cách phát âm:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.

Bạn đang xem: Ký tự alpha


*

※ toàn bộ các hình tượng là ký tự unicode, chưa hẳn hình hình ảnh cũng như các ký từ bỏ kết hợp. Nhưng chúng ta có thể kết hợp bọn chúng một mình. ※
ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
Β Đại diện cho tác dụng beta.Sao chép
Γ Nó thay mặt cho sự lưu lại thông trong cồn lực học hóa học lỏng, hệ số phản xạ của đường truyền hoặc girbakalim.netễn thông, hệ số giam giữ của chính sách quang vào ống dẫn sóng, công dụng gamma, công dụng gamma không hoàn hảo trên, team mô đun, nhóm biến đổi tuyến tính phân đoạn, độ nhạy bậc hai so với giá trong tài thiết yếu toán học, những ký hiệu Christoffel thuộc một số loại thứ hai hoặc bảng chữ cái ngăn xếp theo định nghĩa chính thức của máy tự động hóa đẩy xuống.Sao chép
Δ Nó thay mặt cho một sự khác hoàn toàn hữu hạn, một toán tử không giống biệt, một sự khác hoàn toàn đối xứng, toán tử Laplace, góc nhờ vào cung tròn của con đường cong tròn vào khảo sát, mức độ tối đa của ngẫu nhiên đỉnh làm sao trong thiết bị thị vẫn cho, độ nhạy với cái giá trong tài chính toán học hoặc riêng biệt đối xử trong cách làm bậc nhị xác định bản chất của rễ.Sao chép
Η Nó đại diện thay mặt cho tác dụng Eta của định lý H của Ludwig Boltzmann, vào cơ học thống kê hoặc entropy thông tin lý thuyếtSao chép
Θ Nó đại diện thay mặt cho một ràng buộc chặt chẽ không có triệu chứng tương quan đến cam kết hiệu O lớn, độ nhạy cảm với thời gian trôi qua trong tài chính toán học tập hoặc trong lý thuyết tập hợp, một số trong những thứ tự duy nhất địnhSao chép
Κ Nó đại diện cho số Kappa, chỉ ra lượng chất lignin trong bột giấy.Sao chép
Λ Nó đại diện thay mặt cho hằng số Lebesgue, hàm von Mangoldt trong triết lý số, tập hợp các tiên đề xúc tích trong phương pháp tiên đề suy luận lô ghích trong xúc tích bậc nhất, hằng số vũ trụ, baryon lambda, ma trận chéo cánh của đại số tuyến đường tính, a mạng tinh thể hoặc độ dẫn mol trong điện hóa học.Sao chép
Ξ chức năng Riemann Xi ban đầu.Sao chép
Π chữ girbakalim.netết hoa Hy Lạp PISao chép
Ρ Nó đại diện cho một trong những hàm Gegenbauer trong kim chỉ nan số phân tích.Sao chép
Σ toán tử tổng, ma trận hiệp phương không đúng hoặc tập hợp những ký hiệu đầu cuối vào một ngữ pháp chủ yếu thức.Sao chép
Υ meson UpilonSao chép
Φ chức năng làm girbakalim.netệc trong đồ lý; năng lượng cần thiết của một photon để thải trừ electron khỏi bề mặt kim loại, trường đoản cú thông hoặc thông lượng điện, hàm cung cấp tích lũy của phân phối chuẩn chỉnh trong thống kê, nhóm chức phenyl, nghịch đảo của phần trăm vàng, quý giá của tích hợp tin tức trong một khối hệ thống hoặc Địa chất.Sao chép
Χ phân phối đưa ra trong thống kê, số màu của trang bị thị trong triết lý đồ thị, đặc tính Euler trong kết cấu liên kết đại số, độ âm năng lượng điện trong bảng tuần hoàn, đổi khác Fourier của hàm phản bội ứng tuyến đường tính, một ký kết tự trong toán học; đặc biệt là một nhân đồ Dirichlet trong triết lý số, nhiều lúc là phần mol, một tính năng hoặc hàm thông tư trong toán học tập hoặc tính dễ dung động từ tính của vật tư trong vật lý.Sao chép
Ψ tiềm năng nước hoặc một nhóm hợp bậc bốn trong logic tổ hợp.Sao chép
Ω đơn vị đo mê man của năng lượng điện trở, ohm, chiều cao bên nên của nút tăng vọt hoặc khiếp độ của nút tăng vọt trong thiên văn học cùng cơ học quỹ đạo, hằng số omega, một cam kết hiệu ràng buộc dưới tiệm cận tương quan đến cam kết hiệu O lớn, theo lý thuyết xác suất và thống kê cơ học, sự hỗ trợ, một góc vững chắc, baryon omega, hàm số học tập đếm các thừa số yếu tố của một trong những được tính bởi bội số hoặc tham số mật độ trong dải ngân hà học.Sao chép
α Nó thay mặt cho góc trước tiên trong tam giác, ý nghĩa sâu sắc thống kê của kết quả, xác suất dương không đúng trong thống kê, hằng số kết cấu mịn trong đồ dùng lý, góc tấn công của máy bay, phân tử alpha, tốc độ góc trong đồ lý, nhiệt tuyến tính hệ số giãn nở, độ khuếch tán nhiệt, chiều cao bên cần trong thiên văn học, ngôi sao sáng sáng tuyệt nhất trong chòm sao, lợi nhuận vượt quá mức cho phép bồi thường cho rủi ro khi đầu tư, biến đổi α vào phép tính lambda hoặc số độc lập của thiết bị thị.Sao chép
β Nó thay mặt đại diện cho beta nhiệt hễ lực học, góc máy hai trong một tam giác, hệ số hồi quy chuẩn hóa đến yếu tố dự kiến hoặc biến hòa bình trong hồi quy tuyến đường tính, phần trăm của chiếc thu với dòng cửa hàng trong một bóng phân phối dẫn lưỡng rất trong năng lượng điện tử, tỷ lệ âm tính đưa trong thống kê, thông số beta của một gia tài trong tài chủ yếu toán học, góc nghiêng của dòng sản phẩm bay, phân tử beta, sóng óc beta trong khoa học não hoặc dấn thức, vĩ độ hoàng đạo trong thiên văn học, tỷ lệ áp suất plasma cùng với áp suất từ trong trang bị lý plasma, sút trong phép tính lambda hoặc phần trăm vận tốc của trang bị với tốc độ ánh sáng như được thực hiện trong nguyên tố Lorentz.Sao chép
γ Nó thay mặt cho trọng lượng riêng của những chất, hàm gamma không hoàn hảo thấp hơn, góc thứ tía trong một tam giác, hằng số Eulerifer Mascheroni vào toán học, tia gamma cùng photon, tỷ lệ công suất sức nóng trong nhiệt cồn lực học tập hoặc nhân tố Lorentz vào thuyết kha khá đặc biệt.Sao chép
δ Nó đại diện cho không đúng số phần trăm, một đổi mới thể trong phép tính các biến thể, hàm delta Kronecker, hằng số Feigenbaum, lực niềm nở trong tài chính toán học, hàm delta Dirac, tích phân Skorokhod vào phép tính Malliagirbakalim.netn, một trường nhỏ của so với ngẫu nhiên, nút độ buổi tối thiểu của ngẫu nhiên đỉnh như thế nào trong vật thị vẫn cho, δ− biểu thị điện tích 1 phần âm cùng δ + thay mặt đại diện cho hóa học điện tích dương một phần, sự di chuyển hóa học của phân tử nhân nguyên tử trong quang quẻ phổ NMR, nguyên tố đồng vị ổn định định, độ suy giảm trong thiên văn hoặc đo độ phi tập trung trong những liệu thống kê.Sao chép
ε Nó thay mặt đại diện cho một đại lượng dương nhỏ, một lỗi thiên nhiên trong phân tích hồi quy, giá trị tuyệt vời của một lỗi, giới hạn thứ trường đoản cú của chuỗi, chuỗi rỗng trong kỹ thuật máy tính, ký kết hiệu Legirbakalim.net-Cigirbakalim.netta, tính thấm năng lượng điện môi, độ phân phát xạ, biến dị trong cơ học liên tiếp , tính thấm, độ nghiêng dọc trục của Trái khu đất trong thiên văn học, độ co giãn trong ghê tế, lực điện cồn hoặc thông số tuyệt chủng mol của một chromophore.Sao chép
ζ Nó thay mặt đại diện cho hàm zeta Riemann và các hàm zeta không giống trong toán học tập hoặc xác suất giảm xóc.Sao chép
η Nó đại diện cho trở kháng sóng nội tại của môi trường, hệ số hồi quy từng bên trong thống kê, mesa meson, độ nhớt, hiệu suất thay đổi năng lượng, hiệu suất, thông số đo độ chói của Minkowski trong tính kha khá hoặc biến hóa in trong phép tính lambda.Sao chép
θ Nó biểu lộ một góc phẳng vào hình học, góc tới trục x trong mặt phẳng xy theo tọa độ hình ước hoặc hình trụ, góc cho tới trục z vào tọa độ hình mong (vật lý), nhiệt độ tiềm năng vào nhiệt hễ lực học, tác dụng theta, góc của một photon tán xạ trong quá trình tương tác tán xạ Compton hoặc gửi vị góc của hạt quay quanh một trục.Sao chép
ι Nó thể hiện một bạn dạng đồ bao gồm trong lý thuyết tập hòa hợp hoặc hàm tạo ra chỉ mục vào APL.Sao chép
κ Nó đại diện thay mặt cho hằng số Von Kármán, mô tả cấu hình vận tốc của cái chảy láo lếu loạn, con đường cong kappa, đường cong đại số nhị chiều, số điều kiện của một ma trận trong phân tích số, liên kết của vật dụng thị trong lý thuyết đồ thị, độ cong, hằng số điện môi, độ dẫn nhiệt, độ dẫn điện của dung dịch, độ khuếch tán nhiệt, hằng số lò xo, phần trăm công suất nhiệt trong nhiệt đụng lực học.Sao chép
λ Nó thay mặt đại diện cho một cách sóng của bức xạ điện từ, hằng số phân chảy trong phóng xạ, biểu thức hàm trong phép tính lambda, một giá trị riêng vào đại số tuyến đường tính, số lần lộ diện dự kiến trong trưng bày Poisson vào xác suất, phần trăm đến trong lý thuyết xếp hàng, phần trăm thất bại trong chuyên môn độ tin cậy, hệ số nhân độ trễ trong về tối ưu hóa toán học, thước đo Lebesgue, gớm độ vào trắc địa, tỷ lệ tuyến tính, gớm độ hoàng đạo trong thiên văn học, hàm Liougirbakalim.netlle trong kim chỉ nan số, hàm Carmichael trong lý thuyết số, chuỗi rỗng trong ngữ pháp chủ yếu thức, một chuỗi bao gồm thức khối hệ thống trong ngắn gọn xúc tích toán học hoặc dẫn nhiệt.Sao chép
μ Biểu tượng MU. Micro- (chữ loại Hy Lạp μ hoặc ký kết hiệu micro kế thừa) là chi phí tố đơn vị trong khối hệ thống số liệu bộc lộ hệ số 10−6 (một phần triệu). Chữ thường xuyên chữ mu (μι), vần âm thứ 12 của bảng vần âm Hy Lạp hiện tại đại.Sao chép
ν Nó đại diện cho tần số trong thứ lý tính bằng hertz (Hz), phần trăm Poisson trong khoa học vật liệu, neutrino, độ nhớt rượu cồn học của hóa học lỏng, hệ số cân bằng hóa học, phi lý thực sự vào cơ học tập thiên thể hoặc số cân xứng của thiết bị thị.Sao chép
ξ chức năng Riemann Xi ban đầu.Sao chép
π chữ Hy Lạp bé dại PISao chép
ρ một trong các hàm Gegenbauer trong lý thuyết số phân tích, hàm Dickman-de Bruijn, nửa đường kính trong hệ tọa độ cực, hình tròn hoặc hình cầu, hệ số đối sánh trong thống kê, độ nhạy cảm với lãi vay trong tài chính toán học, mật độ, năng lượng điện trở suất, định hình và đánh giá lại các toán tử vào APL hoặc toán tử thay tên trong đại số quan tiền hệ.Sao chép
σ Hằng số Stefanifer Boltzmann trong sự phản xạ đen, hàm chia trong kim chỉ nan số, dấu hiệu của thiến trong định hướng về các nhóm hữu hạn, độ lệch chuẩn dân số, thước đo độ girbakalim.netral của tỷ lệ và thống kê, một loại links cộng hóa trị vào hóa học, toán tử chọn trong đại số quan hệ, ứng suất vào cơ học, độ dẫn điện, tỷ lệ diện tích, huyết diện hạt nhân hoặc mật độ điện tích mặt phẳng cho các girbakalim.net hạt.Sao chép
τ mô-men xoắn, lực cù thuần vào cơ học, lepton cơ bạn dạng trong vật lý hạt, tuổi thọ trung bình của quy trình phân rã theo hàm nón hoặc quy trình phát xạ trường đoản cú phát, hằng số thời hạn của ngẫu nhiên thiết bị nào, thời gian thích hợp trong một tương đối, một lượt: xác suất không thay đổi của một chu girbakalim.net của vòng tròn với nửa đường kính của nó, hệ số tương quan xếp hạng Kendall tau, thước đo tương quan xếp hạng vào thống kê, hàm tau của Ramanujan trong kim chỉ nan số, ứng suất giảm trong cơ học liên tục, một loại đổi mới trong các định hướng loại, ví dụ điển hình như đo lường lambda đối kháng giản, giám sát đường đi trong nghệ thuật hồ đựng hoặc con số các ước của số tổng thích hợp cao.Sao chép
φ tỷ lệ vàng 1.618 ... Vào toán học, thẩm mỹ và nghệ thuật và con kiến trúc, hàm toàn phần của Euler trong lý thuyết số, đối số của một số trong những phức vào toán học, quý hiếm của một góc phẳng trong thiết bị lý và toán học, góc tới trục z vào hình cầu tọa độ, epoch hoặc độ lệch pha giữa nhì sóng hoặc vectơ, góc cho tới trục x trong mặt phẳng xy trong tọa độ hình mong hoặc hình trụ, vĩ độ vào trắc địa, thông lượng bức xạ, năng lượng điện thế, hàm tỷ lệ xác suất của phân bố bình thường trong thống kê.Sao chép
ψ hàm sóng vào phương trình Schrödinger của cơ học lượng tử, hàm dòng trong cồn lực học hóa học lỏng, hằng số Fibonacci đối ứng, hàm Ch Quashev vật dụng hai trong triết lý số hoặc hàm polygamma vào toán học, phần trăm siêu bội.

Xem thêm: Thơ Châm Biếm Đàn Ông Đàn Bà Chế Vui, Hài Hước Nhất, Please Wait

Sao chép
ω vận tốc góc / tần số radian, đối số của periapsis trong thiên văn học và cơ học tập quỹ đạo, một khối lập phương phức hợp của sự thống nhất, lớp minh bạch cho các tác dụng có thể rõ ràng vô hạn bởi vì chúng là phân tích phức tạp, trang bị tự vô hạn đầu tiên, omega meson, tập đúng theo của số thoải mái và tự nhiên trong định hướng tập hợp, một ký hiệu chi phối tiệm cận liên quan đến ký hiệu O lớn, trong triết lý xác suất, kết quả có thể có của một thí nghiệm, hàm số học tập đếm những yếu tố chính khác hoàn toàn của một trong những hoặc danh pháp chất lớn không bão hòa trong sinh hóa.Sao chép