Là nội dung kiến thức và kỹ năng của lũy vượt với số nón tự nhiên, quy tắc nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số là một trong những quy tắc quan trọng được reviews trước tiên.

Bạn đang xem: Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số được viết như vậy nào? nội dung bài viết dưới đây họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời áp dụng công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số này nhằm giải một vài bài tập minh họa.

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

• Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bởi nhau, mỗi thừa số bằng a:

 

*

 a điện thoại tư vấn là cơ số, n điện thoại tư vấn là số mũ. Quy ước a1  = a.

> lưu ý:

 a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được điện thoại tư vấn là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân các thừa số đều nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số

 Khi nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số với cộng các số mũ:

• Công thức nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một số là bình phương của một số trong những tự nhiên được điện thoại tư vấn là số bao gồm phương. Ví dụ: 4 là một vài chính phương vì chưng 4 = 22; 625 cũng là một số chính phương bởi 625 = 252.

3. Bài bác tập áp dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá bán trị các lũy vượt sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài bác 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 cho 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta có bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng sinh sống câu a để làm câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* bài 59 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b) Viết từng số sau ra đời phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Kí Hiệu =)), : V Là Ký Hiệu Gì ? Tìm Hiểu Kí Hiệu V Trong Mọi Lĩnh Vực

* Lời giải:

a) Bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng ngơi nghỉ câu a để làm câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài xích 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, nội dung cần ghi ghi nhớ về nguyên tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số đó là công thức nhân 2 lũy quá sau: am.an = am+n. Những em hãy làm nhiều bài xích tập để ghi nhớ cách làm này.