2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Khu Công nghiệp Gia Bình, tỉnh Bắc NinhKCN nam Tân Tập - Long An 245 haKCN Hữu Lũng - thành phố lạng sơn 600 haKhu công nghiệp số 5, thức giấc Hưng Yên.

Bạn đang xem: Khu công nghiệp sinh thái


2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---0-30m²30-50m²50-80m²80-100m²100-150m²150-200m²200-250m²250-300m²300-500m²> 500m²
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Thỏa thuận500 -> 800 triệu vnđ800 triệu -> 1 tỷ vnđ1 - 2 tỷ vnđ2 - 3 tỷ vnđ3 - 5 tỷ vnđ5 - 7 tỷ vnđ7 - 10 tỷ vnđ10 - đôi mươi tỷ vnđ20 - 30 tỷ vnđ> 30 tỷ vnđ1 - 3 triệu vnđ3 - 5 triệu vnđ5 - 10 triệu vnđ10 - 40 triệu vnđ40 - 70 triệu vnđ70 - 100 triệu vnđ
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Không xác địnhĐôngTâyNamBắcĐông-BắcTây-BắcTây-NamĐông-Nam
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Bất động sản khácKho, mặt bằngNhà xưởng
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Khu Công nghiệp Gia Bình, thức giấc Bắc NinhKCN phái mạnh Tân Tập - Long An 245 haKCN Hữu Lũng - tp. Lạng sơn 600 haKhu công nghiệp số 5, thức giấc Hưng Yên.
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---0-30m²30-50m²50-80m²80-100m²100-150m²150-200m²200-250m²250-300m²300-500m²> 500m²
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Thỏa thuận500 -> 800 triệu vnđ800 triệu -> 1 tỷ vnđ1 - 2 tỷ vnđ2 - 3 tỷ vnđ3 - 5 tỷ vnđ5 - 7 tỷ vnđ7 - 10 tỷ vnđ10 - đôi mươi tỷ vnđ20 - 30 tỷ vnđ> 30 tỷ vnđ1 - 3 triệu vnđ3 - 5 triệu vnđ5 - 10 triệu vnđ10 - 40 triệu vnđ40 - 70 triệu vnđ70 - 100 triệu vnđ
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Không xác địnhĐôngTâyNamBắcĐông-BắcTây-BắcTây-NamĐông-Nam
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Mặt bằng, nhà mặt phốBán đấtBán trang trại, quần thể nghỉ dưỡngKho, nhà xưởng
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Khu Công nghiệp Gia Bình, thức giấc Bắc NinhKCN phái mạnh Tân Tập - Long An 245 haKCN Hữu Lũng - tp lạng sơn 600 haKhu công nghiệp số 5, tỉnh giấc Hưng Yên.
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---0-30m²30-50m²50-80m²80-100m²100-150m²150-200m²200-250m²250-300m²300-500m²> 500m²
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Thỏa thuận500 -> 800 triệu vnđ800 triệu -> 1 tỷ vnđ1 - 2 tỷ vnđ2 - 3 tỷ vnđ3 - 5 tỷ vnđ5 - 7 tỷ vnđ7 - 10 tỷ vnđ10 - 20 tỷ vnđ20 - 30 tỷ vnđ> 30 tỷ vnđ1 - 3 triệu vnđ3 - 5 triệu vnđ5 - 10 triệu vnđ10 - 40 triệu vnđ40 - 70 triệu vnđ70 - 100 triệu vnđ
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Không xác địnhĐôngTâyNamBắcĐông-BắcTây-BắcTây-NamĐông-Nam
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Văn phòngNhà mặt phốCửa hàngShophouseLiền kề
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Khu Công nghiệp Gia Bình, tỉnh Bắc NinhKCN phái mạnh Tân Tập - Long An 245 haKCN Hữu Lũng - lạng sơn 600 haKhu công nghiệp số 5, tỉnh giấc Hưng Yên.
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---0-30m²30-50m²50-80m²80-100m²100-150m²150-200m²200-250m²250-300m²300-500m²> 500m²
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Thỏa thuận500 -> 800 triệu vnđ800 triệu -> 1 tỷ vnđ1 - 2 tỷ vnđ2 - 3 tỷ vnđ3 - 5 tỷ vnđ5 - 7 tỷ vnđ7 - 10 tỷ vnđ10 - trăng tròn tỷ vnđ20 - 30 tỷ vnđ> 30 tỷ vnđ1 - 3 triệu vnđ3 - 5 triệu vnđ5 - 10 triệu vnđ10 - 40 triệu vnđ40 - 70 triệu vnđ70 - 100 triệu vnđ
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn vớ cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---1+2+3+4+5+
2" data-count-selected-text="Giá trị" data-select-all-text="Chọn tất cả" data-deselect-all-text="Hủy chọn" >---Không xác địnhĐôngTâyNamBắcĐông-BắcTây-BắcTây-NamĐông-Nam
*

KCN Kalundborg, Đan Mạch được coi là KCN điển hình thứ nhất trên nhân loại ứng dụng những nghiên cứu của STHCN vào việc cải tiến và phát triển một khối hệ thống cộng sinh công nghiệp thông qua sự trao đổi năng lượng và nguyên vật liệu giữa những công ty. Trong khoảng 15 năm trường đoản cú 1982-1997, lượng tiêu thụ khoáng sản của KCN này giảm được 19.000 tấn dầu, 30.000 tấn than, 600.000m3 nước, và bớt 130.000 tấn các-bon dioxide thải ra. Tế bào hình vận động KCN này là cơ sở đặc trưng để hình thành hệ thống lý luận STHCN và những KCNST trên vậy giới.

Toàn cảnh KCN Kalundborg, Đan Mạch

Với sự nghiên cứu và phân tích ngày càng sâu về STHCN cùng với các tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật cùng công nghệ, KCNST đã trở thành một quy mô mới mang đến việc trở nên tân tiến công nghiệp, kinh tế và làng mạc hội cân xứng với tiến trình phát triển bền vững toàn cầu. Đến nay, KCNST được hiểu là một trong những “cộng đồng” các doanh nghiệp thêm vào và dịch vụ có mối contact mật thiết trên và một lợi ích: hướng tới một vận động mang tính xóm hội, tài chính và môi trường chất lượng cao, trải qua sự bắt tay hợp tác trong việc quản lý các sự việc về môi trường xung quanh và nguồn tài nguyên. Bằng các hoạt động hợp tác chặt chẽ với nhau, “cộng đồng” KCNST sẽ đã có được một tác dụng tổng thể to hơn nhiều đối với tổng các kết quả mà từng doanh nghiệp vận động riêng lẻ gộp lại.

Một KCNST thực sự rất cần được là:

- Một mạng lưới hay như là một nhóm những doanh nghiệp sử dụng các bán thành phẩm, phế phẩm hay phụ phẩm của nhau.

- Một tập hợp những doanh nghiệp tái chế.

- Một tập hợp những công ty có technology sản xuất bảo vệ môi trường.

- Một tập hợp những công ty sản xuất sản phẩm “sạch”.

- Một KCN được thiết kế với theo một công ty đề môi trường xung quanh nhất định (ví dụ KCNST tích điện tái sinh, KCNST tái chế tạo tài nguyên).

- Một KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dự án công trình xây dựng bảo đảm an toàn môi trường.

- Một khoanh vùng phát triển hỗn hợp và đồng nhất (công nghiệp, yêu thương mại, thương mại dịch vụ hay ở).

Hiện nay, trên quả đât có khoảng 30 KCNST, nhiều phần nằm ở đất nước mỹ và châu Âu. Tại châu Á, mạng lưới công nghiệp sinh thái với một số các KCNST đã được ra đời và trở nên tân tiến ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và một vài nước khác. Mỗi một KCNST tất cả một chủ thể (đặc trưng) riêng rẽ về môi trường thiên nhiên hay hệ sinh thái xanh công nghiệp vào đó. Phụ thuộc vào đó, người ta chia KCNST thành năm một số loại chính: KCNST nông nghiệp; KCNST tái chế tạo ra tài nguyên; KCNST năng lượng tái sinh; KCNST nhà máy điện và KCNST lọc hóa dầu xuất xắc hóa chất.

KCNST nông nghiệp (KCNSTNN)

KCNSTNN tập trung vào nhóm các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực hiện nhiều năng lượng, nước với biomass để tạo ra các chiếc lưu chuyển thuận tiện trong hệ sinh thái công nghiệp. Bên cạnh đó là nhóm các doanh nghiệp hỗ trợ nông nghiệp bền vững, giúp nhà nông và ngành nông nghiệp triển khai một số phương châm cơ bạn dạng sau đây:

- bảo đảm và bảo trì các tập quán nông nghiệp trồng trọt truyền thống mang ý nghĩa sinh thái. Hỗ trợ đổi khác từ phương thức nntt cũ sang nông nghiệp & trồng trọt sinh thái;

- bảo đảm và giũ gìn quỹ đất nntt và hệ thống thủy lợi, tiêu giảm xuống cấp;

- Duy trì, thay đổi môi trường tài chính và làng hội nông thôn.

Cơ cấu phổ biến một KCNSTNN bao gồm:

- các doanh nghiệp cung ứng thiết bị, năng lượng, nguyên liệu và những dịch vụ nông nghiệp:

- những doanh nghiệp chế tao và bày bán thực phẩm:

- những doanh nghiệp sử dụng phế phẩm để cấp dưỡng khí gas sinh học, phân compost,…

- Các khu vực sản xuất thực phẩm chuyên canh ngay gần KCNST: công ty kính, ao thủy sản,…

- các doanh nghiệp liên quan khác: những doanh nghiệp sử dụng các vật liệu sinh học như cọ, dầu gai, tre, … hay các doanh nghiệp tái sinh tài nguyên.

Sơ đồ những dòng năng lượng, nguyên vật liệu, buôn bán thành phẩm và chất thải vào KCNSTNN Burlington, Vermont, Mỹ

KCNST tái chế tạo tài nguyên (KCNSTTTTN)

KCNSTTTTN là một cơ hội rất béo từ việc xong xuôi khái niệm “chất thải” và làm sạch môi trường thiên nhiên đô thị. KCN này chế tạo ra công dụng về kinh tế tài chính và môi trường xung quanh to lớn từ việc quản lý, tái sử dụng, tái chế một cách khối hệ thống các mẫu chất thải công nghiệp, yêu đương mại, nhà ở và công cộng. Đây không đối chọi thuần là một khối hệ thống thu gom và giải pháp xử lý mà là một trong những hệ thống có thể tái tạo thành lại giá trị chất thải, tạo cho các thời cơ kinh doanh và câu hỏi làm, chế tạo ra nguồn lợi nhuận mới, đồng thời đem lại tác dụng về môi trường xung quanh và sức khỏe cộng đồng. Sự việc cốt lõi ở đây là biến những chất thải thành các sản phẩm hay nguyên trang bị liệu có thể bán được.

Cơ cấu tầm thường một KCNSTTTTN bao gồm:

- Nhóm những doanh nghiệp tái chế tạo ra chính, bao hàm các công ty tái sử dụng, tái chế, thu gom và phân phối các vật liệu chưa sử dụng, compost hóa và giải pháp xử lý chôn bao phủ hay pha trộn, hỗ trợ năng lượng từ các chất thải,…

- những doanh nghiệp sản xuất, bao gồm các công ty sử dụng các phế thải đã qua xử lý hay đầu ra của những doanh nghiệp khác để sản xuất những sản phẩm, các doanh nghiệp tái sản xuất những sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất những thiết bị tái chế nguyên liệu, năng lượng tái sinh và tiết kiệm ngân sách năng lượng;…

- các doanh nghiệp liên quan khác như: các doanh nghiệp bán sản phẩm đã qua sử dụng, bao tiêu các sản phẩm hoàn thiện từ các doanh nghiệp vào KCNST, mai mối các sản phẩm tái chế…

KCNST tích điện tái sinh (KCNSTNLTS)

Hiệu quả về kinh tế và môi trường xung quanh cao, những sức xay về nguồn năng lượng tự nhiên thiết yếu tái chế tạo là đụng lực cơ phiên bản phát triển công nghệ năng lượng tái sinh và tiết kiệm ngân sách năng lượng. Đây đó là lý vị để trở nên tân tiến các KCNSTNLTS. Technology năng lượng tái sinh sẽ đạt được không ít thành tựu to lớn lớn: kích thước bé dại gọn, năng suất lớn, chi tiêu rẻ. Hiện nay nay, những thiết bị hỗ trợ năng lượng tái sinh có rất nhiều loại, bao gồm: thiết bị hóa điện, thiết bị năng lượng gió, pin phương diện trời, nước nóng khía cạnh trời, năng lượng sinh học, lắp thêm phát năng lượng điện khí đốt (gas, hydro).

Cơ cấu bình thường một KCNSTNLTS bao gồm:

- Nhóm các doanh nghiệp cung cấp và cung ứng năng lượng tái sinh: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí gas sinh học,…

- Nhóm những doanh nghiệp sử dụng tích điện tái sinh, trao đổi năng lượng và BP.

- Nhóm những doanh nghiệp chế tạo và hỗ trợ các thiết bị tích điện tái sinh và thiết bị tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng.

- Nhóm các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu và dịch vụ cho các DNTV bên trên hoạt động.

KCNST xí nghiệp sản xuất điện (KCNSTNMD)

Nhà sản phẩm công nghệ nhiệt năng lượng điện không chỉ cung ứng điện năng cơ mà còn tạo ra một lượng nhiệt độ thừa rất to lớn trong suốt quy trình hoạt động. Việc hình thành KCNSTNMD là một cơ hội để tận dụng tối đa nguồn năng lượng quý báu này cũng giống như thúc đẩy sự phát triển tài chính xã hội của toàn khu vực. Nguồn năng lượng này không chỉ sử dụng cho những ngành công nghiệp vào KCNST hơn nữa sử dụng cho các ngành nông nghiệp, chế tao và ở quanh vùng.

Cơ cấu chung một KCNSTNMD bao gồm:

- Nhóm những nhà hỗ trợ dịch vụ và vật liệu cho buổi giao lưu của nhà lắp thêm điện.

- Nhóm những doanh nghiệp sử dụng tích điện thừa với phế thải từ xí nghiệp điện: tương đối nước, nước nóng, bụi, thạch cao, CO2, dung môi,…

- Nhóm những nông trại với doanh nghiệp cấp dưỡng thực phẩm sử dụng tích điện thừa từ nhà máy điện: khá nước, nước nóng, nước thừa,…

- Nhóm những doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tư vấn và phân phối trang thiết bị, sản phẩm tiết kiệm tích điện trong các ngành công nghiệp, mến mại, công cộng và gia đình.

KCNST lọc hóa dầu (KCNSTLHD)

Ngành công nghiệp lọc hóa dầu là một ngành đem lại lợi ích kinh tế rất to lớn cho các đất nước nhưng cũng ảnh hưởng rất khủng tới môi trường. KCNSTLHD là một phương án hữu ích nhằm ngành công nghiệp này phát triển bền vững trong xu thế cải tiến và phát triển chung toàn cầu. KCN này thường có quy mô không nhỏ với không hề ít nhà máy, cơ cấu vận động và hệ thống thống trị môi ngôi trường phức tạp. KCNLHD thường được để gần các mỏ dầu, khí đốt giỏi khu vực có tác dụng vận chuyển và cung cấp dầu thô liên tục (như ven biển).

Cơ cấu bình thường một KCNSTNMD bao gồm:

- Nhóm những doanh nghiệp khai quật và hỗ trợ khí với dầu thô.

- Nhóm những nhà sản phẩm lọc hóa dầu, khí cùng với các technology hóa sạch: phân tử nhân của KCN.

- Nhóm các doanh nghiệp sử dụng năng lượng thừa và các phế phẩm từ thanh lọc hóa dầu, khí.

- Nhóm những doanh nghiệp cung cấp, dàn xếp năng lượng.

- Nhóm các doanh nghiệp trao đổi, cung cấp các thành phầm của KCNST.

Sơ đồ các dòng năng lượng, nguyên đồ dùng liệu, buôn bán thành phẩm và chất thảitrong KCNSTLHD

Mỗi một KCNST là 1 trong những trường hợp riêng biệt với hệ sinh thái xanh công nghiệp riêng rẽ biệt. Việc đưa ra mục tiêu, quy hướng và xây đắp KCNST cần phải phụ thuộc các điểm sáng công nghiệp, kinh tế, nguồn tài nguyên, hệ sinh thái xanh sinh thái tự nhiên, xóm hội cùng văn hoá thực tế của từng quần thể vực, mặt khác cũng đề xuất tính đến các xu thế trở nên tân tiến cấp non sông và toàn cầu. Điều này nhấn mạnh vấn đề sự cần thiết của các phương thức điều tra khảo sát thực tế trong quá trình quy hoạch, thiết kế và học tập ghê nghiệm của các KCNST đã có. Từ đó chuyển ra phương án thích hợp tốt nhất cho khu đất nền được tuyển lựa trong một loạt các nguyên tắc của STHCN, quy hoạch, kiến trúc và xây dừng bền vững.

TS. Nguyễn Cao Lãnh – ngôi trường Đại học tập Xây dựng

Tài liệu tham khảo:

1. Ernest A. Lowe (2001), Eco-industrial Park Hanbook for Asian Developing Countries, Report to lớn Asian Development Bank.

2. Nguyễn Cao Lãnh (2005), khu công nghiệp sinh thái – Một quy mô cho phát triển bền bỉ ở Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học với Kỹ thuật.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 A Closer Look 1 Trang 40, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4 A Closer Look 1 Trang 40

3. Nguyễn Cao Lãnh (2012), cải tiến và phát triển KCN tại khoanh vùng nông xóm vùng đồng bằng sông Hồng theo hướng sinh thái, Luận án tiến sĩ, ngôi trường Đại học tập Xây dựng.