toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 5: Nêu tính chất ảnh của một đồ tạo vị gương phẳng, gương cầu lồi, gương mong lõm (khi thứ đặt ngay cạnh gương)? đối chiếu tính chất ảnh tạo bởi các gương?

Câu 6: Ứng dụng của gương ước lồi, gương mong lõm?


*

- Gương phẳng: ảnh ảo, ko hứng được bên trên màn chắn, độ lớn ảnh bằng độ phệ vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương- Gương cầu lồi: ảnh ảo bé dại hơn vật, vùng thấy được của gương cầu lồi rộng hơn vùng thấy được của gương phẳng tất cả cùng kích thước

- Gương mong lõm: hình ảnh ảo to hơn vật 


*

Gương phẳng: hình ảnh ảo, ko hứng được bên trên màn chắn, độ lớn ảnh bằng độ khủng vật, khoảng cách từ hình ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật mang đến gương- Gương ước lồi: ảnh ảo nhỏ tuổi hơn vật, vùng thấy được của gương ước lồi rộng hơn vùng nhận thấy của gương phẳng gồm cùng kích thước

- Gương mong lõm: hình ảnh ảo to hơn vật 


+Gương phẳng:

*Ảnh ảo tạo vị gương phẳng ko hứng được trên màn chắn với lớn bởi vật.

Bạn đang xem: Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi

+Gương ước lồi:

* ảnh ảo tạo do gương cầu lồi nhỏ hơn vật

+Gương ước lõm:

* hình ảnh ảo tạo bởi vì gương ước lõm lớn hơn vật


GP:là ảnh ảo,lớn bằng vật,đối xứng đồ vật qua gương

GC lồi:là ảnh ảo, bé dại hơn vật

GC lõm:là ảnh ảo,lớn rộng vật khi để vật gần gương


tk* Gương phẳng :+ đặc thù : ảnh ảo tạo vì chưng gương phẳng không hứng được trên màn chắn với lớn bởi vật* Gương cầu lồi :+ đặc điểm : hình ảnh ảo tạo vị gương ước lồi không hứng được bên trên màn chắn và bé dại hơn vật* Gương ước lõm :+ đặc thù : ảnh ảo tạo vày gương ước lõm ko hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật


Tính chất ảnh tạo vày gương phẳng:

+ Ảnh cảm nhận không hứng được trên màn chắn.

+ khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của đặc điểm này đến gương.

+Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.

Tính chất hình ảnh tạo vày gương ước lồi:

+ Ảnh dấn được không hứng được bên trên màn chắn.

+ Độ lớn của ảnh nhỏ hơn Độ lớn của vật.

Tính chất hình ảnh tạo do gương cầu lõm:

+ Ảnh nhận ra không hứng được trên màn chắn.

+ Độ lớn của ảnh lớn rộng độ béo của vật.


*gương phẳng

+/ ảnh ảo tạo vị gương phẳng ko hứng đc trên màn chắn cùng lớn bằng vật

*gương mong lồi

+/ hình ảnh ảo tạo bởi vì gương ước lồi ko hứng được trên màn chắn và bé dại hơn vật

*gương ước lõm

+/ảnh ảo tạo vị gương ước lõm ko hứng đc trên màn chắn và lớn hơn vật


Nêu đặc điểm của hình ảnh tạo bởi vì gương phẳng, gương cầu lồi, gương mong lõm? đối chiếu vùng nhận thấy của gương ước lồi và gương phẳng gồm cùng kích thước?


- Gương phẳng: hình ảnh ảo, ko hứng được bên trên màn chắn, độ lớn ảnh bằng độ bự vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật cho gương- Gương cầu lồi: ảnh ảo nhỏ dại hơn vật, vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng rộng vùng nhận thấy của gương phẳng tất cả cùng kích thước

- Gương ước lõm: hình ảnh ảo lớn hơn vật 

 Vùng nhìn thấy của gương mong lồi rộng rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng bao gồm cùng kích thước

 


 Giống nhau: Đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

 + Ảnh ảo tạo vì gương phẳng lớn bằng vật.

Ảnh ảo tạo bởi gương ước lồi nhỏ rộng vật và vùng bắt gặp của gương cầu lồi rộng hơn vùng thấy được của gương phẳng gồm cùng kích thước.

Ảnh ảo tạo vì gương ước lõm lớn hơn vật.


1.Chỉ ra được tia tới, pháp tuyến, tia phản nghịch xạ, góc tới, góc làm phản xạ.

Câu 5: - Nêu tính chất hình ảnh của đồ gia dụng tạo bởi vì gương phẳng, gương mong lồi?

- So sánh ảnh ảo tạo vì chưng gương phẳng, gương cầu lồi và gương ước lõm?

- Nêu các ứng dụng của gương ước lồi, gương ước lõm trong thực tế?

Câu 6: - các nguồn âm có chung đặc điểm gì ?

Câu 7: khi nào vật phạt ra âm cao, âm thấp? phương pháp tính tần số dao động?

- bao giờ vật vạc ra âm to, âm nhỏ?

Câu 8: Âm hoàn toàn có thể truyền qua được môi trường thiên nhiên nào? ko truyền qua được môi trường thiên nhiên nào?

- So sánh gia tốc truyền âm trong các môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí?

Câu 9: lúc nào có tiếng vang?

Câu 10: giờ đồng hồ ồn như thế nào gọi là ô nhiễm tiếng ồn?

- Nêu những biện pháp chống ô nhiễm và độc hại tiếng ồn?


Lớp 7 vật lý
1
0
Gửi bỏ

mong mn giúp 

 


Đúng 0

bình luận (0)

Nêu tính chất của hình ảnh ảo tạo vị gương phẳng, gương ước lõm và gương mong lồi

 


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi bỏ

đều ko hứng đc trên màn chắn với là ảnh ảo

ảnh tạo bởi gương phẳng bằng vật

ảnh tạo do gương cầu lồi nhỏ hơn vật

ảnh tạo vì chưng gương mong lõm lớn hơn vật


Đúng 0

comment (0)

Câu 1 : Nêu định qui định phản xạ ánh sáng ? Câu 2 : Nêu đặt điểm hình ảnh của đồ tạo vày gương phẳng , gương ước lồi , gương cầu lõm ? so sánh điểm tương đương và không giống nhau về ảnh của trang bị tạo vì chưng gương phẳng , gương mong lồi , gương cầu lõm bao gồm cùng kích thước


Lớp 7 đồ vật lý
3
0
Gửi diệt

TK

 

Câu 1

- Định cơ chế phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ bên trong mặt phẳng cất tia tới và pháp con đường của gương sinh hoạt điểm tới.

+ Góc làm phản xạ bằng góc tới.

Câu 2

Ảnh của thứ tạo bởi vì gương phẳng có đặc điểm: không hứng được bên trên màn chắn và to hơn vật. Khoảng cách của hình ảnh của trang bị đều bởi nhau....

Ảnh tạo vày gương cầu lồi là hình ảnh ảo, không hứng được bên trên màn chắn và bé dại hơn vật.

Ảnh ảo tạo vày gương mong lõm to hơn vật.

- tương đương nhau : Ảnh ảo của gương cầu lồi, gương ước lõm, gương phẳng ko hứng được bên trên màn chắn- khác nhau+ Ảnh ảo của gương mong lồi nhỏ hơn vật+ Ảnh ảo của gương cầu lõm to hơn vật+ Ảnh ảo của gương phẳng bằng vật


Đúng 1

comment (0)

*tham khảo*

Câu 1

- Định nguyên lý phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản bội xạ nằm trong mặt phẳng cất tia tới và pháp con đường của gương nghỉ ngơi điểm tới.

+ Góc bội nghịch xạ bằng góc tới.

Câu 2

Ảnh của trang bị tạo bởi vì gương phẳng tất cả đặc điểm: ko hứng được trên màn chắn và to hơn vật. Khoảng cách của hình ảnh của thứ đều bởi nhau....

Ảnh tạo vày gương ước lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và nhỏ dại hơn vật.

Ảnh ảo tạo do gương ước lõm lớn hơn vật.

- giống nhau : Ảnh ảo của gương mong lồi, gương mong lõm, gương phẳng không hứng được trên màn chắn- khác nhau+ Ảnh ảo của gương mong lồi nhỏ dại hơn vật+ Ảnh ảo của gương mong lõm to hơn vật+ Ảnh ảo của gương phẳng bằng vật


Đúng 0

comment (0)

Tham khảo:

1.Theo định biện pháp phản xạ ánh sáng thì tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng cất tia tới cùng pháp tuyến của gương ở ngay điểm tới.

2.

Gương phẳng

- Ảnh của 1 vật tạo vì chưng gương phẳng lớn bởi vật

- khoảng cách từ điểm của vật dụng tới gương bằng khoảng cách từ hình ảnh của điểm đó tới gương

Gương ước lồi

- Ảnh của 1 vật tạo vị gương cầu lồi bé hơn vật

Gương ước lõm 

- Ảnh của 1 vật sản xuất bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

Tất cả những gương trên gần như là ảnh ảo không hứng được bên trên màn chắn.

 


Đúng 0
comment (0)
so sánh tính chất hình ảnh của vật dụng tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi với gương mong lõm (đối cùng với gương cầu lõm đồ đặt liền kề gương)?
Lớp 7 thiết bị lý bài 8. Gương mong lõm
1
0
Gửi diệt

- giống nhau: Đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn. Mặc dù trong một số trong những trường hợp, hình ảnh tạo vày gương ước lõm là ảnh thật và hứng được trên màn chắn.

- khác nhau:

+ Ảnh ảo tạo bởi vì gương phảng lớn bởi vật.

+ Ảnh ảo tạo bởi vì gương cầu lồi nhỏ dại hơn vật cùng vùng thấy được của gương mong lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng gồm cùng kích thước.

+ Ảnh ảo tạo vì gương cầu lõm to hơn vật.


Đúng 1

comment (1)

So sánh tính chất ảnh của vật tạo vày gương phẳng, gương ước lồi cùng gương cầu lõm (đối với gương ước lõm đồ đặt ngay cạnh gương)?


Lớp 7 vật lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án

∗ tương đương nhau: Đều là hình ảnh ảo

∗ khác nhau:

- Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ hơn vật.

- Gương phẳng cho ảnh lớn bởi vật.

Xem thêm: Casio Số Phức - ✅ Cách Giải Nhanh Số Phức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

- Gương ước lõm cho hình ảnh lớn hơn vật.


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
girbakalim.net