- Khái niệm: bộc lộ tương quan giữa giới nam giới so với giới bạn nữ hoặc so với tổng số dân.

Bạn đang xem: Kết cấu dân số theo độ tuổi phản ánh

- Được bộc lộ bằng công thức:

$T_NN = fracD_namD_nữ.100$

$ longrightarrow$ vào đó:

+ $T_NN$: Tỉ số giới tính.

+ $D_nam$: số lượng dân sinh nam.

+ $D_nữ$: số lượng dân sinh nữ.

- Hoặc:

$T_nam = fracD_namD_tb.100$

$ longrightarrow$ trong đó:

+ $T_nam$: Tỉ lệ phái nam giới.

+ $D_nam$: dân số nam.

+ $D_tb$: toàn bô dân.

- Cơ cấu dân sinh theo giới bao gồm sự biến động theo thời gian, từng nước, từng khu vực: ở những nước phát triển, nữ nhiều hơn nữa nam và ngược lại.

- Nguyên nhân: Trình độ phát triển kinh tế, đưa cư, tuổi thọ vừa đủ nữ lớn hơn nam.

- Cơ cấu dân số theo giới: Ảnh hưởng đến phân bổ sản xuất, tổ chức đời sống làng mạc hội, hoạch định cơ chế phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của những quốc gia...

2. Cơ cấu số lượng dân sinh theo độ tuổi (đơn vị %)

- Khái niệm: Là tập hợp phần lớn nhóm người bố trí theo hầu như nhóm tuổi độc nhất định.

- Ý nghĩa: đặc biệt quan trọng vì thể hiện tình trạng sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển của dân số và nguồn lao rượu cồn của một nước.

- Có bố nhóm tuổi trên nuốm giới:

+ đội dưới tuổi lao động: 0 - 14 tuổi.

+ đội tuổi lao động: 15 - 59 (đến 64 tuổi).

+ nhóm trên tuổi lao động: trên 60 (hoặc 65) tuổi.

- Ở Việt Nam: tuổi lao đụng nam từ bỏ 15 cho đến khi xong 59 tuổi, phái nữ từ 15 cho đến khi kết thúc 54 tuổi.

- dân số trẻ: Độ tuổi 0 - 14 trên 35%. Tuổi 60 trở lên dưới 10%.

+ Thuận lợi: Lao rượu cồn dồi dào.

+ khó khăn khăn: sức ép dân sinh lớn.

- số lượng dân sinh già: Độ tuổi 0 - 14 bên dưới 25%. Tuổi 60 trở lên ở trên 15%.

+ Thuận lợi: có nhiều kinh nghiệm, chất lượng cuộc sinh sống cao

+ nặng nề khăn: thiếu hụt nhân lực, phúc lợi lớn dành cho tất cả những người già.

- Tháp dân sinh (tháp tuổi)

+ Biểu đồ mô tả cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính.

+ bao gồm 3 phong cách tháp (mở rộng, thu hẹp, ổn định định).

+ Qua tháp số lượng dân sinh biết được thực trạng sinh, tử, tăng thêm dân số, tuổi lâu trung bình.

*
*

II. CƠ CẤU XÃ HỘI

1. Cơ cấu dân số theo lao động

- cho biết thêm nguồn lao động và dân số vận động theo quanh vùng kinh tế.

a) nguồn lao động

- dân số trong tuổi lao động có tác dụng tham gia lao động.

+ team dân số hoạt động kinh tế.

+ Nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

b) Dân số hoạt động theo khoanh vùng kinh tế.

- khu vực I: Nông – Lâm – Ngư nghiệp

- khu vực II: Công nghiệp – Xây dựng

- khoanh vùng III: Dịch vụ

$ Longrightarrow$ xu hướng tăng ở khu vực II với III.

2. Cơ cấu dân sinh theo trình độ chuyên môn văn hóa

- phản bội ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư, một tiêu chí để đánh giá quality cuộc sống của một quốc gia.

- Dựa vào:

+ Tỉ lệ bạn biết chữ 15 tuổi trở lên.

+ Số năm đi học của bạn 25 tuổi trở lên.

Xem thêm: Lý Thuyết Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên Lớp 6, Giải Toán 6 Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

$ Longrightarrow$ những nước cải tiến và phát triển có trình độ văn hóa truyền thống cao hơn các nước đang cách tân và phát triển và hèn phát triển.