NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân đối phản ứng sức nóng phân NaHCO3 ra Na2CO3, kèm theo câu hỏi bài tập áp dụng liên quan. Góp củng cố nâng cao kiến thức. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Na2co3 cộng gì ra nahco3


2NaHCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O


2. Điều kiện phản ứng xẩy ra phản ứng sức nóng phân NaHCO3

Nhiệt độ cao.

3. Tin tức thêm về NaHCO3

NaHCO3 là chất rắn color trắng, ít tan vào nước dễ bị nhiệt phân hủy tạo ra Na2CO3 và khí CO2

Bạn đang xem: NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. lúc nhiệt phân trọn vẹn NaHCO3 thì thành phầm của phản nghịch ứng sức nóng phân là:

A. Na2CO3, CO2, H2O.

B. Na2O, CO2, H2O.

C. NaOH, CO2, H2O

D. NaOH, CO2, H2.


Đáp án A: 2NaHCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 2.  sức nóng phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3, chiếm được m gam Na2CO3. Cực hiếm của m là

A. 21,2.

B. 12,4.

C. 13,2.

D. 10,6.


Đáp án

2NaHCO3

*
Na2CO3 + H2O + CO2

Theo PTHH: nNa2CO3 = 0,5.nNaHCO3 = 0,5(16,8/84) = 0,1 mol

=> m = mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam

Đáp án D


Câu 3. Trường hợp không xẩy ra phản ứng cùng với NaHCO3 khi

A. Công dụng với CO2

B. Tính năng với axit

C. đun nóng

D. Công dụng với kiềm


Đáp án A

NaHCO3 chức năng với kiềm: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Đun rét NaHCO3: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 tác dụng với axit: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O


Câu 5. Nhỏ từ tốn từng giọt đến hết 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau bội nghịch ứng nhận được số mol CO2 là

A. 0,020.

B. 0,030.

C. 0,015.

D. 0,010.


Đáp án D

nHCl = 0,03 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ tuổi từ từ H+ vào dd tất cả hổn hợp CO32- và HCO3– xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2 (2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)


Câu 6. Thực hiện thí nghiệm sau: mang lại mảnh đồng sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp HNO3 loãng. Sau phản nghịch ứng có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra:

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch tất cả màu xanh, H2 cất cánh ra

C. Dung dịch có màu xanh, gồm khí color nâu bay ra

D. Dung dịch bao gồm màu xanh, có khí ko màu cất cánh ra, bị hoá nâu trong không khí.


Câu 7. Phản ứng sức nóng phân muối bột nitrat nào sau đây sai:

A. NH4NO3

*
N2O + 2H2O

B. 2NaNO3

*
2NaNO2 + O2

C. 2AgNO3

*
2Ag + 2NO2 + O2

D. 2Fe(NO3)2

*
2FeO + 4NO2 + O2


Câu 8. Nung 33,6g hỗn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau phản bội ứng nhận được 2,24 lit khí oxi (đktc). Chất rắn sau thời điểm nung có khối lượng là:

A. 12 g

B. 24 g

C. 34 g

D. 46 g


…………………………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất có ích NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chuyên đề trang bị Lí 9, kim chỉ nan Sinh học tập 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 9 Học Kì 2 Năm 2021 Tp, Đề Thi Hk2 Toán 9*
*

*

Mở bài và kết bài Tràng Giang của Huy Cận


*

Viết 4 – 5 câu nhắc lại hoạt động ở trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm chú này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.