Giải Toán lớp 4: rèn luyện chung góp các em học viên lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 123, 124. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố gắng lại con kiến thức, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 4 của chính mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 4 trang 123

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để biên soạn giáo án bài rèn luyện chung trang 123 của Chương 4 Toán 4 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em học sinh cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của girbakalim.net:


Giải bài tập Toán 4 trang 123, 124

Bài 1

Tìm chữ số phù hợp để viết vào ô trống, sao cho:

a) 75⬜ chia hết đến 2 mà lại không phân tách hết mang lại 5.


b) 75⬜. Phân chia hết cho 2 và chia hết mang lại 5.

Số vừa kiếm được có phân chia hết đến 3 không?

c) 75⬜ phân chia hết đến 9.

Số vừa tìm được có phân chia hết mang lại 2 với 3 không?

Đáp án:

a) rất có thể viết vào ô trống một trong số chữ số như: 2; 4; 6; 8, tức là:

752; 754; 756; 758

b) Số phân tách hết đến 2 và phân chia hết đến 5 thì chữ số tận cùng yêu cầu là số 0. Vậy số nên tìm là 750.

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12, phân tách hết mang lại 3.

Vậy số vừa tìm kiếm được là số phân chia hết đến 3.

c) Để 75⬜ phân chia hết cho 9 thì 7 + 5 + ⬜ yêu cầu chia hết mang lại 9. Vậy số yêu cầu điền là số 6. Ta có: 756.

Số vừa kiếm được có số tận thuộc là 6 bắt buộc chia hết cho 2. Với số này phân chia hết đến 9 bắt buộc cũng phân chia hết mang đến 3. Vậy bắt buộc số vừa tìm kiếm được vừa phân chia hết đến 2 cùng 3.

Bài 2

Một lớp gồm 14 học sinh trai với 17 học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học viên của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái trong số học viên của cả lớp học tập đó.

Đáp án:

Tổng số học viên của lớp học đó là:


14 + 17 = 31 (học sinh)

Ta có: phân số biểu thị tỷ lệ học viên trai cùng gái đối với tổng học sinh lớp học là:

a) Phân số chỉ phần học viên trai trong số học viên của lớp học kia là:

*

b) Phân số chỉ phần học viên gái vào số học viên của lớp học đó là:

*
.

Bài 3

Trong các phân số:

Trong các phân số

*
phân số nào bởi
*
?

Đáp án

Rút gọn những phân số đã cho, ta có:

*

*

*

*

Vậy những phân số bằng

*
là:
*
.

Bài 4

Viết những phân số:

*
theo đồ vật tự từ to đến bé.

Đáp án

Rút gọn những phân số:

*

*

*


Quy đồng mẫu mã số các phân số:

*
ta có:

*

*

*

*
dfrac34>dfrac23" width="98" height="41" data-latex="dfrac45 >dfrac34>dfrac23" data-i="21" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B4%7D%7B5%7D%20%3E%5Cdfrac%7B3%7D%7B4%7D%3E%5Cdfrac%7B2%7D%7B3%7D">.

Hay

*

Vậy các phân số đã mang đến xếp theo đồ vật tự từ mập đến nhỏ bé như sau:

*

Bài 5

Hai hình chữ nhật tất cả phần bình thường là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ)

a) phân tích và lý giải tại sao hình tứ giác ABCD tất cả từng cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không?

c) cho thấy thêm hình tứ giác ABCD là hình bình hành bao gồm độ nhiều năm đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích s của hình bình hành ABCD.

Đáp án:

a) Cạnh AB và cạnh CD của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối lập của hình chữ nhật thứ nhất (hình chữ nhật nằm ngang) cần chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Xem thêm: Comorbidities Là Gì - Comorbidities In Vietnamese Translation


Cạnh AD cùng cạnh BC thuộc nhì cạnh đối diện của hình chữ nhật sản phẩm hai (hình chữ nhật để chéo) nên chúng cũng tuy vậy song cùng với nhau.