- Định nghĩa: chất điện li mạnh bạo là những chất khi hòa hợp trong nước thì phần tan điện li hoàn toàn thành ion.

Bạn đang xem: Lioh là chất điện li mạnh hay yếu

- những chất năng lượng điện li dạn dĩ gồm: axit mạnh, bazo mạnh, hầu như các muối.


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu đuối là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta xác định được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, những muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, có bao nhiêu hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong hàng vừa bội nghịch ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan tất cả trong hỗn hợp là 62,3 gam. Cực hiếm của a với b lần lượt là


Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan thu được là


Khi mang đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã cần sử dụng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý hiếm pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd lếu hợp bao gồm HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước bắt buộc thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH = 1 để đ­ược hỗn hợp axit có pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch tất cả pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation và 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản nghịch ứng


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.

Xem thêm: L/C At Sight Là Gì - Phân Biệt Với Defered L/C Và Upas L/C


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đấy là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hòa chảy vào nước đều muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.