cạn


Đúng 1
comment (0)

Các bậc phân nhiều loại sinh đồ dùng từ thấp mang lại cao theo trình tự như thế nào sau đây? *

1 điểm

A. Loại → đưa ra (giống) → họ → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

B. đưa ra (giống) → loài → họ → bộ → Lớp → Ngành → Giới 

Cấu chế tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang thích hợp là điểm sáng của sinh đồ vật thuộc giới nào sau đây? *

1 điểm

A. Khởi sinh

B. Nguyên sinh

C. Nấm

D. Thực vật

Câu 6: hệ thống phân loại sinh vật bao gồm các giới nào? *

1 điểm

A. Động vật, Thực vật, Nấm

B. Nấm, Nguyên sinh, Thực vật, Virus

C. Khởi sinh, Động vật, Thực vật, Nấm, Virus

D. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật

Câu 7: Khi thực hiện xây dựng khóa lưỡng phân nhằm phân loại một đội sinh vật cần vâng lệnh theo hiệ tượng nào? *

1 điểm

A. Xuất phát điểm từ 1 tập phù hợp sinh vật ban sơ tách thành hai nhóm tất cả những điểm lưu ý đối lập nhau.

B. Xuất phát điểm từ 1 tập thích hợp sinh vật ban sơ tách thành nhì nhóm bao gồm cơ quan dịch chuyển khác nhau.

C. Xuất phát điểm từ 1 tập đúng theo sinh vật lúc đầu tách thành hai team có môi trường xung quanh sống khác nhau.

Xem thêm: Cpr Là Gì ? Thứ Tự Thực Hiện Cpr Hồi Sức Tim Phổi

D. Xuất phát từ một tập thích hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm gồm kiểu bồi bổ khác nhau.

Câu 8: mang đến các điểm sáng sau: (1) Lựa chọn đặc điểm đối lập để phân chia các loài sinh đồ dùng thành hai nhóm (2) Lập bảng các đặc điểm đối lập (3) liên tục phân chia các nhóm nhỏ dại cho mang lại khi xác định được từng loài (4) Lập sơ đồ gia dụng phân các loại (khóa lưỡng phân) (5) Liệt kê các điểm lưu ý đặc trưng của từng loài xây đắp khóa lưỡng phân yêu cầu trải qua công việc nào? *

1 điểm

A. (1), (2), (4)

B. (1), (3), (4)

C. (5), (2), (4)

D. (5), (1), (4)

Câu 9: cơ thể sinh vật có tác dụng thực hiện nay các quá trình sống cơ bạn dạng nào? (1) cảm ứng và di chuyển (2) phát triển (3) bổ dưỡng (4) thở (5) bài trừ (6) Sinh sản *