Trong lịch trình hóa học 10, chủ đề bảo toàn link pi trong phản nghịch ứng cộng là phần kiến thức quan trọng đặc biệt giúp học viên giải được rất nhiều bài toán khó. Vậy cụ thể bảo toàn liên kết pi là gì? Cách xác minh số links pi như nào? những dạng bài tập bảo toàn link pi hay gặp?… Hãy thuộc girbakalim.net mày mò qua nội dung bài viết về links pi sau đây nhé!.

Bạn đang xem: Liên kết pi là gì

 


Lý thuyết về bảo toàn links pi

Bảo toàn links pi là gì?

Tính hóa học cơ bạn dạng của hiđrocacbon ko no là tham gia phản cộng nhằm mục tiêu phá vỡ link pi.

Bản chất của bảo toàn liên kết pi

Khi ankan bị mất (H_2) nó sẽ biến thành các hợp hóa học không no cùng cứ thiếu tính một phân tử (H_2) thì hợp chất mới sẽ có được liên kết pi là một (k =1). 

Ví dụ:


Ankan mất đi 1 phân tử (H_2) biến thành anken có k = 1Ankan không đủ 2 phân tử (H_2) trở thành ankin, ankadien,… bao gồm k = 2.

Dấu hiệu nhận ra bảo toàn liên kết pi

Dấu hiệu phân biệt bài toán sử dụng phương thức bảo toàn liên kết pi như sau: 

Bài toán hiđrocacbon không no cộng (H_2) sau đó cộng hỗn hợp (Br_2)

(Xleft\beginmatrix H-C, khong, no\ H_2 endmatrix ight. oversett^circ, xt ightarrow Yleft\beginmatrix H-C, no\ H-C, khong, no\ H_2 endmatrix ight. oversetdd, Br_2 ightarrow hh Z)

( ightarrow) Tính lượng (Br_2) sẽ phản ứng.

Cách xác minh số links pi

Số liên kết pi của hợp chất hữu cơ mạch hở A, cách làm (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) nhờ vào mối tương quan giữa số mol (CO_2, H_2O) thu được lúc đốt cháy A được xem theo cách làm sau:A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, cháy mang đến (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A bao gồm số liên kết pi là: (pi = k + 1)

***Lưu ý: Hợp hóa học (C_xH_yO_zN_tCl_u) gồm số liên kết (pi_Max = frac2x – y – u + t + 22)

Phương pháp bảo toàn số mol liên kết pi

Cơ sở triết lý của phương pháp

Liên kết pi là link kém bền vững, vì vậy mà bọn chúng dễ bị đứt ra để tạo thành links (sigma) với những nguyên tử khác. Khi bao gồm chất xúc tác như Ni, Pt hoặc Pd nghỉ ngơi nhiệt độ phù hợp hiđrocacbon không no cùng hiđro vào liên kết pi.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau: 

*

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng tổng quát

(C_nH_2n+2-2k + kH_2 oversetxt, t^circ ightarrow C_nH_2n+2) (1) (k là số liên kết pi trong phân tử)

Tùy vào năng suất của làm phản ứng mà hỗn hợp Y bao gồm hiđrocacbon ko no dư hoặc cả nhì còn dư.

Dựa vào bội nghịch ứng bao quát (1) ta thấy,

Trong bội phản ứng cộng (H_2), số mol khí sau phản nghịch ứng luôn giảm ((n_Y

(n_H_2 = n_X – n_Y) (2)

Mặt khác, theo quy định lý lẽ bảo toàn khối lượng thì trọng lượng X bằng khối lượng hỗn phù hợp Y.

Ta có:

(arM_Y = fracm_Yn_Y); (arM_X = fracm_Xn_X)

(d_X/Y = fracarM_XM_Y = fracfracm_Xn_Xfracm_Yn_Y = fracm_Xn_X.fracn_Ym_Y = fracn_Yn_X > 1) ( vì (n_X > n_Y))

Viết gọn lại ta có: (d_X/Y = fracarM_XM_Y = fracn_Yn_X) (3)

Hai các thành phần hỗn hợp X và Y đựng cùng số mol C và H nên:Khi đốt cháy tất cả hổn hợp X hay hỗn hợp Y đông đảo cho ta các hiệu quả sau:

*

Do đó cầm vì thống kê giám sát trên hỗn hợp Y (thường phức hợp hơn trên hỗn hợp X) ta có thể có dùng phản ứng đốt cháy các thành phần hỗn hợp X nhằm tính số mol những chất như: (n_O_2, pu, n_CO_2, N_H_2O)

Số mol hiđrocacbon vào X sẽ bởi với số mol hiđrocacbon vào Y

(n_hidrocacbon, X = n_hidrocacbon, Y) (5)

Trường thích hợp hiđrocacbon vào X là anken

Ta bao gồm sơ đồ sau:

*

Phương trình chất hóa học của phản ứng:

(C_nH_2n + H_2 oversetxt, t^circ ightarrow C_nH_2n+2)

Đặt (n_C_nH_2n = a; , n_H_2 = b)

Nếu phản nghịch ứng cộng (H_2) trọn vẹn thì:

Trường thích hợp 1: không còn anken, dư (H_2)

(left.eginmatrix n_H_2, pu = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a, mol\ n_H_2, du = b – a endmatrix ight Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_H_2, du = b)

Vậy (n_H_2(X) = n_Y) (6)

Trường vừa lòng 2: không còn (H_2), dư anken

(left.eginmatrix n_H_2 = n_C_nH_2n+2 = b, mol\ n_C_nH_2n, du = a – b endmatrix ight Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_C_nH_2n, du = a)

Vậy: (n_anken, (X) = n_Y) (7)

Trường đúng theo 3: Cả hai phần đa hết

(n_H_2 = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a = b, (mol))

(Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 = a = b)

Vậy: (n_H_2(X) = n_anken, (X) = n_Y) (8)

Nếu như phản bội ứng cộng hidro không hoàn toàn thì sẽ sót lại cả hai.

Nhận xét:

Dù phản nghịch ứng xảy ra trong trường hòa hợp nào thì ta luôn luôn có:

(n_H_2, pu = n_anken, pu = n_X – n_Y) (9)

Trường vừa lòng hiđrocacbon trong X là anken

Ankin cùng (H_2) thường tạo nên hai sản phẩm

(C_nH_2n-2 + 2H_2 oversetxt,t^circ ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n-2 + H_2 oversetxt,t^circ ightarrow C_nH_2n)

Nếu bội phản ứng không trả toàn, hỗn hợp thu được tất cả 4 chất: anken, ankan, ankin dư và hiđro dư.

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Nhận xét:

(n_H_2, pu = n_X – n_Y eq n_ankin, pu)

Bài tập bảo toàn liên kết pi

Bài 1: đến (H_2) với 1 anken hoàn toàn có thể tích bằng nhau qua niken nung nóng ta thu được tất cả hổn hợp A . Biết tỉ khối hơi của A với (H_2) là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là 75%. Tìm phương pháp phân tử của anken.

Cách giải

Trong cùng 1 điều kiện thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng đó là tỉ lệ về số mol.

Xem thêm: Paracetamol 500Mg Viên Nén Tròn, Paracetamol Là Thuốc Gì

Theo đưa thiết ta chọn: (n_H_2 = n_C_nH_2n = 1, mol)

(C_nH_2n + H_2 ightarrow C_nH2n+2)

Theo phương trình, số mol khí giảm chính là số mol của (H_2)

H% = 75% ( ightarrow n_H_2, pu= 0,75, mol)

( ightarrow) Số mol khí sau phản nghịch ứng là: 

(n_khi, sau, pu = n_H_2, sau, pu + n_C_nH_2n, sau, pu – n_C_nH_2n+2 = 1 + 1 – 0,75 = 1,25, mol)

Áp dụng với định chế độ bảo toàn cân nặng ta có: 

(m_A = m_H_2 + m_C_nH_2n = 2 + 14n)

( ightarrow M_A = fracm_An_A ightarrow 23.2,2 = fracm_A1,25 ightarrow m_A = 58 ightarrow 2 + 14n = 58 ightarrow n = 4)

Vậy anken là (C_4H_8)

Bài 2: Dẫn 1,68 lít tất cả hổn hợp khí X bao gồm 2 hidrocacbon vào bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau thời điểm pư xảy ra hoàn toàn , bao gồm 4 gam brom sẽ pư và còn sót lại 1,12 lít khí. Nếu như đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì hình thành 2,8 lít khí (CO_2). CTPT của 2 hidrocacbon là gì? (biết các khí hồ hết đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Cách giải

(n_X = frac1,6822,4 = 0,075, mol)

(n_Br_2 = 0,025, mol)

Số mol khí sót lại là: (frac1,1222,4 = 0,05, mol) 

( ightarrow) số mol khí phản nghịch ứng với brom: 

(n_X – n_khi, con, lai= 0,075 – 0,05 = 0,025, mol)

( ightarrow) số mol khí bội phản ứng với brom = (n_Br_2 = 0,025, mol)

( ightarrow) Khí phản bội ứng với (Br_2) là anken 

( ightarrow n_anken = 0,025, mol)

Khí còn sót lại là ankan, (n_ankan = 0,05, mol)

(n_CO_2 = frac2,822,4 = 0,125, mol)

( ightarrow) Đốt cháy trọn vẹn 0,075mol X thì có mặt 0,125 mol khí (CO_2)

( ightarrow) Số C vừa đủ của X là: (frac0,1250,075 = 1,67)

( ightarrow) vào X nên chứa (CH_4 ightarrow n_CH_4 = 0,05, mol)

Bảo toàn yếu tố C: 0,05.1 + 0,025.n = 0,125 (n là số nguyên tử C vào anken)

( ightarrow) n = 3 ( ightarrow) anken sẽ là (C_3H_6)

girbakalim.net đã khiến cho bạn tổng hợp kiến thức về siêng đề bảo toàn links pi trong phản bội ứng cộng. Hy vọng thông tin trong bài viết có thể giúp ích cho chính mình trong vượt trình khám phá chủ đề bảo toàn links pi. Chúc bạn luôn luôn học tốt!.