Phản ứng oxi hóa khử là trong những phản ứng đặc trưng trong hóa học vô cơ, bởi vì vậy việc nắm rõ khối kỹ năng này góp các tiện lợi lập các phương trình phản bội ứng qua đó giúp câu hỏi giải bài bác tập thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử


Bài viết này nhằm mục tiêu củng nắm kiến thức về sự việc oxi hóa, sự khử, chất oxi hóa, chất khử, làm phản ứng thoái hóa khử và phân một số loại phản ứng. Đồng thời, rèn luyện tài năng cân bởi phương trình chất hóa học của phản bội ứng thoái hóa khử bằng cách thức thăng bởi electron.


A. Kiến thức cần nhớ

1. Sự oxi hóa, sự khử là gì?

- Sự oxi hoá là sự nhịn nhường electron, là việc tăng số oxi hoá.

- Sự khử là sự thu electron, là sự giảm số oxi hoá.

- tín đồ ta có cách gọi khác sự oxi hoá là quy trình oxi hoá, sự khử là quy trình khử.

2. Sự oxi hoá và sự khử là hai quy trình có thực chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời vào một phản nghịch ứng. Đó là phản ứng oxi hoá - khử.

3. Hóa học khử, chất oxi hóa là gì?

- chất khử là chất nhường electron, là chất đựng nguyên tố bao gồm số oxi hoá tăng sau phản bội ứng.

- hóa học oxi hoá là hóa học thu electron, là chất đựng nguyên tố có số oxi hoá bớt sau làm phản ứng.

- Trong bội phản ứng oxi hoá - khử khi nào cũng bao gồm chất khử và hóa học oxi hoá tham gia.

- hóa học khử còn gọi là chất bị oxi hoá và hóa học oxi hoá còn gọi là chất bị khử.

4. Phản bội ứng thoái hóa - khử

- làm phản ứng oxi hoá - khử là bội phản ứng hoá học trong số ấy có sự gửi electron giữa những chất phản ứng. Nếu nhờ vào sự biến đổi số oxi hoá thì bội nghịch ứng oxi hoá - khử là bội nghịch ứng hoá học trong những số đó có sự đổi khác số oxi hoá của một số nguyên tố.

5. Phân loại phản ứng hóa học

- dựa vào số oxi hoá fan ta chia những phản ứng thành 2 loại, chính là phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá vậy đổi) và phản ứng ko thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá không rứa đổi).

B. Bài tập luyện tập phản ứng oxi hóa - khử

* bài xích 1 trang 88 SGK Hóa 10: Loại phản nghịch ứng nào dưới đây luôn luôn luôn không là nhiều loại phản ứng lão hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Làm phản ứng phân hủy.

C. Làm phản ứng nắm trong hóa vô cơ

D. Bội nghịch ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. Phản ứng trao đổi.

* bài 2 trang 89 SGK Hóa 10: Loại phản nghịch ứng nào tiếp sau đây luôn luôn là phản nghịch ứng thoái hóa – khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Bội nghịch ứng nạm trong hóa vô cơ.

D. Phản nghịch ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: C. Làm phản ứng nỗ lực trong hóa vô cơ.

* bài bác 3 trang 89 SGK Hóa 10: Cho phản nghịch ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì làm phản ứng trên không thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn đáp án đúng.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. X = 3.

Vì x = 3 thì số thoái hóa của M trước với sau làm phản ứng không thay đổi vẫn là +3.

* bài bác 4 trang 89 SGK Hóa 10: Câu nào đúng, câu như thế nào sai trong số câu sau đây:

a) Sự thoái hóa một nhân tố là lấy sút electron của nguyên tố đó, là khiến cho số thoái hóa của nguyên tố đó tăng lên.

b) hóa học oxi hóa là chất thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng mà số oxi hóa của nó tăng sau phản nghịch ứng.

c) Sự khử một nguyên tố là việc thu thêm electron đến nguyên tố đó, khiến cho số thoái hóa của nguyên tố đó sút xuống.

d) chất khử là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố mà lại số lão hóa của nó bớt sau làm phản ứng.

e) tất cả đều sai.

* Lời giải:

- Câu sai: B, D, E.

- Câu đúng: A, C.

* bài 5 trang 89 SGK Hóa 10: Hãy khẳng định số oxi hóa của những nguyên tố:

- Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

- Clo vào HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

- Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

- Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

- lưu hoàng trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

* Lời giải:

• Đặt x là oxi hóa của nguyên tố N (nitơ) trong những hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

• Cũng giải tương tự như trên ta có:

Số thoái hóa của Cl trong: HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

lần lượt là: -1; +3; +5; +7; (-1 và + 1 trong những CaOCl2)

• Số oxi hóa của Cr trong: K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

lần lượt là: + 6; +3; +3.

• Số lão hóa của S trong: H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lần lượt là: -2; +4; +4; +6; -2; -1.

* bài bác 6 trang 89 SGK Hóa 10: Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa với sự khử phần lớn chất nào giữa những phản ứng thế sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

* Lời giải:

Sự oxi hóa cùng sự khử xảy ra ở phần đông chất trong bội nghịch ứng chũm sau:

• bội nghịch ứng: 

*

- Sự dường electron của Cu được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử đồng:

 Cu0 → Cu2+ + 2e

- Sự nhận electron của ion bạc đãi được gọi là sự khử ion bạc:

 Ag+ + 1e → Ag0

• phản bội ứng: 

*

- Sự nhịn nhường electron của fe được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử sắt:

 Fe0 → Fe2+ + 2e

- Sự nhận electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng:

 Cu2+ + 2e → Cu0

• làm phản ứng: 

*

- Sự dường electron của natri được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử natri:

 Na0 → Na+ + e

- Sự nhận electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro:

 2H+ + 2e → H2

* bài bác 7 trang 89 SGK Hóa 10: Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và hóa học khử một trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

* Lời giải:

Chất khử và hóa học oxi hóa trong những phản ứng sau là:

a) 

*

 Chất khử : H2, chất oxi hóa O2

b) 

*

 KNO3 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử.

c) 

*

 NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử

d) 

*

 chất khử: Al, hóa học oxi hóa: Fe2O3

* bài 8 trang 90 SGK Hóa 10: Dựa vào sự biến hóa số oxi hóa, hãy cho thấy vai trò các chất tham gia trong các phản ứng lão hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Xem thêm: Câu 1 Nghĩa Của Từ Là Gì ? Các Cách Giải Nghĩa Của Từ Trong Tiếng Việt

* Lời giải:

Vai trò những chất trong số phản ứng lão hóa – khử sau là:

a)

*

Chất khử Br-1 (trong HBr), chất oxi hóa Cl2

b) 

*

Chất khử Cu, hóa học oxi hóa S+6 (trong H2SO4)

c) 

*

Chất khử S-2 (trong H2S), chất oxi hóa N+5 (trong HNO3)

d) 

*

Chất khử Fe+2 (trong FeCl2), chất oxi hóa Cl20

* bài bác 9 trang 90 SGK Hóa 10: Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử tiếp sau đây bằng phương pháp thăng bởi electron và cho biết chất khử, hóa học oxi hóa làm việc mỗi phản nghịch ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

* Lời giải:

> lưu lại ý công việc để cân đối phản ứng lão hóa khử:

Bước 1: xác định số oxi hóa của các chất trước với sau bội phản ứng, để tìm chất khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa khử, cân bằng mỗi thừa trình

Bước 3: kiếm tìm hệ số tương thích cho chất oxi hóa và chất khử, làm thế nào cho tổng số electron chất nhận = toàn bô electron hóa học nhường

Bước 4: Đặt những hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa vào sơ thiết bị phản ứng, từ đó tính ra hệ số của những chất có mặt trong phương trình hóa học. Bình chọn sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở nhì vế.