Chương này củng cố, mở rộng hiểu biết của học viên về Lí thuyết tập hợp đã làm được học sinh hoạt lớp dưới, cung ứng các con kiến thức lúc đầu về logic và các khái niệm số ngay gần đúng, không đúng số tạo thành sơ sở để học giỏi các chương sau. Bài xích này là bài mở màn của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề đựng biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định hoàn toàn có thể xác định được tính đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề quan trọng vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Mệnh đề toán 10

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề chứa biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa thay đổi là câu xác định mà sự đúng tốt sai của nó còn tùy thuộc vào một hay các yếu tố biến chuyển đổi.

Ví dụ: Xét câu “n phân chia hết cho 3” là mệnh đề chứa biến.

Ta chưa xác minh được tính đúng sai của câu này. Mặc dù với mỗi quý giá của n nằm trong tập đúng theo số nguyên mang đến ta một mệnh đề.

Chẳng hạn với “n=4” ta được mệnh đề “4 phân chia hết mang đến 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 chia hết mang lại 3”- đúng.

II. đậy định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là một mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Nhì mệnh đề A cùng $overlineA$ bao gồm những xác minh trái ngược nhau.

nếu A đúng thì $overlineA$ sai. Giả dụ A không đúng thì $overlineA$ đúng.

Để lấp định một mệnh đề, ta thêm hoặc giảm từ không hoặc chưa hẳn vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ ko là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói p là mang thiết, Q là tóm lại của định lí hoặc phường là điều kiện đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để có P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ không nên khi phường đúng với Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- hai mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được hotline là mệnh đề đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả nhì mệnh đề $P Rightarrow Q$ với $Q Rightarrow P$ hầu hết đúng ta nói p và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và có một góc $60^0$ là đk cần với đủ nhằm tam giác ABC đều.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án), Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất

 V. Kí hiệu $forall$ cùng $ exists$

Kí hiệu $forall$ phát âm là "với mọi", $exists$ hiểu là tất cả một (tồn trên một) tốt có tối thiểu một (tồn tại tối thiểu một).