Bài học giúp làm cho rõ triết lý phương trình mặt cầu, những dạng toán thông dụng và một số trong những tài liệu phương trình mặt mong trọng tâm. Giúp người hâm mộ nắm chắc hẳn được điểm kiến thức và kỹ năng này và áp dụng vào các đề thi toán lớp 12 quan lại trọng.


Tổng quan lại phương trình mặt cầu

Trong không khí ba chiều, mặt cầu là quỹ tích đều điểm phương pháp đều một điểm O mang đến trước một khoảng không đổi R. Khi đó O điện thoại tư vấn là trung ương và khoảng cách R điện thoại tư vấn là bán kính mặt cầu. Trong toán học, tập hợp tất cả những điểm M trong không gian cách I một khoảng tầm R được gọi là mặt cầu tâm I, nửa đường kính R.

Kí hiệu phương trình mặt cầu: S(I; R) ⇒ S(I; R) = yên = R.Phương trình chính: (S): (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2Phương trình tổng quát: (S): x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz + d = 0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*