Nội dung bài bác học nghiên cứu về tính hóa học vật lí chung của Kim loại; biết tính hóa học hóa học đặc trưng và dãy năng lượng điện hóa của kim loại.

Bạn đang xem: Hóa học 12 kim loại


1. Video bài giảng

2. Cầm tắt lý thuyết

2.1.Tính hóa học vật lí của Kim loại

2.2.Tính hóa chất của Kim loại

2.3.Dãy năng lượng điện hóa

3. Bài tập minh hoạ

3.1. Bài bác tập Cơ bản

3.2. Bài xích tập Nâng cao

4. Rèn luyện bài 18 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài xích tập SGK & Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài 18 Chương 5 Hoá học tập 12


Hầu hết kim loại đều làm việc trạng thái rắn (trừ Hg) và có các đặc thù chung sau: Tính deo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt cùng tính ánh kim.Nguyên nhân:Tính chất vật lí thông thường của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron thoải mái trong mạng tinh thể kim loại.Ngoài đặc điểm vật lí chung, kim loại còn có các đặc điểm riêng sau:

Khối lượng riêng: nhỏ nhất: Li (0,5g/cm3); lớn nhất Os (22,6g/cm3).

Nhiệt nhiệt độ chảy : Thấp tuyệt nhất : Hg (−390C) ; cao nhất W (34100C).

Kim loại mềm độc nhất vô nhị là K, Rb, Cs (dùng dao cắt được) với cứng tốt nhất là Cr (có thể giảm được kính).

a. Tính dẻoKim loại gồm tính dẻo: dễ rèn, dễ dàng dát mỏng tanh và dễ kéo sợi.Nguyên nhân:vì các ion dương trong mạng tinh thể kim loại hoàn toàn có thể trượt lên nhau thuận tiện mà không tách rời nhau nhờ đa số electron trường đoản cú do chuyển động dính kết bọn chúng với nhau.Kim nhiều loại Au có tính dẻo cao.b. Tính dẫn điện

Khi đặt một hiệu điện thay vào nhì đầu dây kim loại, đa số electron chuyển động tự do trong kim loại sẽ hoạt động thành dòng được đặt theo hướng từ rất âm cho cực dương, chế tạo thành dòng điện.

Ở nhiệt độ độ càng tốt thì tính dẫn năng lượng điện của kim loại càng giảm bởi vì ở nhiệt độ cao, những ion dương dao động mạnh cản trở chiếc electron đưa động.

Dãy chất gồm tính dẫn điện giảm dần là: Ag > Cu > Au > Al > Fe

c. Tính dẫn nhiệtThường các kim các loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt độ tốt.d. Tính ánh kim

Các electron thoải mái trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng bắt gặp được, do đó kim loại dường như sáng lung linh gọi là ánh kim.


2.2. đặc thù hóa học tập của Kim loại


Tính chất hoá học phổ biến của kim loại là tính khử.

M →Mn+ + ne

a. Tính năng với phi kim: (Cl2; O2; S;...)Ví dụ: Thí nghiệm(2Fe +3Cl_2oversett^0 ightarrow2FeCl_3)

Ví dụ: Thí nghiệm: (2Al +3O_2oversett^0 ightarrow2Al_2O_3)

Ví dụ: Thí nghiệm phản bội ứng với sulfur (S)

(Fe +Soversett^0 ightarrowFeS)

b. Tính năng với dung dịch AxitVới dung dịch HCl, H2SO4 loãng: những kim loại rất có thể khử được ion H+trong hỗn hợp axit thành H2Ví dụ: Thí nghiệm fe + 2HCl → FeCl2+ H2Với dung dịch HNO3, H2SO4đặc:Ví dụ: Thí nghiệm(3Cu + 8HNO_3 o 3Cu(NO_3)_2_loang + 2NO uparrow + 4H_2O)Ví dụ: Thí nghiệm(Cu + 2H_2SO_4_(dac) o CuSO_4 + SO_2 uparrow + m 2H_2O)​​c. Tác dụng với nướcCác kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA với IIA (trừ Be, Mg) khử H2O dễ dàng ở nhiệt độ thường.Các sắt kẽm kim loại có tính khử vừa đủ chỉ khử nước ở ánh nắng mặt trời cao (Fe, Zn,…).Các kim loại còn sót lại không khử được H2O.d. Tác dụng với hỗn hợp muốiKim loại mạnh khỏe hơn rất có thể khử được ion của sắt kẽm kim loại yếu rộng trong hỗn hợp muối thành sắt kẽm kim loại tự do.Ví dụ: Thí nghiệm(Fe + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu downarrow)​​

2.3. Dãy điện hóa


a. Cặp thoái hóa - khử của kim loạiDạng oxi hoá với dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại khiến cho cặp oxi hoá – khử của kim loại.Ví dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Fe2+/Feb. Hàng điện hóa của kim loại

*

Dự đoán chiều của bội nghịch ứng oxi hoá – khử theo phép tắc anpha ((alpha)): hóa học oxi hoá táo tợn hơn + hóa học khử mạnh bạo hơn →chất oxi hoá yếu hơn + chất khử yếu hèn hơn.

Ví dụ:Phản ứng giữa hai cặp Fe2+/Fe cùng Cu2+/Cu xảy ra theo chiều ion Cu2+ oxi hoá Fe tạo nên ion Fe2+ với Cu.

*
​​

Ta có:Fe + Cu2+→Fe2++ Cu

Tổng quát:Giả sử có 2 cặp oxi hoá – khử Xx+/X với Yy+/Y (cặp Xx+/X đứng trước cặp Yy+/Y).

Xem thêm: Tên Cá Kèo Tiếng Anh Là Gì, Tên Các Loại Cá Tiếng Anh Và Tên La Tinh

*

Bài 1:

Tiến hành những thí nghiệm sau :

(a) cho dung dịch AgNO3vào dung dịch HCl

(b) cho Al2O3vào dung dịch HCl loãng dư

(c) mang đến Cu vào hỗn hợp HCl đặc nóng dư

(d) mang lại Ba(OH)2vào dung dịch KHCO3

Sau khi xong xuôi các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

Hướng dẫn:

(a)(AgNO_3 + HCl o AgCl downarrow + HNO_3)

(c) Cu ko phản ứng với HCl

(d)(Baleft( OH ight)_2 + 2KHCO_3 o K_2CO_3 + BaCO_3 downarrow + 2H_2O)

Bài 2:

Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp AgNO3thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe

(dư) vào dung dịch X thu được hỗn hợp Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y có chứa hóa học tan là:

Hướng dẫn:

Cu + Ag+tạo ra trong hỗn hợp là Cu2+. đến Fe(dư) vào dung dịch cất Cu2+thì chế tạo Fe2+.

Bài 3:

Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch CuSO40,05M.Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

(eginarrayl Fe m + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu_ downarrow m \ m0,01 leftarrow m0,01 o m 0,01 endarray)

mchất rắn= mCu+ mFe dư= 0,01.64 + (0,04-0,01).56 = 2,32 (gam)

Bài 4:

Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn bởi dung dịch H2SO4loãng chiếm được V lít H2(đktc). Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

Để ý phần electron lúc cho và nhận đều bằng 2 buộc phải ta có:

(eginarrayl n_H_2 = n_Zn = frac6,565 = 0,1(mol)\ o V_H_2 = 0,1.22,4 = 2,24(lit) endarray)

*Hoặc viết ptpu:(Zn + H_2SO_4 o Zn mS mO_4 + H_2^ uparrow)


3.2. Bài bác tập đặc điểm của Kim loại, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại - Nâng cao


Bài 1:

Cho 30,8g tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO, MgCO3tác dụng hoàn toản với hỗn hợp H2SO4loãng thu được 7,84l khí (đktc) tất cả hổn hợp khí Y có CO2, H2và hỗn hợp Z chỉ chứa 60,4g tất cả hổn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối Y so với He là 6,5. Cân nặng của MgSO4trong dung dịch Z là:

Hướng dẫn:

nY= 0,35 mol; MY= 26g ⇒(n_CO_2 = 0,2 ; n_H_2 = 0,15 mol)Gọi số mol H2O là xBảo toàn H:(n_H_2SO_4 = n_H_2O + n_H_2 = (x + 0,15))Bảo toàn khối lượng: mX+(m_H_2SO_4)= mmuối+(m_CO_2+ m_H_2 + m_H_2O)⇒30,8 + 98.(x + 0,15) = 60,4 + 26.0,35 + 18x⇒x = 0,3 molTrong các thành phần hỗn hợp muối chỉ tất cả a mol MgSO4và b mol FeSO4⇒mmuối= 120a + 152b = 60,4(n_SO_4)= a + b = 0,45⇒a = 0,25; b = 0,2 mol⇒(m_MgSO_4)= 30g

Bài 2:

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3loãng , chiếm được 5,376 lít (đktc)hỗn hợp khí X tất cả N2, N2O và dung dịch cất 8m gam muối.Tỉ khối của X đối với H2bằng 18.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

Nhận thấy :(overline M = frac(M_N_2 + M_N_2O)2 = frac(28 + 44)2 = 36)

( o n_N_2 = n_N_2O = frac0,242 = 0,12(Mol))

(m_Al(NO_3)_3 = fracm27.213 = 7,89m 4NO3

Bảo toàn electron đến phản ứng:

(eginarrayl m 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\ Leftrightarrow 3.fracm27 = 10.0,12 + 8.0,12 + 8n_NH_4NO_3\ Rightarrow n_NH_4NO_3 = fracm72 - 0,27(mol) endarray)

Khối lượng muối chế tạo ra thành : mmuối= mmuối nhôm+ mmuối amoni

(eginarrayl 8m = 213.fracm27 + 80.left( fracm27 - 0,27 ight)\ Rightarrow m = 21,6 m (gam) endarray)