Mẫu nghị quyết của đảng ủy về việc ý kiến đề xuất công nhận đảng viên chấp nhận là mẫu phiên bản nghị quyết của đảng ủy được lập ra để kiến nghị về bài toán công dìm đảng viên chính thức. Mẫu mã nghị quyết nêu rõ thông tin của đảng viên… Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và cài về mẫu nghị quyết tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu nghị quyết của đảng

chủng loại 9-KNĐ: ra quyết định kết nạp Đảng viên Mẫu report đề nghị thừa nhận đảng viên phê chuẩn Mẫu nghị quyết của bỏ ra bộ ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chấp nhận

1. Nghị quyết kiến nghị công dìm đảng viên chính thức

*

ĐẢNG BỘ …………

ĐẢNG ỦY …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm…

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị thừa nhận đảng viên bao gồm thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày………tháng………năm……….., đảng uỷ …………… sẽ họp để xét, đề nghị công dấn đảng viên dự bị…………… biến đảng viên bao gồm thức.

Tổng số đảng uỷ viên…………đ/c. Tất cả mặt:………….đ/c. Vắng ngắt mặt:……………đ/c.

Lý bởi vắng mặt: ………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị:……………………………………… Chức vụ: ………………….

Thư cam kết hội nghị: ……………………………………………………………………….

Sau lúc nghe report và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị…………………………….. Như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

……………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với chế độ của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đảng uỷ nhận thấy đảng viên dự bị…………………………………………xứng đáng được xét công nhận đảng viên thỏa thuận với sự ưng ý của………….đ/c (đạt…….%) so với tổng số cấp cho uỷ viên. Số không tán thành…………đ/c (……….%), với lý do

……………………………………………………………………………………………….

Đảng uỷ……………………………………đề nghị Ban thường vụ……………………………xét, đưa ra quyết định công nhậnđảng viên dự bị…………………………………………..trở thành đảng viên đồng ý của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Ban hay vụ

– lưu lại vản chống Đảng ủy

T/M ĐẢNG ỦY(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

2. Các bước xét đưa đảng thiết yếu thức

1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị cần học lớp tu dưỡng đảng viên mới, được Đảng ủy nhà trường hoặc trung tâm tu dưỡng chính trị cung cấp huyện hoặc cấp cho uỷ có thẩm quyền tiếp thu đảng viên cấp giấy chứng nhận theo chủng loại của Ban tổ chức Trung ương.

2. Phiên bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày bỏ ra bộ kết nạp, đảng viên dự bị buộc phải viết bản tự kiểm điểm nộp cho túng thư bỏ ra bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và phương án khắc phục khuyết điểm, tồn tại; ý kiến đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên bao gồm thức.

3. Bạn dạng nhận xét đến đảng viên dự bị của đảng viên bằng lòng được phân công góp đỡ

Sau 12 tháng, tính từ lúc ngày đưa ra bộ kết nạp, Đảng viên được phân công giúp sức viết bản nhận xét đảng viên dự bị nộp cho túng bấn thư đưa ra bộ nêu rõ ưu điểm, điểm yếu về lập trường tứ tưởng, dìm thức về Đảng, đạo đức, lối sống với mức độ xong xuôi nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4. Nghị quyết của bỏ ra đoàn và Ban Chấp hành Đoàn ngôi trường (đối với đảng viên dự bị là sinh viên với là CB,GV,NV còn trong độ tuổi Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh)

Ban Chấp hành đưa ra đoàn tổ chức triển khai Hội nghị đưa ra đoàn cho chủ kiến nhận xét chuyển đảng bao gồm thức so với Đảng viên dự bị và gửi hồ sơ lên Ban Chấp hành Đoàn trường họp.

5. Bản nhận xét của đoàn thể bao gồm trị – xã hội nơi thao tác và đưa ra uỷ nơi cư trú

Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chủ yếu trị – buôn bản hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của bỏ ra uỷ hoặc bỏ ra bộ (nơi chưa xuất hiện chi uỷ) chỗ cư trú so với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

6. Quyết nghị của chi bộ

a) đưa ra bộ căn cứ và hồ sơ tổ chức họp, nghiên cứu các hồ sơ:

– giả dụ được nhì phần bố số đảng viên chấp thuận trở lên đồng ý chuyển xác định cho đảng viên dự bị thì đưa ra bộ ra nghị quyết kiến nghị Đảng ủy xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ tóm lại của bỏ ra bộ về ý thức chủ yếu trị; ưu, khuyết điểm về phẩm hóa học đạo đức, lối sống; tác dụng học tập cùng tham gia các trào lưu Đoàn – Hội; quan hệ nam nữ quần chúng, việc triển khai nhiệm vụ đảng viên… của đảng viên dự bị; số đảng viên chấp thuận tán thành, ko tán thành.

7. Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ

a) sau thời điểm nhận được làm hồ sơ của chi bộ, văn phòng và công sở Đảng ủy kiểm tra những hồ sơ về thủ tục (các loại văn bản, thời hạn đã hợp lệ,…) và gửi hồ sơ về đến Ban tổ chức triển khai – bảo vệ chính trị nội bộ triển khai thẩm định lại, trích lục tài liệu, tạo Tờ trình ý kiến đề nghị chuyển đảng thỏa thuận gửi các bằng hữu Đảng ủy viên nghiên cứu.

b) Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai họp xét, trường hợp được tối thiểu hai phần cha đảng uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra đưa ra quyết định chuyển chủ yếu thức.

c) sau thời điểm có đưa ra quyết định của cấp tất cả thẩm quyền công nhận đảng viên thiết yếu thức, chi uỷ chào làng quyết định trong kỳ sinh hoạt bỏ ra bộ sát nhất.

Xem thêm: Tổng Hợp 24 Chữ Cái Viết Hoa Cơ Bản Cho Học Sinh Tiểu Học, ✅ Bảng Chữ Cái ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mời độc giả cùng đọc thêm tại mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong mục biểu mẫu mã nhé.