hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12


Bạn đang xem: Khối bát diện

Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Khối chén bát diện hầu như cạnh (a) có thể tích bằng:

A (a^3)B (dfrac2a^3sqrt 2 3)C (dfraca^3sqrt 2 3)D (dfrac2a^33)

Phương pháp giải:

Thể tích khối chén bát diện đểu cạnh (a) bằng 2 lần thể tích khối chóp tứ giác phần đông cạnh (a.)

Sử dụng phương pháp tính cấp tốc khối chóp tứ giác gần như cạnh (a) là: (V = dfraca^3sqrt 2 6.)


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta rất có thể tích khối bát diện những cạnh (a) = gấp đôi thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh (a.)

( Rightarrow V = 2V_SABCD = 2.dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3.)

Chọn C.
Xem thêm: What Is Winlogon - How To Remove Winlogon

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.