Cách sử dụng máy tính Casio để giải toán: máy tính Casio hoàn toàn có thể thực hiện những phép tính lượng giác cùng logarit. Nhưng, thực hiện một laptop khoa học bởi vậy cần một số thực hành.

Bạn đang xem: Máy tính số mũ


Bài viết này để giúp bạn thực hiện thành thạo máy tính xách tay Casio để cung cấp học tập.

Một laptop Casio gồm nút x2­­ mang lại bình phương của một số. Ví dụ: bình phương 5 là 25. Hình như còn gồm một nút ^ nhằm tính một số trong những được nâng lên lũy thừa thành số khác. Ví dụ: 5 được thổi lên lũy quá 3 là 125. Dường như còn có nút x nhằm tính căn bậc hai của một số. Ví dụ, căn bậc nhị của 25 là 5.


*

Ý nghĩa những phím trên laptop casio

Các giám sát và đo lường cơ bản

Máy tính Casio hoàn toàn có thể được thực hiện như một thiết bị tính bình thường để thực hiện các thống kê giám sát cơ bạn dạng như cộng, trừ, nhân cùng chia. Hãy để cửa hàng chúng tôi lấy một ví dụ bổ sung cập nhật để bạn làm quen với các giám sát và đo lường này. Vùng trên máy tính xách tay ở ảnh bên bên dưới có toàn bộ các phím số này và các phím thao tác cơ bản.Phím số. Hình 1

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200

Nhập số trước tiên 1492.

Bây giờ dấn nút +.

Nhập số máy hai 200

Nhấn phím =.

Trả lời = 1692

Ví dụ 2:

200 + 45 × 15

Nhập số trước tiên 200.

Bây giờ nhận nút +.

Nhập số máy hai 45.

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhập số thứ ba 15.

Nhấn phím =.

Trả lời = 875

Ví dụ 3:

(150 + 35) × (45-5) : 5

Nhấn phím (.

Nhập số thứ nhất 150.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số trang bị hai 35.

Nhấn phím ).

Bây giờ dìm nút ×.

Nhấn phím (.

Nhập số thứ nhất 45.

Nhấn phím -.

Nhập số trang bị hai 5.

Nhấn phím ).

Bây giờ thừa nhận nút :.

Nhập số 5 cuối cùng.

Nhấn phím =.

Trả lời = 1480


*

Phím chức năng. Hình 2

Sức dũng mạnh tính toán

Tính toán sức mạnh của các con số là trong số những nhiệm vụ nhưng mà các laptop khoa học tập Casio rất có thể làm. Có các phím chuyên được dùng để giám sát bình phương, căn bậc hai, hình khối, căn bậc ba, giá trị hàm mũ, gốc xth của y và quý hiếm nghịch đảo. Vùng trên máy tính xách tay có toàn bộ những vật dụng này được hiển thị vào hình mặt dưới.

Ví dụ 1:

Tính bình phương 12

Nhập số 12.

Nhấn nút x2.

Câu vấn đáp của các bạn sẽ được hiển thị.

Trả lời = 144

Ví dụ 2:

Tính sức khỏe thứ 5 của 2, tức là 25

Nhập số 2.

Bây giờ đồng hồ hãy dìm phím xCR.

Một hộp sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị với một con trỏ nhấp nháy.

Nhập số 5.

Bây giờ nhận phím mũi tên> để trở về màn hình hiển thị chính.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 32

Cách khác để giải bài toán xn được đưa ra dưới đây.

Ví dụ 3:

Tính 46

Nhập số 4.

Nhấn phím ^.

Bây tiếng nhập số 6.

Nhấn phím = để hiển thị kết quả.

Trả lời = 4096

Ví dụ 4:

Tìm căn bậc hai của 9

Nhấn phím

Nhập số 9.

Nhấn = nhằm hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 3

Ví dụ 5:

Tính căn bậc 4 của 6


Căn bậc 4 của 6 hoàn toàn có thể được viết là 46

Nhập số 4.

Bây giờ đồng hồ hãy nhận phím Shift.

Nhấn phím ^ nhằm chọn công dụng x.

Bây tiếng nhập số 6.

Nhấn = để có kết quả.

Trả lời = 1,565

Các tính cùng với số âm

Cách tính phép tính có những số âm rất có thể được tiến hành bằng laptop Casio. Có một phím chuyên được sự dụng để gán số âm. Xem thêm Sơ đồ vật 2 để tìm hiểu vị trí của phím chăm dụng.

Ví dụ 1:

Tính -300 + 15

Nhấn nút -.

Nhập số trước tiên 300.

Bây giờ thừa nhận phím +.

Nhập số máy hai 15.

Nhấn = để có kết quả.

Trả lời = -285

Ví dụ 2:

Tìm 450 + (-124)

Nhập số thứ nhất 450.

Nhấn phím +.

Bây giờ nhận phím (-).

Nhập số thiết bị hai 124.

Nhấn = giúp thấy câu trả lời.

Trả lời = 326

Ví dụ 3:

Tìm (-4)2

Nhấn phím (-).

Bây giờ đồng hồ nhập số 4.

Để lấy bình phương, thừa nhận phím x2.

Để chất vấn câu trả lời, nhấn =.

Trả lời = 16

Ví dụ 4:

Tính 25 × (-4)

Nhập số đầu tiên 25.

Bây giờ dấn nút ×.

Nhấn phím (-).

Nhập số vật dụng hai 4.

Để có kết quả, thừa nhận =.

Trả lời = -100

Ví dụ 5:

Giải (-24) : 8

Nhấn phím (-).

Nhập số thứ nhất 24.

Nhấn phím : .

Nhập số lắp thêm hai 8.

Nhấn = giúp xem câu trả lời.

Trả lời = -3

Phân số

Bạn có thể thực hiện tất cả các loại đo lường và thống kê phân số bằng laptop Casio. Có một khóa phân số chuyên dụng đặc biệt nhằm thực hiện giám sát này. Xem thêm Sơ vật dụng 2 để tìm hiểu vị trí của phím siêng dụng.

Ví dụ 1:

Tính 1/10 + 2/25

Nhập hàng đầu đầu tiên.

Nhấn phím b/c.

Bây giờ đồng hồ nhập số đồ vật hai 10.

Nhấn phím +.

Nhập số sản phẩm hai 2.

Nhấn phím b/c.

Nhập số 25 cuối cùng.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 9/50

Ví dụ 2:

Tính 8 * 1/3 + 4/63

Nhập số 8 đầu tiên.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập phím vật dụng hai 1.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số thứ cha 3.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ bốn 4.

Nhấn phím SHIFT a b/c.


Nhập số tiếp sau 63.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 529/63

Đối ứng

Phím x-1 được dành riêng để đo lường và tính toán đối ứng. Xem thêm Sơ đồ vật 2 để hiểu vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ:

Tính 2/(4 + 3) × 12

Phân số bên trên được xem là <1/(4 + 3) × 12> × 2 trong khi tính toán.

Nhấn phím (.

Nhập số thứ nhất trong ngoặc đơn, tức là 4.

Bấm phím +.

Nhập số lắp thêm hai 3.

Nhấn phím ).

Nhấn phím ×.

Nhập số 12.

Nhấn phím =.

Bây giờ dìm phím x-1.

Nhấn phím ×.

Nhập tử số, có nghĩa là 2.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 1/42

Số mũ

Việc sử dụng các ký hiệu khoa học, ví dụ những thuật ngữ theo cung cấp số nhân, rất đặc biệt quan trọng trong những tính toán. Nút EXP được giành riêng cho mục đích này. Tham khảo Sơ đồ dùng 1 để hiểu vị trí phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính 12,85 × 103

Nhập số trước tiên 12.

Nhấn nút. .

Nhập số sản phẩm công nghệ hai 85.

Nhấn phím EXP.

Nhập quý giá theo cấp số nhân, có nghĩa là 3.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 12850

Ví dụ 2:

Tính 1,25 × 10-4 × 4,3 × 10-1

Nhập số đầu tiên 1.25.

Bây giờ nhận phím EXP.

Nhấn phím (-) và kế tiếp giá trị theo cung cấp số nhân là 4.

Nhấn phím ×.

Nhập số vật dụng hai 4,3.

Bây giờ thừa nhận phím EXP.

Nhấn phím (-) với nhập quý hiếm theo cấp số nhân, có nghĩa là 1.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 18,5625

Giai thừa

Phím dành cho giai thừa là x!. Chúng ta có thể tính giai thừa của bất kỳ số nào bằng phương pháp nhấn phím SHIFT và sau đó nhấn phím x!. Tìm hiểu thêm Sơ thứ 2 để tìm hiểu vị trí quan tiền trọng.

Ví dụ: Tính 9!

9! có nghĩa là 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

Nhập số 9.

Nhấn phím Shift.

Bây giờ thừa nhận phím x! .

Bạn sẽ cảm nhận câu trả lời bằng phương pháp nhấn phím =.

Trả lời = 362880

Chức năng nhớ những phép tính

Trong khi thực hiện các phép tính dài, chúng ta có thể lưu trữ các câu vấn đáp của từng phép tính trong bộ nhớ máy tính. Hầu như câu vấn đáp từ bộ nhớ lưu trữ có thể được rước bất cứ lúc nào cần thiết.

Trước khi ban đầu các chuyển động như vậy, bạn phải xóa bộ nhớ. Nhận phím 0 với nhấn phím SHIFT. Bây giờ nhấn nút RCL cùng nhấn phím M +. Sau cùng nhấn phím =, nhằm xóa bộ nhớ. Tham khảo Sơ thứ 2 để tìm hiểu vị trí phím.

Cách khác là bạn có thể nhấn những phím SHIFT MODE 1 = để xóa bộ nhớ.

Ví dụ: search (1 4)2/3 + (4 8)2/2

Nhấn phím (.

Nhập tiên phong hàng đầu đầu tiên.

Nhấn phím cùng nhập số 4.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ đồng hồ hãy dấn phím với nhập mẫu mã số, tức là 3.

Nhấn = và tiếp nối nhấn nút M + nhằm lưu câu trả lời 3 vào cỗ nhớ.

Đối cùng với phép tính máy hai:

Nhấn phím (.

Nhập số 4 đầu tiên.

Bấm với nhập số 8.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây tiếng hãy nhận phím cùng nhập mẫu số, có nghĩa là 2.

Nhấn = và tiếp nối nhấn nút M + để lưu câu vấn đáp 8 trong cỗ nhớ.

Để tra cứu câu vấn đáp cuối cùng, nhận RCL M +.


Trả lời = 11

Hàm lượng giác

Để tiến hành các phép tính lượng giác, bạn cũng có thể sử dụng những phím chuyên sử dụng cho sin, cos hoặc tan cùng nghịch đảo của chúng. Tuy nhiên, bạn phải chọn chế độ độ trước khi thống kê giám sát các phương trình lượng giác. Tìm hiểu thêm Sơ đồ vật 2 để tìm hiểu vị trí quan lại trọng.

Ở phía bên trên màn hình, D sẽ được hiển thị cho thấy thêm bạn đang làm việc ở chế độ độ. Mặc dù nhiên, ví như R hoặc G được hiển thị trên màn hình, thừa nhận SHIFT MODE, tiếp nối nhấn 3.

Ví dụ 1:

Tính sin 7°

Nhấn phím sin.

Nhập số 7.

Nhấn = nhằm hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 0.121

Ví dụ 2:

Tìm 5/tan 25 °

Nhập số trước tiên 5.

Nhấn phím :.

Nhấn phím rã theo sau là 25.

Câu vấn đáp sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 10,72

Ví dụ 3:

Giải cos-1 1/4

Nhấn SHIFT theo sau là phím cos.

Nhấn phím (

Bây giờ đồng hồ nhập số 1/4.

Nhấn phím ).

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 75,5 °

Nếu bạn có nhu cầu câu trả lời được hiển thị bằng radian, chúng ta cần cơ chế cho radian. Nhận SHIFT MODE và tiếp nối nhấn 4. R sẽ được hiển thị bên trên màn hình. Bây giờ, toàn bộ các câu trả lời của bạn sẽ được tính bởi radian.

Logarit

Log tự nhiên và log cơ số 10, cả nhị phím tính năng này đều phải sở hữu sẵn trên trang bị tính. Bạn cũng có thể sử dụng phím log để tính toán các lấy ví dụ log cơ số 10 trong khi sử dụng khóa ln, các bạn sẽ tính log cơ số e. Tham khảo Sơ thiết bị 2 để hiểu vị trí của phím.

Ví dụ 1:

Tìm log1020

Nhấn phím log.

Nhập số 20.

Nhấn = đã hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 1,3

Ví dụ 2:

Tính toán log-11,58

Nhấn SHIFT theo sau là phím log.

Bây giờ nhập số là 1,58.

Nhấn = nhằm hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 38,01

Ví dụ 3:

Tính ln 2 + 1,65

Nhấn phím ln.

Nhập số 2.

Nhấn phím +.

Bây giờ đồng hồ nhập số 1.65.

Câu vấn đáp sẽ được hiển thị khi chúng ta nhấn = phím.

Trả lời = 2,43

Ví dụ 4:

Tìm e4

Nhấn SHIFT theo sau là phím ln.

Bây giờ đồng hồ hãy nhập số mũ, có nghĩa là 4.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 54,59

Số liệu thống kê

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu rất có thể được triển khai bằng máy tính xách tay khoa học. Các phím chuyên sử dụng cho các tính năng này là S-SUM cùng S-VAR. Tham khảo Sơ thứ 1 để biết vị trí quan tiền trọng.

Trước tiên, bạn cần đổi khác chế độ thành thống kê bằng cách nhấn MODE, tiếp nối là 2. SD sẽ xuất hiện thêm trên màn hình.

Ví dụ: Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn chỉnh và độ lệch chuẩn mẫu của tập dữ liệu A (11, 2, -5, 3, 4)

Nhập số thứ nhất 11.

Nhấn phím M +.

Tương tự, nhập các số khác, từng số được theo sau vày phím M +. (Đối cùng với -5, bạn phải nhấn phím (-), theo sau là 5).

Nhấn SHIFT 2 (S-VAR sẽ được viết bên trên phím).

Bây giờ các bạn sẽ có thể thấy cha lựa chọn sửa chữa 1, 2 cùng 3.

Nhấn 1, theo sau là = để đưa giá trị trung bình, có nghĩa là x.

Câu trả lời của công ty 3 sẽ tiến hành hiển thị.

Nhấn SHIFT tiếp nối là 2.

Bây giờ thừa nhận 2, theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn, xσn, sẽ được hiển thị là 5.0990.

Nhấn SHIFT tiếp đến là 2.

Nhấn 3 theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn mẫu của người sử dụng xσn-1 sẽ tiến hành hiển thị là 5.770.

Xem thêm: Trường Thpt Kim Liên Hà Nội Tất Cả Những Điều Cần Biết, Trường Trung Học Phổ Thông Kim Liên Hà Nội

Kiến thức sử dụng máy tính xách tay Casio siêu quan trọng, nếu khách hàng đang học thêm hoặc đại học. Hiện giờ bạn đã biết phương pháp sử dụng một máy tính xách tay khoa học, bạn cũng có thể khám phá nó cho tới khi các bạn là một chuyên viên về tính toán trên máy tính Casio.


Từ khóa: những ký hiệu trên laptop casiocách bật chữ m trên máy tính casio fx570vn pluscách sử dụng các phím trên máy vi tính casiocách sử dụng m+ trên máy tính casiocách sử dụng máy tính bỏ túi casioCách sử dụng laptop Casiocách sử dụng máy vi tính casio df-120bmcách sử dụng máy tính xách tay casio dx-12bcách sử dụng máy tính casio để giải phương trìnhcách sử dụng máy tính casio nhằm giải toáncách sử dụng laptop casio fx 500mscách sử dụng máy tính casio fx 570mscách sử dụng laptop casio fx 570vn pluscách sử dụng máy tính xách tay casio fx 580vn pluscách sử dụng máy tính xách tay casio fx 580vnxcách sử dụng máy tính xách tay casio fx-570es pluscách sử dụng máy tính xách tay casio tính đạo hàmcách sử dụng laptop casio tính logaritcách áp dụng nút ghi nhớ trên máy tính casiocách tắt laptop casioý nghĩa những phím trên laptop casio