Câu 380182: Số ghi bên trên vành của kính lúp là 5X. Tiêu cự của kính lúp có giá trị là:

A.

Bạn đang xem: Một kính lúp có số bội giác 5x tiêu cự của kính lúp có giá trị là

5 cm

B. 5m

C. 5 mm

D. 5 dm


Số ghi trên vành kính lúp là số bội giác của kính.

Công thức tính số bội giác: (G = frac25f) với f là xấu đi của kính.


Giải bỏ ra tiết:

Số ghi bên trên vành kính lúp là số bội giác của kính.

Công thức tính số bội giác: (G = frac25f) cùng với f là xấu đi của kính. Kính này còn có ghi 5X có nghĩa là số bội giác bằng 5.

Xem thêm: Trường Đại Học Phí Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm (Hcmunre) Mới Nhất

Nên ta có: (f = frac25G = frac255 = 5_cm)

Chọn A.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát