Học cỗ môn hoá đi học 11 thì các em đã quá quen với dạng bài tập nhận thấy các chất, lúc nào thì chất kết tủa, lúc nào thì bay hơi. Bảng tính chảy hoá học 11 sẽ giúp các em làm được điều đó. Nội dung bài viết này sẽ giúp các em nắm rõ thông tin mà bảng tính tan cung cấp, cách để ghi nhớ nhanh và tốt nhất.

Bạn đang xem: Muối tan và muối không tan

*

Bảng tính rã hoá học 11

I. Bảng tính tung hoá học 11: Độ tan

1. Chất tan và hóa học không tan

- Ví dụ: đến CaCO3 cùng NaCl vào ly nước, thì ta thấy chỉ có NaCl tan còn CaCO3 không tan.

- bởi vì vậy gồm chất ko tan và tất cả chất tung trong nước. Có chất tan các và tất cả chất tan không nhiều trong nước. Tan các hay không nhiều còn tuỳ vào nhiều loại chất nắm thể.

2. Định nghĩa độ tan

- Độ tan là 1 trong đại lượng đặc thù cho tài năng tan của một chất tại một điều kiện nhất định.

- Độ tung (S) của một hóa học trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 g nước để tạo ra thành hỗn hợp bão hòa ở 1 nhiệt độ xác định.

3. Độ rã của một hóa học trong nước

- giả dụ 100 gam nước hòa tan:

> 10 gam chất tan → hóa học dễ chảy hay hóa học tan nhiều.

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

Độ tung của một chất phụ thuộc vào các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, bản chất của chất.

- Với hóa học rắn, nhờ vào vào nhiệt độ độ, thường ánh nắng mặt trời tăng thì độ chảy tăng.

Ví dụ: khi hoà tan con đường vào ly nước nóng đường sẽ tan cấp tốc hơn khi hoà rã vào cốc nước lạnh.

- Với chất khí, khi tăng ánh sáng hoặc giảm áp suất thì độ rã giảm.

5. Ý nghĩa bảng tính tan

Bảng tính tan mang lại ta biết, độ tan những chất vào nước: hóa học nào kết tủa, bay hơi, chất tan hay không tồn trên trong dung dịch. Từ kia ta có thể làm những bài nhận ra và các bài toán có kiến thức và kỹ năng liên quan.

*

Bảng tính tung hoá học tập 11

II. Bảng tính chảy hoá học 11: Bảng tính tan

1. Bảng tính rã hoá học 11

*

Chú thích:

T: chất dễ tan

I: chất ít tan

K: chất không rã (ô màu xanh)

B: chất bay hơi

- : chất không sống thọ hoặc bị nước phân huỷ

Cách đọc bảng tính tan:

Bảng tính rã gồm những hàng và các cột. Cột là những cation kim loại, còn mặt hàng là những anion gốc axit (hay OH-). Với cùng một chất gắng thể, ta sẽ xác minh ion dương cùng ion âm, gióng theo hàng cùng cột tương xứng ta sẽ biết được trạng thái của hóa học đó tại một ô.

2. Giải pháp ghi ghi nhớ bảng tính tan

Hợp chất

Tính chất

Trừ

Axit (xem sinh hoạt cột ion H+ với anion gốc axit tương ứng).

Đều tan.

H2SiO3

Bazo (xem ở mặt hàng ion OH- và các cation tương ứng).

Không tan.

LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, NH4OH.

Muối liti Li+

Muối natri Na+

Muối kali K+

Muối amoni NH4+

Đều tan.

Muối bạc bẽo Ag+

Không rã (thường gặp AgCl).

AgNO3, CH3COOAg.

Muối nitrat NO3-

Muối axetat CH3COO-

Đều tan.

Muối clorua Cl-

Muối bromua Br-

Muối iotua I-

Đều tan.

AgCl: kết tủa trắng

AgBr: kết tủa vàng nhạt

AgI: kết tủa vàng

PbCl2, PbBr2, PbI2.

Muối sunfat SO42-

Đều tan

BaSO4, CaSO4, PbSO4: trắng

Ag2SO4: không nhiều tan

Muối sunfit SO32-

Muối cacbonnat CO32-

Không tan

Trừ muối bột với kim loại kiềm với NH4+

Muối sunfua S2-

Không tan

Trừ muối hạt với sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4+

Muối photphat PO43-

Không tan

Trừ muối bột với Na+, K+ với NH4+

3. Màu sắc của một vài bazơ ko tan tốt gặp

Bazo

Màu sắc

Mg(OH)2

Trắng

Cu(OH)2

Xanh lam

Al(OH)3

Keo trắng

Zn(OH)2

Trắng

Pb(OH)2

Trắng

Cr(OH)3

Lục xám

Mn(OH)2

Hồng nhạt

Fe(OH)2

Trắng xanh

Fe(OH)3

Nâu đỏ

Màu của hỗn hợp muối vẫn theo của ion kim loại.

Xem thêm: Tính Chất Của Tam Giác Vuông Cân, Định Nghĩa, Tính Chất Về Tam Giác Cân Chi Tiết

*

Bảng tính tan hoá học tập 11

Bảng tính chảy hoá học tập 11 phức tạp hơn so với bảng tính tan cơ mà ta gặp gỡ ở lớp 8 – 9 trước đây. Bảng gồm đến 15 sản phẩm 22 cột chính vì vậy sẽ gồm nhiêu ô với tương đối nhiều chất khác nhau nên rất khó khăn để nhớ tất cả. Vị vậy mong mỏi khai thác xuất sắc bảng tính tan thì nên nắm rõ đặc điểm của thành phần kết cấu nên hợp chất và vắt mẹo ghi nhớ để kết thúc tốt các bài tập.