Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này bên trong nội dung những bài học, hóa học 10 cân bằng phản ứng thoái hóa khử với Hóa học 11 bài bác 9: Axit nitric cùng muối nitrat …. Cũng giống như các dạng bài xích tập về sắt cùng axit.

Bạn đang xem: 3 fe(no3)2 + 4 hno3 → 3 fe(no3)3 + no + 2 h2o

Hy vọng tư liệu này rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.


2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HNO3

Điều kiện: ko có

Bạn đang xem: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


3. Cân bằng phương trình thoái hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

*

Cân bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách tiến hành phản ứng cho Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Hiện tượng sau làm phản ứng thoát ra khí ko màu NO hóa nâu trong không khí.

6. Tính hóa học của sắt từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là tất cả hổn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có tương đối nhiều trong quặng manhetit, bao gồm từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính chất vật lí

Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và gồm từ tính.

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên hỗn vừa lòng muối sắt (II) cùng sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi chức năng với những chất tất cả tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học oxi hóa khi tính năng với những chất khử khỏe khoắn ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Fe3O4 có thể chức năng được với các chất trong hàng nào sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, NaOH

D. HCl, MgCl2


Đáp án A 

Phương trình hóa học:

Fe3­O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

B sai vì Fe3O4 ko phản ứng cùng với KCl

C sai vì chưng Fe3O4 ko phản ứng với NaOH

D sai vày Fe3O4 ko phản ứng với MgCl2


Câu 2. Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số chất tính năng với dung dịch HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

Xem thêm: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thcs, Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Văn

D. 1.


Đáp án C

Các chất tính năng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → tất cả 3 chất

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O


Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 vào hỗn hợp HNO3 loãng sau làm phản ứng chiếm được khí không màu hóa nâu trong bầu không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ngơi nghỉ đktc là: