- Chọn bài -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: định nghĩa về xà chống và chất giặt rửa tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem toàn thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài xích 4: Luyện tập: Este với chất lớn giúp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn nguyên cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 12): đối chiếu chất mập và este về: yếu tố nguyên tố, quánh điểm kết cấu phân tử cùng tính chất?

Lời giải:

So sánh este với hóa học béo

*

Bài 2 (trang 18 SGK Hóa 12): khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 có tác dụng xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Bạn đang xem: Luyện tập este và chất béo

*

Bài 3 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol cùng hỗn hợp những axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ trọng mol 2:1. Este rất có thể có công thức cấu trúc nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 4 (trang 18 SGK Hóa 12): Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức thu được luôn thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm bí quyết phân tử của A.

b) thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH nhằm phản ứng trọn vẹn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu tạo, call tên A.

Lời giải:


*

Vì A cùng O2 gồm cùng V làm việc cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất đề nghị nA = nO2 = 0,1 (mol)

*

A là este no solo chức nên tất cả CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) điện thoại tư vấn CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH

*
R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = na = 0,1 mol


*

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối hạt là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).


Bài 5 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối hạt của natri oleat C17H33COONa.

Tính cực hiếm của a,m. Viết công thức kết cấu có thể gồm của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

*

Theo tỉ lệ phản ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. Nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

*

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức kết cấu phù hợp:


*

Bài 6 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat.

B. Etyl propionat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Tỉ Lệ Ăn Tỉ Số - Cược Tỷ Số Là Gì

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH

*
RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

*

Ta có:


*

Công thức kết cấu là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7 (trang 18 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este solo chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) với 2,7 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

*

CT: CxHyOz

x : y : z =

*
= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n vì chưng este đối chọi chức gồm 2 oxi cần n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 (trang 18 SGK Hóa 12): mang lại 10,4 gam lếu láo hợp có axit axetic cùng etyl axetat công dụng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp NaOH 4%. Tỷ lệ theo cân nặng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp bằng:

A. 22%.