English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vgirbakalim.net.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Đang xem: In the distance là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: In the distance là gì

*

*

distancedanh từ khoảng cách giữa nhị điểm hoặc hai chỗ a good cyclist can cover distances of over a hundred miles a day một tay đua xe đạp giỏi rất có thể vượt qua được những khoảng cách trên 100 dặm một ngày it”s a great/some/no distance from here tự đây đến đó khôn xiết xa/khá xa/không xa mấy a short/long/great distance một khoảng cách ngắn/dài/lớn the beach is within walking distance of my house bờ biển phương pháp nhà tôi có mấy bước đi at a distance of fifty years (nghĩa bóng) phương pháp xa 50 năm nơi hoặc điểm biện pháp xa at a distance of six miles, you can”t see much ở biện pháp xa 6 dặm, anh bắt buộc thấy rõ lắm he won”t hit the target at that distance ở khoảng cách đó, nó không phun trúng đích được to see something in the distance thấy cái gì ở đằng xa lớn hear a strange sound from the distance nghe thấy music lạ từ đằng xa khoảng cách (không gian hoặc thời gian) distance is no problem with modern telecommunications dựa vào kỹ thuật viễn thông hiện đại, khoảng cách không thành vụ việc nữa thái độ cách biệt, thể hiện thái độ xa cách; sự lãnh đạm is his distance a result of snobbery or shyness? hợp lí sự xa phương pháp của anh ta là do thói học làm cho trưởng đưa hoặc bởi vì tính nhút nhát? khổng lồ keep one”s distance from somebody/something không đến gần ai/cái gì; giữ lại thái độ cách trở đối cùng với ai/cái gì I would keep my distance from the dog, if I were you trường hợp tôi là anh, tôi đã đứng giải pháp xa bé chó to lớn keep someone at a distance (nghĩa bóng) giữ thái độ xa cách so với ai (hội họa) viễn ảnh (của một bức hoạ) (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt) to go the distance (thể thao) tiếp tục chơi đến khi hết trận đấungoại đụng từ (to distance somebody from somebody / something) tạo cho ai kém thân mật hoặc nhiệt tình so với ai/cái gì that stupid quarrel has distanced us cuộc cãi cự ngu ngốc đó đã khiến bọn họ xa nhau voters have been distanced from the buổi tiệc ngọt by adverse publicity cử tri đã biết thành cuộc chuyển vận của phe đối địch làm hạ nhiệt tình đối với đảng to lớn distance oneself from somebody/something không đống ý hoặc không dính líu cùng với ai/cái gì khoảng cách d.Bạn vẫn xem: In the distance là gì

of between lines (planes, points) khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng, (hai mặt phẳng, nhị điểm) a point khổng lồ a line of a plane khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng hay như là 1 mặt phẳng d. From a surface lớn a tangent planes khoảng cách từ một mặt mang đến mặt phẳng xúc tiếp angular d. Khoảng cách góc apparent d. Khoảng cách focal d.

(from the center) nửa khoảng chừng tiêu geodesic d. Khoảng cách góc của phương diện trăng lunar d. Khoảng cách góc của khía cạnh trăng polar d.

Xem thêm: Top 15 Bài Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương, Phân Tích Tự Tình 2 Học Sinh Giỏi

Khoảng cách cực zenith d. Khoảng cách thiên đỉnh, khoảng cách zênit