- vào phân tử chỉ có links đơn (liên kết, …) sinh sản thành từ bỏ 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon, triết lý kiểu tứ diện đều. Vì vậy mạch cacbon bao gồm dạng cấp khúc. Những nguyên tử cacbon rất có thể quay tương đối tự vị xung quanh những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ phần hiđrocacbon đầy đủ nhất

2. Đồng phân

Ankan chỉ gồm đồng phân mạch C khi tất cả từ 4C trở lên.

Ví dụ: Các đồng phân của C5H12.

*

3. Danh pháp

– Phân tử bao gồm mạch nhánh thì gọi theo quy tắc sau:

  + lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất có không ít nhóm nỗ lực nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía ngay sát nhánh hơn.

  + call tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon vào mạch chính).

*

 *Lưu ý:

- thương hiệu thường:

+ nếu chỉ gồm một nhánh duy nhất CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm chi phí tố iso.

*

+ Nếu bao gồm 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm tiền tố neo.

*

- Gốc hiđrocacbonphần còn lại của phân tử hidrocacbon sau thời điểm bớt đi một vài nguyên tử hiđro nhưng vẫn còn đấy tồn trên trong phân tử sống trạng thái links và không có electron tự do thoải mái như nơi bắt đầu tự do.

- CTTQ đội ankyl: CnH2n+1 

- Bậc của một nguyên tử cacbon trong phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp cùng với nó.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Ở điều kiện thường ankan tự C1 → C4 ở trạng thái khí, từ bỏ C5 → C17 trở đi sinh sống trạng thái lỏng, từ C18 trở lên ngơi nghỉ dạng rắn. ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói bình thường tăng theo hướng tăng của phân tử khối.


- Ankan là số đông chất không màu, ko tan vào nước, nhẹ hơn nước nhưng mà tan các trong dung môi hữu cơ.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế

- Nguyên tử H bị thế bằng halogen tạo thành dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + x Cl2 → CnH2n+2-xClx + x HCl (x ≤ 2n+2)

- Đối cùng với ankan phân tử có các nguyên tử C tất cả bậc không giống nhau, sản phẩm chính nạm H nghỉ ngơi C bậc cao hơn.

*

2. Bội nghịch ứng tách

- bóc hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 CnH2n+2-2x + xH2

- Bẻ gãy những liên kết C-C ( cracking): CnH2n+2 CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

3. Bội phản ứng oxi hóa( đốt cháy)

Ankan cháy tạo ra nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + (dfrac3n + 12) O2 → n CO2 + (n+1) H2O

Nhận xét:

+ Đốt ankan thu nCO2 H2O

+ ví như đốt hiđrocacbon chiếm được nCO2 H2O ⇒ Hiđrocacbon mang đốt là ankan (CnH2n+2).

IV. ĐIỀU CHẾ

- Trong công nghiệp, metan và những đồng đẳng được rước từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu với dầu mỏ.

*

- Trong phòng thí nghiệm, ankan được điều chế bằng cách nung muối hạt natri của axit cacboxylic cùng với vôi tôi xút.

*

V. ỨNG DỤNG

- cần sử dụng làm nguyên nhiên liệu trong hàn cắt kim loại.

- dùng làm dầu bôi trơn, dung môi.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Vấn Đề Này

- Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, ...

- Đặc biệt trường đoản cú CH4 điều chế được không ít chất khác nhau: các thành phần hỗn hợp CO + H2, ammoniac, C2H2, rượu metylic, andehit fomic, …