Hãy nhập thắc mắc của bạn, girbakalim.net đang tìm những thắc mắc có sẵn đến bạn. Nếu không vừa lòng với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngàyMột đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng gạo mang đến 30 người nạp năng lượng trong 15 ngày, mức nạp năng lượng của mọi cá nhân là như nhau. Sau khi ăn 3 ngày thì tất cả 10 tín đồ chuyển đi. Hỏi số sót lại ăn trong bao nhiêu ngày ?

Số gạo mang đến 30 người ăn uống trong 15ngày là: 30x15=450(d.v gạo)

số gạo 30 người ăn uống trong 3 ngày là : 30x3=90(d.v gạo)

số gạo còn lai khi 30 bạn đã ăn uống 3 ngày 450-90=360(d.v gạo)

10 fan chuyển đi còn sót lại số bạn là: 30-10=20 người

vậy số gạo còn đủ ăn trong : 360:20=18 ngày.Sau 3 ngày thì số gạo còn lại đủ mang lại 30 người ăn trong 12 ngày ( 15 - 3 = 12 ) .

Sau đó bao gồm 10 tín đồ chuyển đi thì còn : 30 - 10 = trăng tròn người.

Vậy số gạo sót lại đủ nạp năng lượng trong : 30 x 12 : 20 = 18 ( ngày )

Đ/s 18


18 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

5


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo mang đến 30 người nạp năng lượng trong 15 ngày , mứcăn mọi cá nhân trong một ngày la giống hệt . Sau khoản thời gian ăn được 3 ngày thì tất cả 10 fan chuyển đi địa điểm khác . Hỏi đơn vị đó nạp năng lượng số gạo sót lại trong bao nhiêu ngày ?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Ngày Lgbt Là Gì, Ngày Chống Kỳ Thị Lgbt Là Ngày Nào


Một đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo mang đến 30 người nạp năng lượng trong 15 ngày , mứcăn mỗi cá nhân trong một ngày lànhư nhau . Sau thời điểm ăn được 3 ngày thì tất cả 10 người chuyển đi khu vực khác . Hỏi đơn vị chức năng đó ăn uống số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày ?(trình bày bải giải)

Đọc tiếp...

Sau khi ăn uống 3 ngày thì đơn vị đó còn nạp năng lượng số ngày là:

15-3=12(ngày)

Sau lúc 10 bạn chuyển đi địa điểm khác, đơn vị chức năng đó còn lại số fan là:

30-10=20( người)

Ta có:

30 người: 12 ngày

20 người: ...ngày?

Đơn vị đó ăn uống số gạo còn lại trong số ngày là:

12×30:20=18( ngày)

Đáp số: 18 ngày


chất vấn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗