Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình điện li của các chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của các chất


viết phương trình năng lượng điện ly của các chất sau :

a) những chất điện ly táo tợn : Ba(NO3)2  0,10M , HNO3  0,020M , KOH 0,010M . Tính độ đậm đặc mol của từng ion vào các dung dịch bên trên .

Bạn đang xem: Kclo3 là chất điện li mạnh hay yếu

b) những chất năng lượng điện ly yếu hèn : HClO , HNO2 


Bài 1. Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường vừa lòng sau :

NH

*
, NO
*
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của những chất nhưng mà khi năng lượng điện li tạo ra các ion sau :

a) K+ với PO

*
b) Al3+ cùng NO
*
c) Fe3+ cùng SO d) K+ và MnO

e) Na+ với CrO f) Cu2+ với SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- với Na+.


;Bài 1 Trong số những muối sau, muối như thế nào là muối bột axit ? muối làm sao là muối hạt trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. có bốn hỗn hợp : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều sở hữu nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh năng lực dẫn điện của các dung dịch đó. Giải thích ngắn gọn.


Bài 1. các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện là do lý do gì?

Bài 2.

Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì ?

Những một số loại chất làm sao là hóa học điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu hèn ?

Lấy thí dụ cùng viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính mật độ mol của từng ion trong số dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong số câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn năng lượng điện được là do

A. Sự gửi dịch của những electron.

B. Sự đưa dịch của những cation.

C. Sự đưa dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dời của cả cation với anion.

Bài 5.

Chất nào dưới đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH rét chảy.

D. HBr kết hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau :

a) các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh dạn : LiOH.

c) những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

2) Một hợp hóa học trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

3) Một thích hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không duy nhất thiết phải gồm nhóm OH trong nhân tố phân tử.

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit dũng mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu sống 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính cùng kiềm theo mật độ H+ và pH.

Bài 12.

Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm màu của quỳ với phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Bài 13.

Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường thiên nhiên của dung chất dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác minh được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:A. . > 1,0.10-14 B. . = 1,0.10-14C. .

Xem thêm: Câu Hỏi Âm Sắc Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm Gắn Liền Với Cường Độ Âm

-14 D. Không khẳng định được.