Khi nhắc tới các giới từ chỉ địa điểm và thời gian thì bộ bố giới tự “on, in, at” được lựa chọn những nhất trong tiếp xúc hằng ngày tương tự như trong văn phạm giờ đồng hồ Anh. Vậy điểm khác nhau giữa bọn chúng là gì? mức độ phạm vi biểu thị của chúng như thế nào? Hãy thuộc Step Up mày mò cách áp dụng “on, in, at” ngay lập tức trong nội dung bài viết sau nhé. 


1. Cách thực hiện giới từ bỏ IN

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng mày mò về giới tự “in” trong nhà điểm ngữ pháp cách thực hiện “on, in, at”. Trong những giới từ giờ Anh đi với các từ chỉ vị trí và thời gian, giới từ “in” bao gồm phạm vi lớn nhất, thường mang ý nghĩa chung chung, phổ quát. 

*
*
*
*
*

Đáp án:

OnAtInInAtAtInOnOnOnInAtOnOnAtInInOnInInBài 2: Chọn đáp án thích hợp

1. Mary wants to live and work ……… Ha Noi.

Bạn đang xem: Khi nào dùng at in on

A. On

B. In

C. At 

2. My father is working …….. The farm.

A. On

B. In

C. At

3. Linda is standing ……… the crossroad. She doesn’t know whether khổng lồ go straight on, turn left, or turn right.

A. In

B. At

C. On

4. ……… university, she was an excellent student.

A. At

B. In

C. On

5. My grandparents live……… 90 Hoang Hoa Tham.

A. In

B. On

C. At

6. There is a thắm thiết film ………TV now.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Ramp Là Gì Trong Tiếng Việt? Ramp Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

A. In

B. On

C. At

Đáp án:

B A B A C B
Xem ngay thủ thuật Não Ngữ Pháp – bộ đôi Sách và tiện ích bài tập giúp cho bạn hiểu thực chất và vận dụng chắc tay 90% ngữ pháp để thi cử và giao tiếp. Nội dung chủ yếu của sách gồm: 
Chương 1: Ngữ pháp cấu tạo giúp nhấn diện với nói đúng kết cấu của 1 câu đơn;✅ Chương 2: Ngữ pháp về thì để bạn nói đúng thì của một câu 1-1 giản;✅ Chương 3: Ngữ pháp cấu trúc hướng dẫn nói và phát triển ý thành câu phức tạp.