Sử dụng social nhiều nhưng chúng ta đã biết biểu tượng :3 nghĩa là gì chưa? bây giờ Facebook, Zalo, Twitter là giữa những ứng dụng chat miễn phí tốt nhất có thể hiện nay. Đồng nghĩa đó cũng có nhiều biểu tượng icon để người dùng hoàn toàn có thể sử dụng giúp bày tỏ xúc cảm của phiên bản thân. Các biểu tượng này siêu đa dạng, một trong những icon thường dùng đó là :3,