Phản ứng hóa học là một quy trình dẫn đến đổi khác một tập hợp những chất này thành một tập hợp những chất khác. Theo cách cổ xưa phản ứng hóa học gồm có hàng loạt những quy đổi chỉ tương quan đến vị trí của những electron Phản ứng hóa học là một quy trình dẫn đến biến hóa một tập hợp những chất này thành một tập hợp những chất khác. Theo cách cổ xưa phản ứng hóa học gồm có hàng loạt những quy đổi chỉ tương quan đến vị trí của những electron

Phương trình hóa học – Những điều bạn cần biết

Hóa học là một bộ môn quen thuộc với các bạn học sinh từ cấp Trung học cơ sở trở lên. Và Hóa học cũng là một bộ môn “gây thù chuốc oán” nhiều nhất với các bạn học sinh. Đây cũng là môn học sở hữu những tấm hình chế “có 1 – 0 – 2” bá đạo nhất.

Bạn đang xem: Một số phương trình hóa học

 


Bạn đang đọc: Phương trình hóa học đầy đủ chi tiết nhất


I. Tổng quan phương trình hóa học

1. Phương trình hóa học là gì?

 

Phương trình hóa học là phương trình trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. ( Phản ứng hóa học là quy trình gây biến hóa từ một tập hợp chất hóa học này thành một tập hợp chất hóa học khác, phản ứng hóa học xảy ra khi có những điều kiện kèm theo thích hợp ). Trong phương trình hóa học, những chất sẽ được màn biểu diễn dưới dạng kí hiệu hóa học của chất đó. Chất ở bên trái mũi tên là chất tham gia và chất bên phải mũi tên là chất mẫu sản phẩm. Ví dụ : Hidro + Oxi -> Nước \ ( H_2 + O_2 \ rightarrow H_2O \ ) Chất tham gia : \ ( H_2 ; O_2 \ ) Chất loại sản phẩm : \ ( H_2O \ )

*

Cân bằng phương trình hóa học

2. Ý nghĩa phương trình hóa học

Biểu diễn ngắn gọn những phản ứng hóa học Cho ta biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất và giữa những cặp chất trong phản ứng hóa học. Tỉ lệ này bằng tỉ lệ thông số giữa những chất trong phương trình hóa học.

3. Các bước lập phương trình hóa học

Để lập phương trình hóa học, những bạn cần làm lần lượt 3 bước sau :

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (gồm kí hiệu hóa học của các chất tham gia và các chất sản phẩm)

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố, tìm số thích hợp đặt trước các công thức sao cho số nguyên tử các nguyên tố ở chất tham gia và chất sản phẩm phải bằng nhau.

Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học.

4. Cách cân bằng phương trình hóa học

Cân bằng phương trình hóa học là sự cân đối về số lượng nguyên tố của những chất trong hai vế của 1 phản ứng hóa học.

4.1. Phương pháp nguyên tử nguyên tố

Đây là giải pháp đơn thuần nhất. Cân bằng theo cách này, ta sẽ viết những đơn chất khí dưới dạng nguyên tử riêng không liên quan gì đến nhau. Ví dụ : Cân bằng phương trình hóa học : \ ( P_2 + O_5 \ rightarrow P_2O_5 \ ) Để tạo thành 1 phân tử \ ( P_2O_5 \ ), ta cần 2 phân tử P và 5 phân tử O. => Ta được phương trình : \ ( 2P + \ dfrac { 5 } { 2 } O_2 \ rightarrow P_2O_5 \ ) Nhân những phân số với mẫu số chung nhỏ nhất ( ở phương trình này là 2 ) ta sẽ được phương trình hóa học ở đầu cuối : \ ( P + 5O _2 \ rightarrow P_2O_5 \ )

4.2. Phương pháp hóa trị tác dụng

Hóa trị công dụng là số hóa trị của những nhóm nguyên tử hay nguyên tử của những nguyên tố có trong Phản ứng hóa học. Các bước cân đối với giải pháp này :

Bước 1: Xác định hóa trị tác dụng

\ ( BaCl_2 + Fe_2 ( SO_4 ) _3 \ rightarrow BaSO_4 + FeCl_3 \ ) Hóa trị tính năng lần lượt của phương trình trên từ trái qua phải là : I – II – III – I – I – I – III – II

Bước 2: Tìm bội số chung nhỏ nhất của các hóa trị tác dụng

Bội số chung nhỏ nhất của ( I, II, III ) là 6.

Bước 3: Lấy bội số chung nhỏ nhất chia cho các hóa trị ta sẽ được hệ số sau:

6 : 1 = 6 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2

Bước 4: Thay vào phương trình phản ứng

4.3. Phương pháp chẵn – lẻ

Dựa vào nguyên tắc : Sau khi cân đối, số nguyên tử của nguyên tố ở chất tham gia phải bằng số nguyên tử của nguyên tố ở chất mẫu sản phẩm. Vậy nên nếu số nguyên tử của một nguyên tố ở 1 vế là số chẵn, thì nó cũng sẽ phải là số chẵn ở vế còn lại. Nên nếu số nguyên tử của nguyên tố còn lẻ, thì phải nhân đôi Thí dụ : \ ( FeS_2 + O_2 \ rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 \ )

Ở vế trái, số nguyên tử \ ( O_2 \ ) là chẵn Ở vế phải, số nguyên tử \ ( O_2 \ ) trong \ ( SO_2 \ ) là chẵn, nhưng số nguyên tử trong \ ( Fe_2O_3 \ ) lại là lẻ. => Phải nhân đôi. Sau đó, ta cân đối những thông số còn lại

\ ( 2F e_2O_3 \ rightarrow 4F eS_2 \ rightarrow 8SO _2 \ rightarrow 11O _2 \ ) Phương trình được cân đối : \ ( 4F eS_2 + 11O _2 \ rightarrow 2F e_2O_3 + 8SO _2 \ )

4.4. Cân bằng dựa vào nguyên tố chung nhất

Với chiêu thức này, ta sẽ lựa chọn nguyên tố xuất hiện ở nhiều chất nhất trong phản ứng. Ví dụ : \ ( Cu + HNO_3 \ rightarrow Cu ( NO_3 ) _2 + NO + H_2O \ ) Nhận thấy, oxi là nguyên tố xuất hiện nhiều nhất trong phương trình phản ứng.

Vế phải có 8 oxi, vế phải có 3 oxi. BSCNN của 3 và 8 là 24

=> Ghi 8 vào trước HNO3. Ta có : \ ( 8HNO _3 \ rightarrow 4H _2O \ rightarrow 2NO \ ) Phương trình hóa học sau khi được cân đối : \ ( 3C u + 8HNO _3 \ rightarrow 3C u ( NO_3 ) _2 + 2NO + 4H _2O \ )

4.5. Cân bằng theo phương pháp đại số

Các bước làm :

Bước 1 : Điền những thông số a, b, c, d, e, … vào trước những chất trong phản ứng.

Ví dụ : \ ( aFeS_2 + bO_2 \ rightarrow cFe_2O_3 + dSO_2 \ )

Bước 2 : Dùng định luật bảo toàn khối lượng để cân đối nguyên tố và tạo ra 1 phương trình đại số.

Fe : a = 2 c S : 2 a = d O : 2 b = 3 c + 2 d. Giải hệ phương trình gồm 3 phương trình trên. Chọn c = 1 => a = 2, d = 4 và b = 11/2. Nhân những thông số với 2, ta được phương trình cân đối : \ ( 4F eS_2 + 11O _2 \ rightarrow 2F e_2O_3 + 8SO _2 \ )

II. Các công cụ cần dùng khi học môn Hóa học

1. Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (Nguyên tố hóa học)

*

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (gọi tắt là Bảng tuần hoàn) là một bảng có liệt kê lại các nguyên tố hóa học, dựa theo số hiệu nguyên tử (chính là số proton trong hạt nhân), cấu hình e (electron) và các tính chất hóa học của chúng. Các nguyên tố trong bảng được sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử.

Một bảng tiêu chuẩn gồm những nguyên tố hóa học được xếp thành 7 dòng và 18 cột, 2 dòng kép riêng không liên quan gì đến nhau nằm dưới cùng bảng. Các hàng trong bảng sẽ được gọi là chu kì, còn cột sẽ được gọi là nhóm. Một số những nguyên tố sẽ có những tên gọi đặc biệt quan trọng : Halogen, khí hiếm. Tất cả những phiên bản của bảng tuần hoàn chỉ gồm có những nguyên tố hóa học, không gồm có hỗn hợp, hợp chất, … Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học không thiếu và rõ nét nhất. Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại là dãy gồm có những sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo theo thứ tự nhờ vào vào năng lực tham gia phản ứng hóa học với chất khác ( còn gọi là mức độ phản ứng ) của những sắt kẽm kim loại. Đặc trưng của dãy :

Mức độ hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại sẽ giảm dần từ trái sang phải

Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại khi mới học sẽ khiến những bạn rất khó nhớ. Để hoàn toàn có thể ghi nhớ nhanh dãy này, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẹo dưới đây :

*

Mẹo nhớ Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại Hoặc Click vào link sau để hoàn toàn có thể nghiên cứu và điều tra dãy hoạt động hóa học được kĩ hơn : https://girbakalim.net/cong-cu-hoa-hoc/day-hoat-dong-kim-loai

3. Bảng tính tan hóa học

*

Bảng tính tan hóa học Bảng tính tan được dùng để nhận ra một chất có tan được trong nước hay không ( tan nhiều, tan ít, hay không tan ). Đây là một công cụ hữu dụng để những em học viên lấy địa thế căn cứ làm những bài tập dạng phân biệt những chất. Để xem Bảng tính tan cụ thể hơn, những bạn hãy Click Tại đây !

4. Dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại ( Xem rất đầy đủ dãy điện hóa ) Dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại sẽ cho ta biết những chất nào công dụng được với nhau dựa vào quy tắc Alpha. Kim loại đứng trước có tính khử mạnh hơn sắt kẽm kim loại đứng sau Kim loại đứng sau sẽ có tính oxi hóa mạnh hơn sắt kẽm kim loại đứng trước.

III. Những lưu ý trong chương trình Hóa học

1. Hóa học 8

Tại Nước Ta, bộ môn Hóa học được cho vào chương trình giảng dạy khởi đầu từ lớp 8. Các em sẽ mở màn được làm quen, được trình làng thế nào là chất ? Thế nào là nguyên tử ? Thế nào là nguyên tố, hóa trị, …. Ở lớp này, những em học viên phải rất là chú ý quan tâm học tập, để hoàn toàn có thể nắm rõ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bộ môn này, tránh thực trạng Mất gốc Hóa, gây khó khăn vất vả cho việc tăng trưởng của những em ở những lớp tiếp theo.

*

2. Hóa học 9

Sau thời hạn làm quen với bộ môn Hóa lớp 8, những em cũng đã có một khối lượng kỹ năng và kiến thức về Hóa nhất định. Sang đến chương trình lớp 9, những em sẽ được tiếp cận kỹ năng và kiến thức về những chất hữu cơ ( gồm có những hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon ). Bên cạnh đó, những em sẽ được nâng cao kiến thức và kỹ năng về hợp chất vô cơ ( Oxit, axit, bazo và muối ), học những khái niệm về chất mới ( sắt kẽm kim loại, phi kim, … ) Đây sẽ là một năm học với những kiến thức và kỹ năng nặng hơn năm cũ. Các em hãy nỗ lực chuyên tâm để không bỏ lỡ bất kể kỹ năng và kiến thức Hóa học 9 hữu dụng nào nhé ! Xem không thiếu những Phương trình Hóa học lớp 9

Chi tiết Giải bài tập Hóa học 9

3. Hóa học 10

Tại chương trình Hóa học 10, những em sẽ được biết cấu trúc của 1 nguyên tử, thế nào là nguyên tố hóa học, làm quen với bảng tuần hoàn hóa học và nguyên tắc sắp xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, vận tốc phản ứng, cách cân đối phương trình hóa học, … Hãy cùng chú tâm để tiêu hóa hết lượng kiến thức và kỹ năng khủng của Hóa học 10 nhé ! Để giúp những em hoàn toàn có thể thuận tiện triển khai xong chương trình hóa học 10, Cunghocvui đã sưu tầm, tổng hợp lại những Phương trình hóa học lớp 10 khá đầy đủ nhất, Mời những em cùng xem tại Link : Tổng hợp Phương trình Hóa học 10

4. Hóa học 11

Chương trình Hóa học 11 sẽ đưa những em tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng về Sự điện ly, khám phá những phi kim thuộc nhóm Nito, Cacbon, … và mở màn được học những chất hữu cơ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Nhan Đề Viếng Lăng Bác, Ý Nghĩa Nhan Đề Bài Viếng Lăng Bác

*

Phương trình hóa học 11

Giải bài Tập Hóa học 11 chi tiết cụ thể

5. Hóa học 12