I. GIAO CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử vừa trực thuộc tập hợp(A), vừa ở trong tập hợp(B)được gọi là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Hợp của 2 tập hợp

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftxin A;xin B ight\)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn trình diễn bởi phần gạch chéo trong biểu vật dụng Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)(nin N)( ;

(B=)n)là cầu của 18;

(C=)(nin N)(.

Ta rất có thể liệt kê phần tử của 3 tập đúng theo trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các phần tử của(C)đều là thành phần của(A)và của(B). Do đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc tập hợp(A)hoặc nằm trong tập hợp(B)được gọi là hòa hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)xin A)hoặc(xin B)

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu vật Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

với tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

lúc đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: trả sử(A),(B)lần lượt là tập hợp những học sinh tốt Toán và tốt Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học sinh trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi(C)là tập hợp nhóm tuyển thi học sinh tốt của lớp bao hàm các học tập sinh giỏi Toán hoặc giỏi Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng phương pháp liệt kê các phần tử như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là hợp của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhì TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được điện thoại tư vấn là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftx)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được trình diễn bởi phần gạch chéo trên biểu đồ dùng Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các thành phần của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta rất có thể liệt kê các bộ phận của những tập đúng theo trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Chương 2 Đại Số Lớp 7

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo cánh trong biểu thiết bị Ven bên dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

cất giữ
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân giờ anh thử nghiệm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và thôn hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý giờ việt kỹ thuật tự nhiên vận động trải nghiệm, hướng nghiệp chuyển động trải nghiệm sáng chế
bộ sách
công tác cũ hỗ trợ học sinh học tập sách Cánh Diều hỗ trợ học sinh học sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung ứng học sinh học sách Chân trời sáng chế
chủ đề phụ vương
Đang thiết lập dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang cài dữ liệu...
nội dung