*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh tứ liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử ngày 20 11 ngày nhà giáo việt nam

Tháng 7/1946, liên hiệp quốc tế những công đoàn giáo dục và đào tạo được thành lập (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở đặt ở Paris.

Năm 1949, tại họp báo hội nghị Vacxava, FISE thành lập một bản "Hiến chương những nhà giáo" tất cả 15 chương trong số ấy có một số trong những nội dung đa số là:

Đấu tranh chống lại mọi ý kiến và phương pháp giáo dục không tân tiến phản động, bội phản dân chủ, phản kỹ thuật của nền giáo dục và đào tạo phong kiến, bốn sản, nhằm mục đích xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, khinh thường nghề dạy học, bảo vệ những quyền hạn vật hóa học và tinh thần quang minh chính đại của công ty giáo.

Quy định một số trong những điều đối với các nhà giáo, đặc biệt quan trọng coi trọng đặc thù nhân văn của nghề dạy học và cách thức dạy học tập tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn các nhà giáo tiến bộ và phương pháp mạng trên nhân loại mà nòng cốt là các nhà giáo ở những nước XHCN, đang nhất trí thông qua bản “Hiến chương những nhà giáo”.

Việc tổ chức triển khai Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm biến hóa ngày hội truyền thống cuội nguồn của giáo giới Việt Nam.

Những năm tiếp theo đó, dịp nghỉ lễ hội này được tổ chức triển khai ở những vùng ở miền nam Việt Nam. Hàng năm vào lúc kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiền tiểu ban giáo dục và đào tạo thường xuất bản, phát hành một vài tập san quan trọng đặc biệt để cổ vũ lòng tin đấu tranh của giáo giới trong vùng trợ thì chiếm, động viên lòng tin giáo viên chống chiến.

Vào ngày 28 mon 9 năm 1982, Hội đồng nhất trưởng (nay là thiết yếu phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là thời điểm dịp lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có chân thành và ý nghĩa thiết thực, hàng nǎm từ thời điểm tháng 10 những cấp chính quyền và đoàn thể đề xuất họp để xem xét thực trạng công tác và buổi giao lưu của đội ngũ cô giáo ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đặt ra những bài toán cấn liên tiếp làm khích lệ đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, tập luyện phẩm hóa học và nǎng lực, làm gương sáng sủa cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cấp nhận thức về vinh hạnh và trách nhiệm của tín đồ giáo viên trong làng mạc hội vn ngày nay, từ này mà ra sức tìm mọi cách làm tốt nhiệm vụ cao siêu của mình”.

Xem thêm: Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hcm 2016, Điểm Chuẩn 2016 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm

Kế thừa và phát huy đầy đủ tinh hoa trong tứ tưởng của chưng Hồ, Đảng ta sẽ xác định: “Giáo dục và huấn luyện cùng với khoa học và technology là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cửa hàng công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước”.

BBT