Bạn đang xem: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định phát biểu nào sau đây đúng

Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ tất cả điện trở thuần. Gọi U là năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 cùng I theo lần lượt là cực hiếm tức thời, giá chỉ trị cực đại và cực hiếm hiệu dụng của cường độ loại điện trong khúc mạch. Hệ thức nào tiếp sau đây sai?


Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt (V) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả một biến chuyển trở R mắc thông liền với một cuộn cảm thuần có độ từ cảm 1πH. Điều chỉnh thay đổi trở để hiệu suất tỏa sức nóng trên đổi mới trở đạt rất đại, khi đó cường độ chiếc điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng


Đặt điện áp u=100cosωt+π6Vvào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần, cuộncảm thuần cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp thì cái điện qua mạch là i=2cosωt+π3A. Năng suất tiêu thụ củađoạn mạch là


Một hộp kín X chỉ chứa 1 trong 3 phần tử là năng lượng điện trở thuần R hoặc tụ điện bao gồm điện dung C hoặc cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp chuyển phiên chiều bao gồm phương trình

u = U0cos(2πf)(V) , cùng với f = 50Hz thì thấy điện áp và chiếc điện vào mạch ở thời gian t1 có giá trị theo lần lượt là i1 = 1A; u = 1003V , ở thời gian t2 thì i2 =3A; u2 =100V . Biết giả dụ tần số điện áp là 100Hz thìcường độ chiếc điện hiệu dụng vào mạch là 12A. Hộp X chứa


Hai đầu cuộn thuần cảm L=2πHcó hiệu điện nắm xoay chiều u=1002cos100πt−π2V.Pha lúc đầu của cường độ loại điện là


Mạch RLC thông suốt có L biến đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là UABổn định với tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L làm thế nào cho cường độ hiệu dụng của mạch là rất đại. Biết C=10−315πF.Độ tự cảm L cógiá trị


Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, duy trì điện áp uAB=U0cosωt(V).Thay thay đổi R, khi năng lượng điện trở có mức giá trị R = 24Ω thì hiệu suất tiêu thụ của mạch đạt cực to 300W. Hỏi khi điện trở bằng 15Ω thì mạch điện tiêu thụ công suất xê dịch bằng bao nhiêu?


Một máy trở nên thế bao gồm số vòng dây của cuộn sơ cấp là 800 vòng, của cuộn thứ cấp cho là 40 vòng. Hiệu điện cố kỉnh và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cung cấp là 40V cùng 6A. Hiệu điện chũm và độ mạnh hiệu dụng ở mạch


Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos(cosωt) vào hai đầu đoạn mạch AB bao gồm điện trở R = 50Ω, cuộn dây tất cả điện trở r = 5Ω và tụ điện gồm điện dung biến đổi được, mắc nối tiếp theo sản phẩm tự trên. M là vấn đề nối thân R với cuộn dây. N là điểm nối thân cuộn dây và tụ điện. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực hiếm cực tiểu bằng U1. Lúc C =C2=C12 thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB đạt giá bán trị cực đại bằng U2.Tỉ số U2U1bằng


Dòng điện xoay chiều sang 1 đoạn mạch tất cả biểu thức độ mạnh là i=I0cos(ωt+π)(A). Tính từ cơ hội t = 0, điện ượng chuyển hẳn qua mạch trongT4 đầu tiên là


Điện áp hai đầu bóng đèn tất cả biểu thức u=1002cos100πt(V).Đèn chỉ sáng lúc u≥100V.Tỉ lệ thời hạn đèn sáng – về tối trong một chu kỳ luân hồi là


Một vật dao động điều hòa bên trên đoạn thẳng lâu năm 10cm. Lúc pha dao động bằng π3thìvật có gia tốc v=−5π3cm/s.Khi qua vị trí cân đối vật có vận tốc là
Xem thêm: Thấp Thỏm Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam