Đề bài: Nêu hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm


Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

Bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm 1945 sau khi cách mạng tháng 8 thành công xuất sắc rực rỡ, liên quân, trong đó gồm Liên Xô, Mỹ đã đánh thắng phe phân phát xít trên giới là Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh sáng tác của tuyên ngôn độc lập

Ở Việt phái mạnh giai đoạn này chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp lấy thời cơ ngàn năm có một kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, chống lại phạt xít Nhật giành quyền làm cho chủ của mình. Thắng lợi của phương pháp mạng tháng 8 diễn ra cấp tốc chóng, không khiến họ phải tổn thất nhiều, nhưng mà vẫn giành được quyền có tác dụng chủ về tay nhân dân lao động.


*

tuyen ngon doc lap


Từ ni đất nước ta mở ra một trang sử mới được hình thành. Đưa đất nước ta từ nước tất cả chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu hàng ngàn năm, từ này sẽ bước vào một chế độ thiết yếu trị hoàn toàn mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nhằm mục đích: tổng kết lại quy trình lịch sử cơ mà dân ta đã trải qua, nhiều gian nan thử thách, chứa nhiều máu cùng nước mắt của những người dân Việt Nam chúng ta trong chống chiến chống phạt xít Nhật cùng thực dân Pháp


Khẳng định thắng lợi của quần chúng ta, biểu dương động viên khích lệ những thành tích mà quần chúng. # ta đã đạt được. Động viên người dân kiên trì, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những nhỏ đường phía trước còn dài còn nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu bọn họ bền lòng quyết chí, đoàn kết thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong bản Tuyên ngôn chúng ta cũng khẳng định rõ thái độ của mình trên chính trường quốc tế. Những nước tiên tiến, ưa chuộng độc lập tất cả đều là bạn của bọn chúng ta.Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đồng bản thân để họ người công nhân ta là nước tự vày độc lập, ủng hộ con đường giải phóng dân tộc phía trước của dân chúng ta.

Việt nam giới kiên quyết, kiên cường cho tới cùng con đường bản thân đang đi, quyết trung khu giải phóng dân tộc, thành nước tự vì dân chủ.

Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập:

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị lịch sử to lớn lớn. Nó khẳng định chủ quyền của dân tộc ta trên bao gồm trường quốc tế. Nhằm khai có mặt nước Việt nam trên bản đồ thế giới.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị văn chương vô cùng sâu sắc, thể hiện trí tuệ hơn người của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những câu văn sắc xảo tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và đặt ra chặng đường cần phải vượt qua của nhân dân Việt Nam. Với những lý lẽ sắc bén, lập luận vô cùng chặt chẽ lô-gic chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân hãy đứng lên bảo vệ lấy quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự vị làm người của mình.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Sử Dụng Là Gì? Cùng Phân Biệt

Trong bản Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa lời lẽ hùng hồn anh dũng của Hịch Tướng Sĩ, hay Bình Ngô đại cáo, vừa thể hiện luận điệu sâu sắc chắc chắn của mình.