Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa, ta hoàn toàn có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về thuộc cơ số là số tự nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về cùng số mũ rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính cụ thể rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng đặc thù bắc cầu: ví như (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số thiết yếu phươnglà số bằng bình phương của một số trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau tất cả là một số trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta bao gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng những lũy vượt của 10.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số tự nhiên


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? kiểm tra lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng giải pháp tính, em hãy cho biết số nào to hơn trong nhì số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ cùng $4^2$

c) $2^5$ với $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vết "X" vào ô mê thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy quá của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số nào là lũy quá của một vài tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có tương đối nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.

b)Viết từng số sau ra đời phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam (Chi Tiết)

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, phần tử của tập hợp
bài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên. Giải pháp ghi số thoải mái và tự nhiên
bài xích 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp nhỏ
bài xích 4: Phép cùng và phép nhân
bài 5: Phép trừ cùng phép phân tách
bài 6: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa cùng cơ số
bài 7: đồ vật tự triển khai phép tính
bài xích 8: tính chất chia hết của một tổng
bài xích 9: dấu hiệu chia hết cho 2;3; 5 với 9
bài xích 10: Ước với bội
bài 11: Số nguyên tố, hòa hợp số
bài 12: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố
bài 13: Ước phổ biến và bội bình thường
bài 14: Ước chung to nhất, bội chung nhỏ dại nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, vấp ngã túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài 1: Tập hợp các số nguyên
bài xích 2: sản phẩm tự vào tập hợp những số nguyên
bài 3: cùng hai số nguyên thuộc dấu
bài 4: cùng hai số nguyên khác vết
bài 5: đặc thù của phép cộng các số nguyên
bài bác 6: Phép trừ hai số nguyên
bài bác 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài bác 8: Qui tắc chuyển vế
bài bác 9: Nhân nhị số nguyên và đặc điểm
bài xích 10: Bội và mong của một số trong những nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài xích 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số cân nhau
bài xích 2: đặc điểm cơ phiên bản của phân số
bài xích 3: Qui đồng mẫu mã số những phân số. So sánh phân số
bài 4: Phép cùng phân số. đặc điểm cơ bản của phép cộng phân số
bài xích 5: Phép trừ phân số
bài bác 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ bạn dạng
bài 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: láo số Số thập phân xác suất
bài 9: ba bài toán cơ bạn dạng của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài bác 1: Điểm. Đường thẳng
bài 2: bố điểm thẳng hàng
bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài 4: Tia
bài 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa mặt phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.