tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một sóng cơ truyền dọc từ một tua dây đàn hồi cực kỳ dài cùng với biên độ 6 mm. Tại 1 thời điểm, hai bộ phận trên dây thuộc lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, vận động ngược chiều và phương pháp nhau một khoảng tầm ngắn tốt nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). điện thoại tư vấn d là tỉ số của tốc độ dao động cực lớn của 1 phần tử trên dây với vận tốc truyền sóng. D gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây?

A. 0,105

B. 0,179

C. 0,079

D. 0,314


*

Hướng dẫn: Chọn lời giải B

Hai bộ phận gần nhau nhất có độ lớn li độ A/2 hoạt động ngược chiều nhau biện pháp nhau d = λ /3 = 8 centimet ⇒ λ = 24 cm . Vận tốc truyền sóng trên dây và tốc độ dao động cực to của bộ phận trên dây theo thứ tự là :


Một sóng cơ truyền dọc theo một tua dây bọn hồi khôn xiết dài với biên độ6 mm. Tại một thời điểm, hai bộ phận trên dây cùng lệch ngoài vị trí cân bằng 3 mm, vận động ngược chiều và cách nhau một khoảng tầm ngắn độc nhất vô nhị là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Call δ  là tỉ số của vận tốc dao động cực đại của 1 phần tử trên dây với vận tốc truyền sóng. δ  gần quý hiếm nào duy nhất sau đây?

A.

Bạn đang xem: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6mm

0,105

B. 0,157

C. 0,079

D. 0,314


Một sóng cơ truyền dọc theo một gai dây bọn hồi siêu dài cùng với biên độ 8mm. Tại một thời điểm, hai bộ phận trên dây thuộc lệch khỏi vị trí thăng bằng 4mm, vận động ngược chiều và phương pháp nhau một khoảng tầm ngắn độc nhất vô nhị là 7cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi  δ là tỉ số của vận tốc dao động cực đại của 1 phần tử bên trên dây với tốc độ truyền sóng.  δ gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây?

A. 0,105 

B. 0,179

C. 0,239

D. 0,314


Một sóng cơ truyền trên tua dây đàn hồi khôn cùng dài cùng với biên độ sóng là 8 mm. Tại 1 thời điểm, bộ phận trên gai dây cùng lệch khỏi vị trí cân đối 4 mm và vận động ngược chiều. Biết khoảng cách gần độc nhất tính theo phương truyền sóng của hai thành phần có tính chất như bên trên là 8 cm. Tính tỉ số giữa vận tốc dao động cực đại của 1 phần tử trên gai dây với tốc độ truyền sóng.

A. 0,14.

B. 0,21.

C. 0,10.

D. 0,19.


Một sóng cơ truyền dọc từ một tua dây đàn hồi khôn xiết dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai bộ phận trên dây thuộc lệch khỏi vị trí thăng bằng 3 mm, vận động ngược chiều với độ lớn tốc độ 0 , 3 π 3 c m / s  và cách nhau một khoảng tầm ngắn duy nhất là 8cm (tính theo phương truyền sóng). Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 0,6 m/s.

B. 12 cm/s.

C. 2,4 m/s.

D. 1,2 m/s.


Một sóng cơ truyền dọc theo một tua dây bầy hồi vô cùng dài cùng với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch ngoài vị trí cân bằng 3 mm, vận động ngược chiều với độ lớn vận tốc 0 , 3 π 3 cm / s  và bí quyết nhau một khoảng tầm ngắn tốt nhất là 8cm (tính theo phương truyền sóng). Vận tốc truyền sóng bên trên dây là:

A. 0,6 m/s.

B. 12 cm/s.

C. 2,4 m/s.

D. 1,2 m/s.


Một sóng cơ truyền dọc theo một tua dây bọn hồi khôn cùng dài với biên độ 6 mm. Tại 1 thời điểm, hai bộ phận trên dây cũng lệch ngoài vị trí thăng bằng 3 mm, hoạt động ngược chiều cùng với độ lớn gia tốc 0 , 3 π 3 cm / s  và biện pháp nhau một khoảng chừng ngắn độc nhất vô nhị là 8 centimet (tính theo phương truyền sóng). Tốc độ truyền sóng là

A. 0,6 m/s

B. 12 cm/s

C.2,4 m/s

D. 1,2 m/s


Một sóng cơ truyền dọc theo một gai dây bầy hồi rất dài cùng với biên độ 6 mm. Tại 1 thời điểm, hai thành phần trên dây thuộc lệch ngoài vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều cùng với độ lớn vận tốc

*
và biện pháp nhau một khoảng tầm ngắn là 8cm (tính theo phương truyền sóng). Vận tốc truyền sóng bên trên dây là

A. 0,6 m/s

B. 12 cm/s

C. 2,4 m/s

D. 1,2 m/s


Một sóng cơ lan truyền trên một gai dây bọn hồi khôn cùng dài, hotline v1 là tốc độ lớn duy nhất của phần tử vật chất trên dây, v là vận tốc truyền sóng bên trên dây, v = 1 π v 1  .Hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng giải pháp nhau 2 cm xấp xỉ ngược trộn với nhau. Biên độ giao động của phần tử vật hóa học trên dây là

A. 3 cm.

B. 4 cm.

C. 6 cm.

D.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Whatcha Là Gì, Whatcha Là Gì

2 cm.


Một sóng cơ lan truyền trên một gai dây lũ hồi vô cùng dài, call v1 là vận tốc lớn nhất của bộ phận vật chất trên dây, v là tốc độ truyền sóng trên dây, v = v1/π. Hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng phương pháp nhau 2 cm dao động ngược trộn với nhau. Biên độ giao động của thành phần vật hóa học trên dây là