tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chất nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được?

A. KCl rắn, khan.

Bạn đang xem: Naoh nóng chảy có dẫn điện không

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hoà chảy trong nước.


*

Đáp án A.

Do KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, bền bỉ theo năm tháng vững. Ko phân li ra được ion dương với ion âm (di chuyển tự do) đề nghị không có chức năng dẫn điện.


*

Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. KOH lạnh chảy

C. MgCl2 lạnh chảy.

D. HI vào dung môi nước.


Trong những trường phù hợp sau, trường phù hợp nào dẫn điện? xác định chất năng lượng điện li?

1. K2O lạnh chảy.

2. đến Na với H2O được dung dịch

3. CO2 vào nước

4. Đơn chất kim loại :Cu, Al

5. KCl lạnh chảy

 


1) không dẫn điện

2) Dẫn năng lượng điện - chất điện li : NaOH

3) Dẫn điện - hóa học điện li : $H_2CO_3$

4) Dẫn điện

5) Dẫn năng lượng điện - hóa học điện li : KCl


Chất nào dưới đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH lạnh chảy.

D. HBr hài hòa trong nước.


Chọn A.

KCl rắn tồn tại bên dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tựu mạng tinh thể NaCl (hình 3.1 SGK lớp 10). Tinh thể ion bền theo năm tháng vững do lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion vô cùng lớn. Những ion K+ và Cl- chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì chưng vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.


Cho các hợp hóa học sau: NaCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, KCl. Số hợp hóa học khi điện phân nóng chảy, thu được sắt kẽm kim loại là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2


Đáp án B

Các hợp chất khi điện phân rét chảy thu được sắt kẽm kim loại là: NaCl, CaCl2, MgCl2, KCl.

Riêng AlCl3 có khả năng sẽ bị thăng hoa khi ánh nắng mặt trời cao đề xuất không thể năng lượng điện phân nóng chảy được.

Kiến thức buộc phải nhớ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

1. Cách thức thủy luyện

- cách thức thủy luyện còn được gọi là cách thức ướt, được dùng làm điều chế những sắt kẽm kim loại có độ chuyển động hóa học tập thấp như Au, Ag, Hg, Cu…

- cửa hàng của cách thức này là dùng đều dung dịch ưa thích hợp, như dung dịch H2SO4, NaOH, NaCN… nhằm hòa tan kim loại hoặc hợp hóa học của kim loại và tách bóc ra ngoài phần không tan tất cả trong quặng. Sau đó các ion sắt kẽm kim loại trong dung dịch được khử bằng kim loại có tính khử mạng hơn, như Fe, Zn…

Ví dụ:

Người ta pha chế Ag bằng phương pháp nghiền nhỏ quặng bạc tình sunfua Ag2S, xử lí bằng dung dịch NaCN, rồi lọc để thu được hỗn hợp muối phức bạc:

Ag2S + 4NaCN → 2Na + Na2S

Sau đó, ion Ag+ trong phức được khử bằng kim loại Zn:

Zn + 2Na → Na2 + 2Ag

2. Phương thức nhiệt luyện

- cách thức nhiệt luyện được ứng dụng thoáng rộng trong công nghiệp nhằm điều chế những sắt kẽm kim loại có độ vận động hóa học trung bình như Zn, Cr, Fe, Sn, Pb,…

- cơ sở của phương pháp này là khử những ion kim loại trong các hợp hóa học ở ánh sáng cao bằng những chất khử bạo phổi như C, CO, H2, hoặc Al, sắt kẽm kim loại kiềm hoặc kiềm thổ.

Các phản bội ứng dùng kim loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ làm chất khử gần như phải thực hiện trong môi trường thiên nhiên khí trơ hoặc chân không.

3. Phương pháp điện phân

- phương thức điện phân là phương thức vạn năng, được dùng để điều chế phần nhiều các kim loại, từ bỏ những kim loại có độ hoạt động hóa học cao mang đến trung bình cùng thấp.

- cửa hàng của phương pháp này là dùng cái điện một chiều để khử những ion kim loại. Tác nhân khử là rất (-) khỏe mạnh hơn nhiều lần tác nhân khử là hóa học hóa học.

Xem thêm: Lgbt Q Trong Lgbtq Là Gì Q Trong Lgbtq Là Gì, Lgbtq+ Là Gì

- Điều chế kim loại có tính khử mạng như Li, Na, K, Al,… bằng phương pháp điện phân phần đa hợp hóa học (muối, bazơ, oxit) nóng chảy của chúng.